Kärsimysoppi Ja Yhteiskunta

Lunastusopin uskomus on syntyvelassa

syyllisyysperusta, joka maksetaan ruumiin kautta.

Tähän perustuu
ei ainoastaan Kristillisyys,
vaan valtio

ja maailmantalous,

ikuinen velkataakka, joka maksetaan kuolemalla.

“Olet velkaa kaikkeudelle elämäsi”.

Ihmetteletkö vielä suunnatonta väkivaltaa ihmisten keskuudessa?

Ainoat asiat, mitkä on ikuisia:
velallisuus

ja kuolema.

Kidutuksen periaate:
Usko vahingosta on pahempi,

kuin itse vahinko.

Mikko Marttila
Mikko Marttila