Kommunistien Vallankaappaus On Viimeistelyä Vaille Valmis

Silloin kun kommunismi oli länsimaissa tuomittu syrjäytetyksi, vasemmisto vaihtoi strategiaa. Poliittinen kapinointi hylättiin ja siirryttiin arvojen vallankumoukseen.

Pitkä marssi valtaan instituutioiden kautta alkoi.

Pitkä Marssi

Tämän marssin avulla on päästy Yliopistojen poliittiseen valvontaan sekä Kirkon ja kulttuurin hallintaan sellaisessa määrin jota kukaan ei voinut etukäteen kuvitella. Näin kirjoittaa Carin Stenström3.

Viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana demokraattinen länsi ja sen arvot ovat muuttuneet perusteellisesti. 1968-liike ruumiillistui Ruotsissa Opiskelijakunnan talon valtauksessa Tukholmassa. Silloinen opetusministeri Olof Palme vetosi opiskelijoihin, jotka väittivät että he suojelivat työväenluokan etuja, vaikka he eivät koskaan työtä tehneet. Tilanne on sama tänään tänään, sosiaalidemokraatit kutsuvat itseään työväenpuolueeksi ilman, että koskaan työtä tekevät ja tekevät ihmiset riippuvaiseksi julkisen sektorin tuesta.

Taktiikka muuttui

Taktiikkaa muutettiin: demokratiaa oli nyt tarkoitus käyttää keinona ideologisten tavoitteiden saavuttamiseen. Niitä ei voitu saavuttaa aseellisella vallankumouksella. Leninin tavoite massojen hallinnasta oli voimassa edelleen, nyt ei käytettäisi fyysistä voimaa vaan muilta hienovaraisempia keinoja.4

Yksi toisensa jälkeen julkisen keskustelun aiheet otettiin hallintaan. Varmistettiin, että jokainen, jolla on erilainen mielipide, oppi olemaan hiljaa ja ymmärtämään, että puhumisen hinta voi olla korkea.

Tämä uusi vasemmisto onnistui toiminnassaan hämmästyttävän hyvin. Mutta se ei taistellut yksin, vaan auttoi liberaaleja voimia, jotka eivät vainunneet vaaraa. Liberaalien olisi pitänyt aloittaa vastarinta, mutta he päättivätkin liittoutua demokratian vastaisten voimien kanssa. He taistelivat henkilökohtaisten vapauksien puolesta, ymmärtämättä, että ne, joiden kanssa he ovat liittoutuneet, halusivat viime kädessä vähentää henkilökohtaisia vapauksia, vähentää demokratiaa ja juuri niitä oikeuksia, jotka muodostivat liberaalien koko ideologian.

Kohdistetut Hyökkäykset

Ensimmäiset kohteet olivat

 • kirkko
 • perhe
 • taistelua avioliittoa vastaan,
 • lisääntynyt seksuaalinen vapaus ja
 • ilmainen abortti.

Kaikissa näissä tapauksissa Tukholman liberaali media riensi apuun. Ja edelleen tänä päivänä, on kyse taistelusta vääriä mielipiteitä vastaan. Kyse ei ollut toisinajattelijoiden kunnioittamisesta tai valppaudesta rikollisuutta vastaan; päinvastoin. Ilmaisuja kuten “laiskat kotiäidit”, Suomessa “piikayhteiskunta”, käytettiin laajalti, eri tavalla ajattelevia vastaan.

Vähitellen vastustajat oli peloteltu hiljaisiksi. Kun kysymys otettiin esille, kuten aborttikysymys, mitään kritiikkiä ei suvaittu. Ympyrä on nyt sulkeutunut: ne, jotka ennen vastustivat kaikenlaista sensuuria, kannattavat nyt kriittisten äänien sensurointia, esimerkiksi internetissä.

Pettersson Talar

Petterssonin mukaan on aivan totta. Vuonna 1968 vasemmisto marssi televisioon ja SIDA’aan, ja siellä he pysyvät sukupolvesta toiseen ja ovat mukana hajottamassa yhteiskuntaa askel askeleelta.

Valta otettiin teema toisensa jälkeen ja varmistettiin, että se, joka oli eri mieltä, oppi vaikenemaan ja ymmärsi, että poikkeavan mielipiteen hinta voi olla korkea.5

Viitteet

 1. Alkuperäinen artikkeli
  Så lyckades vänstern ta över vårt samhälle↩︎

 2. Alkuperäistäkin alkuperäisempi versio
  Så lyckades vänstern ta över vårt samhälle↩︎

 3. Maailmaa Tänään julkaisussa↩︎

 4. Oma kommentti
  Viime kädessä kommunismi saavutetaan vain väkivaltaa käyttäen.
  Tänään, vuonna 2021, olemme tilanteessa, jossa tuo väkivalta on otettu käyttöön. Korona-viruksen varjolla.
  Nyt tammikuussa taisteluissa on meneillään vyörytysvaihe, jossa valtio valtiolta kaadetaan konservatiiviset hallitukset ja asetetaan tilalle kommunistinen hallinto, joka on uskollinen globalismille ja vain globalismille. Kansa, tuo rähjäinen onnettomien surkimusten joukko, on vain populisteja, joita vastaan pitää taistella.

  ↩︎

 5. Petterssonin linkki
  Lagt lock ligger, men en tryckkokare kan explodera!↩︎