Edellytykset Sosiaalisen Median Hajauttamiselle

Hajauttamisen avulla digitaaliset julkiset keskustelut pysyvät salassa valvojilta.

Hajauttaminen. Se ei esiinny vain sanaristikoissa eikä se ole myöskään mikään blockchain. Se on ollut tärkeää, ja se on aina ollut — käytin sitä jo vuonna 2005 4 kuvaamaan varhaista Wikipediaa — koska se käyttää tekniikkaa joka takaa vapauden takaamiseen tai ainakin turvaa sen.

Hajauttaminen

Tässä ovat periaatteet, joita “hajauttaminen” edellyttää:

 1. Itsensä omistaminen.

  Jokainen käyttäjä omistaa oman identiteettinsä verkossa.

 2. Tietojen omistus.

  Jokainen omistaa omat tietonsa ja hallitsee niitä lain sallimissa rajoissa rajoissa.

 3. Alusta riippumaton seuraaminen.

  Hallitset itse ystäviesi / seuraajiesi luetteloa riippumatta siitä millä alustalla kukin toimii.

  Siten. Kun ystävä seuraa sinua yhdellä alustalla, hänen pitäisi seurata sinua kaikilla muillakin alustoilla, kunnes hän itse purkaa sinut tai sinä estät hänet (tai on olemassa laillinen hallituksen määräys, joka pakottaa tekemään muutoksen).

 4. Alustariippumaton postaaminen.

  Postaaminen yhdelle alustalle tarkoittaa saman asian lähettämistä kaikille alustoille, jotka ovat osa tätä suurta hajautettua verkkoa.

 5. Hajautettu moderointi.

  Sisällön moderointia, joka viime kädessä on ehdoton vaatimus, ei saa suorittaa yksi keskitetty elin tai järjestelmä, koska se tuottaa samanlaisia tuloksia kaikkiin tapauksiin. Niinpä sen on oltava myös hajautettu. ,

 6. Yksityinen ja yhteinen keskustelu.

  Tämän seurauksena on yksi jättimäinen integroitu keskustelu, mutta sen osia ei näytetä niille, jotka eivät halua nähdä sitä (tai sellaisissa paikoissa, joissa se on laitonta).

  Tietenkin on laillista laillista hoitaa omaa ja yksityistä puutarhaa, mutta näitä ei jaeta julkisesti.

 7. Monopolia ei saa syntyä.

  Yhdelläkään yrityksellä ei saa olla mitään monopolia sosiaalisen median välineisiin, kuten tällä hetkellä on.

Vaatimukset

On olemassa useita vaatimuksia, joita mielestäni on ehdottomasti vaadittava vaihtoehtoisilta sosiaalisen median alustoilta jotta seuraavat periaatteet täyttyisivät:

 1. Käyttäjän vapaa liikkuminen.

  Alustojen pitää antaa käyttäjille mahdollisuus kopioida itselleen kaikki käyttäjätietonsa muokkaamattomina ja hallita niitä toisaalla.

  Lisäksi, käyttäjän yhdessä paikassa muokkaamat julkiset käyttäjätiedot on pidettävä ajan tasalla kaikkien muualla muokattujen kopioiden kanssa kohtuullisessa ajassa.

 2. Tietojen siirtokelpoisuus.

  Käyttäjän tietojen on oltava helposti siirrettävissä yhteisesti tunnetussa ja koneellisesti luettavassa ja laajalti käytössä olevassa formaatissa. Tämä on ehdoton minimi. Monet eivät todellakaan vielä tue tätä.

  Tämä ei kuitenkaan vielä riitä, koska sinun on myös voitava viedä myös seuraajasi. Ja jotta se onnistuisi, tarvitaan

 3. Yhteensopivuus.

  Sosiaalisen median alusta on tehtävä mahdollisimman yhteensopivaksi (käyttäjän valitsemien optioiden mukaisesti). Joten minun pitäisi pystyä tilaamaan ja seuraamaan jotakuta hänen omassa blogissaan, tai Mastodon’issa, tai Gab’issa, tai Parler’issa. Käyttäjän pitäisi pystyä postaamaan ja lukemaan mitä tahansa näistä verkoista, ja tietojen pitäisi päivittyä nopeasti kaikille muille alustoille.

 4. Tietojen luovuttamattomuus.

  Jos käyttäjän tietoja ei tosiasiallisesti haeta alustan ulkopuolelta — minkä pitäisi olla mahdollista — sitä käsiteltävä siten kuin se olisi tullut ulkopuolelta.

  Alustan pitää toimia vain palveluna joka pitää yllä käyttäjän tietoja. Alusta ei saa käsitellä käyttäjien tietoja “omina”. Tämä on melko epämääräinen vaatimus, mutta sillä on aivan erityisiä seurauksia. Yksi niistä on, että alusta ei missään tilanteessa saa poistaa tai muokata käyttäjän viestejä. Ne voivat tietenkin päättää olla ottamatta dataa omalle alustalleen. Twitter ja Facebook rikkovat tätä periaatetta, kun ne eivät säilytä kopioita poistetuista viesteistä.

Nämä olivat vähimmäisvaatimuksia, joista olen varma. Seuraavassa muita asioita, joiden vahvasti arvelen olevan olla osa näitä vaatimuksia:

 1. Moderointi.

  Yksittäisten käyttäjien tai kokonaisten alustojen (jos käyttäjät todella haluavat käyttää niitä) pitää pystyä valitsemaan omat moderaattorinsa.

  Moderointavat tiedot tai metadata — esimerkiksi tieto siitä, että tietty käyttäjä on blokattu, tai että tietyn viestin julkaiseminen on estetty tai että viesti merkitty jollakin erityisellä tavalla — pitäisi jakaa samalla tapaa kuin miten käyttäjän tietoja ja sisältöäkin jaetaan (kuten edellä sanottu: verkon kautta hajautetusti) ja tämä tieto pitää jakaa erillisen kanavan kautta, joka on erillään käyttäjän omasta omista tiedoista.

 2. Tekstin esitys.

  Käyttäjän julkiset tiedot on jaettava yksinkertaisessa tekstipohjaisessa muodossa (human readable), kuten JSON tai XML, siinakin tapauksessa, että käyttäjillä olisikin erillinen sovellus tätä varten. (Ehkä joku ei halua käyttää omaa sovellustaan, ehkä siksi, että se on liian rajoittava). Tämän tarkoituksena on antaa käyttäjälle mahdollisuus helpommin hallita twiittiensä alkuperäisiä versioita. Tästä tekstivirrasta, jos se on edelleen olemassa ja alkuperäinen omistaja voidaan todentaa, tulee käyttäjän henkilökohtainen todisteaineisto siitä, miten tämä henkilökohtainen viesti pitäisi esittää. Näistä ihmis-luettavista tiedoista tulee “kanoninen”, alkuperäinen versio. Mitään muuta versiota tiedoista, missään muussa tietovälineessä (blockchain, IPFS, bittorrent, tai muualla), ei voida pitää laillisena todisteena alkuperäisestä, “kanonisesta versiosta”.

 3. Pysyvyys — sensuroimattomuus.

  Verkkokäytännön on oltava sellainen, että käyttäjän julkiset tiedot on myös voitava asettaa saataville ikuisesti niin, että mikään yksittäinen alusta ei voi poistaa tietoja kaikkien muiden puolesta, vaikka he sitä haluaisivat. Tämä tehdään BitTorrent- tai IPFS- tai vastaavalla menetelmällä. Ehkä myös blockchain on OK, mutta suoraan sanottuna sen kytkeytyminen taloudellisiin intresseihin saa minut epäilemään sitä. En luota blockchain’iin bittorrent-tyyppisenä “hajautettuna julkisena pilvi-varastona”.

Siinäpä sitä oli. Tämä ei ole tyhjentävä lista hajauttamisvaatimuksista. Se on vain yritys ilmaista joitain perusasioita, mukaan lukien monet nykyiset hajauttamisyritykset, jotka eivät ole onnistuneet.

Kun kaikki vaatimukset kokoaa yhteen, niin tulee määritelleeksi somen nykyiset epämääräiset hajauttamisperiaatteet. Mitä enemmän jo olemassa olevat sosiaalisen median alustat todella toteuttavat näitä ominaisuuksia, sitä enemmän sosiaalinen media myös käytännössä hajautuu.

Viitteet

 1. Alkuperäinen artikkeli
  What Decentralization Requires↩︎

 2. Alkuperäinen kirjoittaja
  Larry Sanger↩︎

 3. Lisää Larry Sanger’in kirjoituksia KantaSuomalaisessa.
  Larry Sanger haku Kantasuomalaiseen↩︎

 4. www.amazon.com/Essays-Free-Knowledge-Wikipedia-Politics/dp/1735795410/↩︎

1 Comment

 1. Olemme vallankumouksen kynnyksellä. Se perustuu edelliseen vallankumoukseen (tiedon vallankumous jne.), se on jopa merkittävämpi yhteiskunnallinen muutos.

  Tämä viesti kertoo monien ajatuksista. Aiemmin esoteeriselta tuntunut käsite on yhdistymässä kollektiiviseksi tiedoksi. Gab’it ja Parler’it eivät tule koskaan pystymään siihen, sillä ne ovat riippuvaisia muiden toimittajien verkoista. Ja ne ovat nyt maailman hallitsijoiden kontrollissa.

  Hajauttaminen on avainasemassa. Kuitenkin painopisteen on oltava abstraktiota konkreettisemmalla tasolla. Sen sijaan, että keskitymme tietyn lopputuloksen aikaansaamiseen, esimerkiksi sosiaalinen jakaminen / vuorovaikutus, meidän on keskityttävä kysymykseen “mitä hajauttaminen vaatii konkreettisella tasolla”:

  – Hajautettu ja pysyvä tietojen tallentaminen
  – Hajautettu tietojen käsittely
  – Hajautettu verkkoyhteys
  – Hajautettu sähköverkko(?)
  – Hajautettu maksujärjestelmä (blockchain-valuutta)

  Kaikki muu voidaan kyllä rakentaa, jos nämä ovat kunnossa.

  Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on olemassa monia näkymättömiä toimintatapoja, myös joitakin ilmeisiä esteitä on voitettava. Mutta, kun tämä on saatu aikaan, keskitetty hallinto on historiaa. On vain ajan kysymys milloin se tapahtuu, ja aikajana puristuu eksponentiaalisesti.

  > Siellä, missä on tahto, on myös keino.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.