Venäjän Ulkoministeriö Tiedottaa Lavrov — Haavisto Tapaamisesta

Hyvät naiset ja herrat,

Suomalaisen kollegani Pekka Haaviston kanssa käytiin merkityksellisiä ja yksityiskohtaisia keskusteluja. Olemme tarkastelleet Venäjän ja Suomen suhteiden ja kansainvälisten asioiden keskeisiä asioita.

Henkilökohtaiset

Molemmat osapuolet olivat tyytyväisiä henkilökohtaisten kontaktien jatkamiseen tauon jälkeen, vaikka emme olleetkaan keskeyttäneet niitä pandemia-rajoitusten aikana. Sen jälkeen, kun vierailin Helsingissä maaliskuussa 2020, maidemme presidentit ovat puhuneet puhelimitse viisi kertaa. Vuorovaikutus jatkuu ministeriöiden, eduskuntien ja puolustusministeriöiden5 tasolla.

Venäjän ja Suomen hallitustenvälisen Talousyhteistyökomission puheenjohtajat pitävät yhteyttä ja suunnitelmissa henkilökohtainen tapaaminen joskus vuoden puolivälissä.

Yritysten ja yhteisöjen

Olemme järjestäneet useita verkossa käytyjä tapahtumia, kuten 21. venäläis-suomalaisen kulttuurifoorumin ja venäläis-suomalaisen videokonferenssin Pietarin ja Helsingin yhdistävän rautatien avaamisen 150-vuotis juhlan yhteydessä.

Joulukuussa 2020 vietimme maiden välisten diplomaattisuhteiden 100-vuotis päivää. Tässä yhteydessä ministeri Haavisto ja minä vaihdoimme viestejä. Tälle vuosipäivälle oli omistettu useita toimintoja.

Toistimme tukemme suorien yhteyksien laajentamiselle maidemme yritysten välillä. Keskustelimme tavoista edistää strategista hanketta Hanhikivi 1 — ydinvoimalan rakentaminen Suomeen Rosatomin valmistamana. Pohdimme Fortum-konsernin tuottoisan investointitoiminnan jatkamista Venäjälle.

Vaihdoimme näkemyksiä matkailun jatkamisen näkymistä ja kansalaisten matkustamisesta Venäjän ja Suomen välillä. Matkojen määrä on laskenut merkittävästi pandemian aikana. Toivomme, että tilanne paranee.

Kansainväliset

Käsittelimme myös kansainvälisiä asioita ja keskustelimme erilaisista konflikteista, kuten Ukrainan sisäisestä kriisistä, sekä monista muista kansainvälisistä asioista, joilla venäjä ja suomi ovat keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Meillä on yhteisiä näkemyksiä ja painopisteitä, kun on kyse monenvälisistä Pohjois-Euroopan alueellisista asioista. Tänä vuonna Venäjä toimii arktisen neuvoston puheenjohtajana ja Suomi Barentsin euroarktisen neuvoston puheenjohtajana. Koska nämä tärkeät ja vastuulliset tehtävät jatkuvat seuraavien kahden vuoden ajan, sovimme toimintojen koordinoinnista.

Tarkastelimme yhteistyötämme YK:ssa ja Etyj:issä sekä toimia, joita tarvittaisiin, jos haluamme parantaa Euroopan turvallisuutta ja vähentää jännitteitä tällä yhteisellä alueella. Korostimme tältä osin Suomen presidentin Sauli Niinistön tunnettua aloitetta lentoturvallisuudesta Itämeren alueella. Se on pantu suurelta osin täytäntöön. Koska NATO-maat kieltäytyvät käyttämästä transponderieita sotilaslentokoneissa, emme ole pystyneet panemaan aloitetta käytäntöön.

Sotilaalliset

Ilmaisimme tyytyväisyytemme siihen, että Suomen eduskunnassa käydyt keskustelut suhteista Natoon päättyivät hallituksen turvallisuusraportin hyväksymiseen. Tämä vahvisti Suomen aseman liittoutumattomana maana. Pidämme tätä tärkeänä tekijänä, joka edistää vakautta ja turvallisuutta Euroopassa.

Jatkuu myöhemmin

Englanninkielistä käännöstä täydennetään myöhemmin. Pitkä versio löytyy venäjänkielisestä alkuperäiskappaleesta.6

Tässä oikolukematon versio venäjänkielisestä tiedonannosta, “suoraan translaattorin suusta”.

Hyvät naiset ja herrat,

Suomalaiskollegani P. Haaviston kanssa käytiin mielekkäitä ja yksityiskohtaisia keskusteluja. Tarkastelimme kaikkia Venäjän ja Suomen suhteiden pääalueita. Keskustelimme kansainvälisistä kysymyksistä.

Molemmilla puolilla oli tyytyväisyyttä siihen, että pystyimme jatkamaan henkilökohtaisia yhteyksiä, vaikka niitä ei keskeytetty pandemian rajoitusten aikana. Helsingissä maaliskuussa 2020 käydyn vierailun jälkeen presidentit ovat käyneet viisi puhelinkeskustelua. Yhteistyö jatkuu ministeriöiden, parlamenttien ja sotilasosastojen tasolla.

Venäjän ja Suomen hallitustenvälisen Talousyhteistyökomission puheenjohtajat ovat säännöllisesti yhteydessä, ja he suunnittelevat kasvokkain tapaamista vuoden puolivälissä.

Useissa tapauksissa ne käytetään nykyaikaisia teknologioita ja järjesti useita tapahtumia verkossa, mukaan lukien 21 venäläis-suomalainen kulttuurifoorumi ja venäjän-suomen puhelinkokouksen yhteydessä 150 vuotta avaaminen rautatie yhteys Pietarin ja Helsingin.

Joulukuussa 2020 vietimme 100-vuotispäivää diplomaattisuhteiden luomisesta maidemme välillä. Tässä yhteydessä Herra ministeri ja minä vaihdoimme viestejä. Useita tämän vuosipäivän tapahtumia pidettiin.

Vahvistimme tukemme näiden kahden maan yritysyhteisöjen välisten suorien yhteyksien aktivoimiselle. Puhuimme edistäminen strateginen hanke-rakentamisen Hanhikivi-1 ydinvoimalan Suomen osallistumista Rosatom. Keskustelimme Fortum-konsernin hyödyllisen investointitoiminnan lisäämisestä Venäjän federaatiossa.

He vaihtoivat näkemyksiä matkailun uudelleen aloittamisesta ja kansalaisten keskinäisistä matkoista. Matkustusmäärä on vähentynyt merkittävästi pandemian aikana. Toivomme, että tilanne paranee.

Puhuimme myös kansainvälisistä asioista. Keskustelimme erilaisista konflikteista, kuten Ukrainan sisäisestä kriisistä, ja monista muista alueista, joilla venäjä ja suomi ovat vuorovaikutuksessa kansainvälisellä areenalla. Meillä on samanlaiset lähestymistavat ja painopisteet, kun on kyse työskentelystä monenvälisissä alueellisissa muodoissa Pohjois-Euroopassa. Tänä vuonna, Venäjän olettaa virkaan puheenjohtaja Arktisen Neuvoston ja Suomi-Barentsin Neuvoston/Euro-Arktisen alueen. Näiden tärkeiden ja vastuullisten kantojen pitäminen seuraavien kahden vuoden aikana sovimme koordinoivan toimintaamme.

Tarkastelimme YK: n ja Etyjin yhteistyötä, toimia, jotka olisivat tarpeen Euroopan turvallisuuden vahvistamiseksi, jännitteiden lieventämiseksi tällä yhteisellä alueella meille. Tässä yhteydessä he korostivat Suomen presidentin S. Niinistön tunnetun aloitteen merkitystä Itämeren lentoturvallisuudesta. Se on suurelta osin toteutettu, mutta asema NATO-maat, jotka eivät halua sopia, että kaikki sotilaskoneet lentävät transponderit päällä, ei anna sen olla vielä valmis.

He ilmaisivat tyytyväisyytensä siitä, että tunnettu keskustelut eduskunnassa siitä, miten rakentaa suhteita NATON kanssa päättyi hyväksymällä valtioneuvoston turvallisuus-raportti, joka vahvisti asemansa Suomen maana, joka ei ole jäsen sotilaallinen blokkeja. Pidämme tätä tärkeänä vakauden ja turvallisuuden tekijänä koko Euroopassa.

Kiinnitimme huomiota tunnettuihin Venäjän ehdotuksiin, jotka esitettiin VUOROPUHELUSSAMME Naton kanssa melkein vuosi sitten. Yhdessä ratkaisemaan ongelmia transpondereita sotilaslentokoneiden ne sisältävät sopimuksen siitä, miten ottaa harjoituksia, puolustusvoimien Liiton ja venäjän Federaation pois linja ota yhteyttä koordinoida tiettyä etäisyyttä lähemmäksi jossa sinun tulee lähemmäs ja Liittouman joukot ja merivoimat.

Mielestämme on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki Euro-Atlantin maita ja kaikki ETYJ: n osallistujavaltiot tulisi ohjata niiden toimintaa perussäännökset Helsingin päätösasiakirjan keskeinen periaate turvallisuuden jakamattomuus. Se on toistuvasti vahvistettiin korkeimmalla tasolla, mutta se ei ole vielä käännetty käytännön toimia. Tämä on tärkein syy siihen, miksi Eurooppa on levoton.

Herra Ministeri sivuttiin myös tilanne ympärillä A. Navalny ja päätöksen karkottaa kolme diplomaatit Länsi-Euroopan maiden yhteydessä niiden osallistumiseen laittomiin toimiin, Moskovassa ja muissa kaupungeissa tammikuun lopussa tänä vuonna.Selitimme hänelle yksityiskohtaisesti motiivit kantamme näihin kysymyksiin.

Olemme vahvistaneet avoimuutemme puhua ihmisoikeuksista ja muista aiheista, joista kumppanimme ovat kiinnostuneita. Olemme valmiita tekemään tämän rehellisellä, ystävällisellä tavalla, kuten on tapana suomalaisten naapureidemme kanssa.

Yleisesti ottaen olemme erittäin tyytyväisiä neuvottelujen tuloksiin. Jatkamme niitä työaamiaisella. Keskustelemme kansainvälisistä asioista yksityiskohtaisemmin.

Ansiosta.

Kysymys: paljon melua tehtiin viime haastattelussa, josta seurasi, että Venäjä myöntää mahdollisuutta katkaisemalla siteet Euroopan Unionin kanssa. Kuinka näet tällaisen aukon ja missä olosuhteissa se voisi tapahtua, eli missä on Moskovan” punainen viiva”?

S. V. Lavrov: Tämä haastattelu pidettiin 12. helmikuuta, ja EU: n Korkea Edustaja ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan Zh.Borrel tuli luoksemme 5. helmikuuta. Hänen palata, hän teki useita lausuntoja, että Venäjä “ei vastannut odotuksia, ei tullut moderni demokratia ja on nopeasti siirtymässä pois Euroopasta.”Eli se kuulosti kuin Venäjä olisi yksinkertaisesti toivoton. Ja kaikki tämä oli muutama päivä ennen haastattelua. Siksi haastattelussa V. R. Solovyov, koska ymmärrän sen, esiin on noussut kysymys siitä, onko olemme valmiita katkaista suhteet Euroopan Unionin kanssa, koska kaikki mitä on tapahtunut, ja nämä ominaisuudet. Periaatteessa kuka tahansa, joka on kiinnostunut Euroopan tilanteesta, on jo pitkään tiennyt, että tämä ero on jatkunut monien vuosien ajan. Euroopan unioni katkaisee jatkuvasti suhteet.

Vuosi 2014 oli eräänlainen käännekohta. Ukrainassa tapahtui vallankaappaus, ja Euroopan unioni osoitti avuttomuutensa suhteessa sopimukseen, joka saavutettiin heti hallituksen ja opposition välisen vallankaappauksen aattona. Mutta sen allekirjoittivat Saksa, Ranska ja Puola. Oppositio puhui näistä allekirjoituksista ja Euroopan unionin lausunnosta, joka oli tarve panna tämä sopimus täytäntöön. Silloin Euroopan unionin Nöyryytys todella tapahtui. Tapahtumien jatkokehitys on hyvin tiedossa. Euroopan Unionissa, ja suuri, katsoin ilmeettömästi hyökkäyksiä, että asukkaat Krimillä ja Itä-Ukrainassa olivat välittömästi kohdistuu ultra-radikaalien ja uusnatsien, jotka tulivat valtaan, ja päätti syyttää venäjän Federaation, mitä oli tapahtumassa.

Euroopan Unioni on johdonmukaisesti tuhosi kaikki mekanismit, jotka olivat olemassa pohjalta Kumppanuus-ja yhteistyösopimuksen, kuten huippukokouksia järjestetään kaksi kertaa vuodessa, vuotuinen kokoukset Hallituksen, venäjän Federaation Euroopan komission jäsenten ja Puheenjohtajien kanssa Euroopan Komissio, hankkeita, muodostumista 4 yhteiset tilat, yli 20 alakohtaista vuoropuhelua, ja lähes kaikki muut enemmän tai vähemmän merkittäviä kontakteja, ja, tietenkin,, Vuotuinen kokoukset Kumppanuus-ja yhteistyösopimus Neuvosto osallistuu Ulkoministeri venäjän Federaation ja EU: n Korkea Edustaja ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan. Näiden kokousten tarkoituksena oli tarkastella perusteellisesti kaikkia Venäjän ja EU: n yhteistyön aloja. Kaikki tämä, toistan, tuhoutuu. Eikä meidän kauttamme.

Yhteytemme Euroopan unioniin organisaationa ovat nyt satunnaisia. Nämä ovat erillisiä kysymyksiä ilman järjestelmällistä harkintaa, esimerkiksi hiilivetyjen tarjonnan tilannetta. Ja Euroopan unioni on kiinnostunut näistä neuvotteluista suojellakseen jotenkin vastuuttomia Ukrainan johtajia. Keskusteluja käydään myös yksittäisistä ulkopoliittisista kysymyksistä. Monta vuotta, yhteystiedot ja minun välillä EU: n Korkean edustajan ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan alalla on ollut established.By Borrel ja hänen edeltäjänsä, f.Mogherini on pääasiassa omistettu ei läpi kaikki suhteet Euroopan Unionin kanssa (koska on olemassa lähes ole suhteita vasemmalla), mutta “tilannekohtaista” keskusteluja Syyrian, Iranin ydinohjelma tai jokin muu kansainvälinen tilanne.

Tapaamme aika ajoin, riippuen joistakin intresseistä, ennen kaikkea Brysselistä. Emme aseta itseämme, olemme valmiita harkitsemaan kaikkia kysymyksiä, mutta ajoittain tapahtuvat kokoukset eivät välttämättä tarkoita suhdetta. Olemme valmiita keskustelemaan näistä asioista tapauksissa, joissa se on myös Venäjän federaation etujen mukaista. Teemme yhteistyötä myös ilmastonmuutoksen ja ympäristön suhteen. Keskustelimme asiasta EU: n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Jean-Claude Junckerin kanssa.Borrel. Olemme vahvistaneet, että jos on kiinnostusta tehdä yhteistyötä näissä kysymyksissä monenvälisten formaatteja (koska ne kaikki käsitellään YK: n puitteissa, mukaan lukien Ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen, Pariisin ilmastosopimus, ja muut), niin olemme tietenkin valmiita. Mutta tämä ei ole osa väliset suhteet Venäjän ja Euroopan Unionin sellaisenaan, koska osana näitä suhteita oli tarkoituksella tuhottu aloitteesta Brysselissä.

Yksi ei voi sivuuttaa laiminlyönnit Euroopan Unionin osalta räikeät oikeuksia venäjänkielisiä, venäjän, venäjän kieli, kulttuuri, hyökkäykset venäjän kielen, venäläisen kulttuurin, jossa vietämme Baltian maissa, Ukrainassa ja useissa muissa maissa. He sulkevat venäjän kielen kanavia, avoimet rikosasiat vastaan venäjänkieliset toimittajat vain tekevät työtään, häpeällinen ilmiö “statelessness” jatkuu Euroopan Unionin alueella, ja EU katsoo sitä ilman paljon halu muuttaa mitään. Mielestäni se, mitä tapahtuu, ei ole Venäjän etäisyys Euroopan unionista, vaan EU: n etäisyys kaikesta Venäjästä: kielestä, kulttuurista ja siten Venäjän federaatiosta.

Viitteet

 1. Alkuperäinen artikkeli
  Foreign Minister Sergey Lavrov’s remarks and answers to media questions at a joint news conference following talks with Foreign Minister of the Republic of Finland Pekka Haavisto, St Petersburg, February 15, 2021↩︎

 2. Lavrovin huomioita lehdistön kysymyksiin.
  Foreign Minister Sergey Lavrov’s remarks and answers to media questions at a joint news conference following talks with Foreign Minister of the Republic of Finland Pekka Haavisto, St Petersburg, February 15, 2021↩︎

 3. Tämä tiedonanto venäjäksi.
  Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел Финляндской Республики П.Хаависто, Санкт-Петербург, 15 февраля 2021 года↩︎

 4. Taustalla oleva taulu.

  Artikkelikuva on tilaisuuden taustaksi valitusta taulusta. Se ei ole sattumalta joutunut maidemme ministerien välisiin suhteisiin vaan tarkoin valittu juuri tämä tilaisuuden symboliksi.

  Itse en osaa kertoa mikä symboliikka on taustalla enkä edes sitä, mistä tapahtumasta on kyse.↩︎

 5. Kannattaa huomata, että puolustusministeriöt on nimenomaisesti mainittu, aivan tiedonannon alussa ja juuri tämän vierailun yhteydessä.↩︎

 6. Tämä tiedonanto venäjäksi.
  Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел Финляндской Республики П.Хаависто, Санкт-Петербург, 15 февраля 2021 года↩︎

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.