Vladimir Putin: Monikulttuurisuudesta Ja Muhammed Sarjakuvista

Vladimir Putinin Vuosittainen Lehdistötilaisuus Joulukuussa 2020.

Toimittajat kysyvät Venäjän presidentiltä Vladimir Putinilta joulukuussa 2020 Igor Zhdanov, RT.

Arvoisa puheenjohtaja, minulla on kysymys turvallisuudesta, erityisesti terrorismin uhasta.

Venäjä on aina tuominnut kaikki terroritekot ja tekee niin edelleen, myös Euroopassa tapahtuvat. Esimerkiksi tänä vuonna tapahtui hyökkäyksiä, jotka liittyivät profeetta Muhammedia kuvaavien sarjakuvien julkaisemiseen. Venäjä puolestaan ei tue näiden sarjakuvien julkaisemista.

Missä mielestänne sananvapaus luovuttamattomana ihmisoikeutena päättyy ja siitä tulee loukkaus uskonnollisten ihmisten tunteille? Mitä Venäjällä tehdään jotta meillä ei seurattaisi Euroopan jalanjälkiä?

Kiitos paljon.

Venäjän Presidentti, President of Russia Vladimir Putin Vladimir Putin

Missä vapaus päättyy ja siitä tulee loukkaus? En kerro sinulle mitään uutta, Igor. Kuinka voimme vetää rajan kahden vapauden välille? Vastaus on yksinkertainen.

Yksilön vapaus päättyy siinä, missä toisen yksilön vapaus alkaa.

Tämä on yleinen kaava. Niiden, jotka toimivat ajattelemattomasti ja hyökkäävät uskovaisia ihmisiä vastaan ja loukkaavat heidän tunteitaan, heidän on tiedettävä, että vastaus tulee tavalla tai toisella.

Toisaalta tämän vastauksen ei pitäisi olla aggressiivinen. Mikään maailmanuskonto, kristinusko ja islam mukaan lukien, ei puhu väkivaltaisesta vastauksesta. Olen siteerannut pyhiä kirjoituksia – Koraanista, Raamatusta ja Toorasta sekä buddhalaisista pyhistä teksteistä, – ne eivät puhu aggressiosta silloin, kun jonkun oikeuksia loukataan. Tämä koskee myös uskovia ihmisiä. Missään ei sanota, että loukkauksen tekijä pitäisi tappaa, koska se on ristiriidassa minkä tahansa maailmanuskonnon hengen kanssa.

Venäjän Presidentti, President of Russia Vladimir Putin Vladimir Putin

Jumala antaa elämän, ja vain Jumala voi ottaa sen pois. Jokaisen tulisi muistaa tämä.

Kuinka tämä sitten koskee Venäjää? Mitä teemme estääksemme tämän tapahtumasta. Venäjä on alusta alkaen ollut monien uskontojen maa. Olemme kehittäneet tietyn vuorovaikutuskulttuurin eri uskontojen ja etnisten ryhmien välille. Tämä on olennainen osa sitä perintöä, jonka esi-isämme, edelliset sukupolvet, ovat meille siirtäneet.

Maamme historiassa on hyvin monia traagisia, vaikeita ja jopa mustia sivuja. Katsokaa vain joidenkin etnisten ryhmien karkotuksia Isänmaallisen sodan jälkeen. Tämä on tuskallinen aihe, ja yritämme välttää siitä puhumista, mutta näin on tapahtunut historiassamme.

En aio arvioida noita tapahtumia tässä. Mutta tosiasia on, että jotkut vainottujen etnisten ryhmien jäsenet olivat myöhemmin toivottaneet vieraat miehittäjät tervetulleeksi maahamme – ja miehitetyillä alueilla oli näitä henkilöitä melkein kaikista Neuvostoliiton etnisistä ryhmistä. Mitä tuumit?

Kyllä, pettureita oli kaikkialla.

Nämä samat ihmiset, mukaan lukien näiden myöhemmin karkotettujen etnisten ryhmien jäsenet, olivat taistelleet sankarillisesti maansa etujen puolesta ja taistelleet aina katkeraan loppuun ja viimeiseen hengenvetoon asti.

Miksi puhun tästä? Uskonnollisista syistä ei ketään vainottu; No, Neuvostoliiton viranomaiset vainosivat pappeja, mutta vain pappeja. Tavallisia ihmisiä ei vainottu heidän uskonsa takia, ei koskaan historiassamme. Tämä on erittäin tärkeää.

Tarkoitan sitä, että eri uskontojen välisten suhteiden kulttuuri sekä ei-uskovien ja uskovien välinen on kehittynyt maassamme vuosisatojen ajan. Siksi emme onneksi ole koskaan sallineet ja emme salli tällaista loukkaavaa käyttäytymistä eri uskontoihin kuuluvien ihmisten suhteen.

Venäjän Presidentti, President of Russia Vladimir Putin Vladimir Putin

Toivon, että näin ei koskaan tapahdu, ja pyydän teitä kaikkia varmistamaan, että näin ei koskaan tapahdu, sillä se tuhoaisi maan sisältäpäin. Emme saa antaa tämän tapahtua.

Mitä joissakin Euroopan maissa tapahtuu, kuka tietää syyn? Esimerkiksi joissakin Euroopan maissa muslimien osuus väestöstä on noin 10 prosenttia. Mutta suurin osa heistä on ensimmäisen, toisen tai kolmannen sukupolven maahanmuuttajia, kun taas maassamme eri uskontojen ihmiset elävät omassa kotimaassaan, eikä heillä ole koskaan ollut muuta kotimaata.

Tämä on erittäin tärkeä seikka. Se selittää eron eri uskontojen välisissä suhteissa. Ne ovat kehittyneet ja kehittyvät edelleen eri uskontojen ja eri ihmisten välillä meidän maassamme ja Euroopassa.

Tästä syystä monikulttuurisuushanke on päättynyt fiaskoon. Siinä se on epäonnistunut. Monien sitä kannattaneiden ja kannattavien on ollut pakko myöntää tämä. Heidän oli myönnettävä, että hanke epäonnistui.

Meidän maassamme monikulttuurisuus on kehittynyt luonnostaan vuosisatojen aikana,

Venäjän Presidentti, President of Russia Vladimir Putin Vladimir Putin

ja me arvostamme sitä.