Hyökkäys Domingon’ia Vastaan

Amerikan siwulla niin kutsutussa Länsi-Intiasssa on Hayti nimisellä saarella musta (neekeri-) keisari Soulouque, joka on koettanut olla muka Napoleoni I:sen laisena. Tämä lähti Domingon wapawaltaista saarta allensa ottamaan 30 tuhannella miehellä, joita hän itse johdatti. Domingon wäkeä oli ainoasti 500 miestä, jotka karkasiwat semmoisella innolla keisarin wästön päälle, että tämä kohta hajausi; keisari menetti kaikki mitä hänellä oli, wieläpä keisarillinen hattunsa ja kaapunsa ja pääsi yksinään piiloon ja pakoon.

Sittemmin oli hän wihoissaan ammuttanut 3 kenraaliaan ja usioita alhaisia upseeria. Kootulla armeijallaan aikoi hän tehdä uuden walloitus-yrityksen; mutta armeija oli pannut wastaan tätä asiaa.

Haytin Keisari Faustin-Élie Soulouque
Haytin Keisari Faustin-Élie Soulouque

Dominion, Fauci ja Keisarin kruunu, korona, yhdessä ja samassa persoonassa. Tapattaa 3’000 omaa sotilasta hävitäkseen 500:lle.