Kuka Omistaa Keskuspankin

Ovatko kansalliset pankit oikeasti kansallisia ja ovatko niiden omistajina valtiot vaiko globaalit uusliberalistisen maailmanjärjestyksen edistäjät?

Keskuspankki Liekeissä

Tänä viikonloppuna Ranskassa mellakoiden aikana mielenosoittajat tekivät jotain, jolla on syvä symbolinen merkitys. He sytyttivät tuleen Ranskan keskuspankin Pariisissa. Nämä Marriner Eccles -rakennukseen heitetyt Molotovin koktailit herättävät jonkin verran huomiota sillä ne osuvat suoraan sen ongelman ytimeen, josta tässä taistelussa on kyse:

Taistelu ihmiskunnan sielun ja vapauden omistuksesta.

Tätä ongelmaa ei mitkään vaalita tai mielenosoitukset pysty ratkaisemaan. Kyse on ihmisten ja kansakuntien orjuuttamisesta talouden keinoja käyttäen.

Pankkiirit Orjuuttavat

Orjuuttajina toimivat yksityiset pankkiirit, jotka kätkeytyvät keskuspankkien julkisivun taakse.

Vallan kaappaamisen prosessi on ollut käynnissä jo vuosikymmeninä ja sen ulkoisina merkkeinä ovat olleet

 • valtioilta on otettu pois niiden suvereniteetti, valtuudet ja oikeudet päättää ja säännellä omia asioitaan monilla aloilla,
 • mukaan lukien oikeus luoda ja hallita omaa valuuttaa.

Asetuksen poistaminen on toteutettu ulkoistamalla valtion lailliset mandaatit kansainvälisille tai näennäisen kotimaisille elimille, joiden valinta on kansan ja valtion ulottumattomissa. Kaikki tämä tehdään piilossa valheellisen uusliberalistisen globalismin verhon takana.

Vallansiirron Prosessi

Tämä vallan luovutus on akateemisissa ja poliittisissa piireissä ilmaistu hienovaraisesti siirtymällä sanan “hallitseminen” käytöstä sanaan “hallinnoiminen”. Se merkitsee siirtymistä pois hierarkkisen, eli klassisen byrokratian, valvontamalleista “itseohjautuvien verkostojen” hallintomalleihin. Kaikki nämä ovat kauniita ja hienoja sanoja, mutta todellisuudessa kyse on karkeasta ja brutaalista komentojärjestelmästä, jota ohjaa vain muutama globaali organisaatio. Nämä organisaatiot vaikuttavat jokaisen valtion ja jokaisen kansalaisen hyvinvointiin.

Viimeisten vuosikymmenten aikana monien sellaisten toimintojen ulkoistamisprosessi, kuten NGO-ization3 ja virastojen kansainvälinen ulkoistaminen“4 on tarkoittanut vallan siirtämistä poliittisesti valituilta ministeriöiltä (jotka voidaan vaaleissa vaihtaa) sellaisille ulkomaisille toimielimille, joita ei vaaleilla valita tai vaihdeta.

Keskuspankit eri puolilla maailmaa ovat juuri tällaisia valtioiden vallan ulottumattomissa olevia järjestöjä.

Keskuspankit

Keskuspankkeja ja valtioiden rahapolitiikkaa valvovat IMF, BIS ja luottoluokituslaitokset. Nykyiset läntiset keskuspankit saivat alkunsa yksityisinä yrityksinä ja ne saivat itsenäiset toimintavaltuudet sen varjolla, että ne toimivat “yhteisen edun” hyväksi. Yhdysvaltain dollari on yksityinen pankkiseteli, jonka eräät Yhdysvaltojen suurimmista pankeista ovat luoneet vuonna 1913 Federal Reserve Act -lain myöntämin valtuuksin ja joka laki on vielä sellaisenaan voimassa. FED’in toimintaa ei koskaan kukaan ulkopuolinen ole tarkastanut vaikka monet ovat sitä vaatineet.

Nämä samat yksityiset pankit hallitsevat ja manipuloivat valuuttoja tärkeimmän tytäryhtiönsä, Baselissa toimivan BIS’n, Bank of International Settlementin kautta. Heidän kontrollissaan ovat 63 maan valuutta. Tämän kautta voidaan valtioita käyttää taloudellisesti hyväksi ja verottaa julkisuudelle näkymättömin toimin.

Monet eivät ehkä tiedä, että Ranskan, Makedonian tai Venäjän keskuspankki ei ole kansallinen, ei valtiollinen vaan myös BIS:n jäsen ja siten sen omistajien, yksityisten liikepankkiirien, valvonnassa.

Rahaa Tyhjästä

Ja jotta saadaan täysin estetyksi edes mahdollisuus, että kansalliset keskuspankit harjoittaisivat kansallista vaurautta edistävää politiikkaa, on olemassa IMF erityisnosto-oikeuksineen, SDR, ja neljine lisävaluuttoineen.

Näiden viiden fiat-valuutan yksityisomistajilla on SDR:n kautta yksinoikeus luoda maailmanlaajuista rahaa. ja se tapahtuu yksinkertaisesti vain lisäämällä nollia tietokoneen näytöllä. Näin rahaa voidaan luoda tyhjästä ja lainata tätä väärennettyä rahaa luottoina, jotka on maksettava takaisin oikealla rahalla, dollareilla. Ja jos valtiolla ei satu olemaan oikeaa rahaa maksaakseen lainan ja sille kertyneen koron, maksuksi kelpaavat myös kansalliset luonnonvarat ja ammattitaitoinen työvoima.

Luottoluokituslaitokset

Myös luottoluokituslaitokset5 ovat tällä samalla apajalla.

Jos itsenäisiä valtioita ei vielä edellä mainituilla toimilla saada polvilleen, niin hätiin rientävät luottoluokituslaitokset. Ne ovat ylikansallisten pankkien poliittisia instrumentteja.

Moody, Standard & Poor tai Fitch voivat alentaa maaluokituksia ja turmella näin niiden valuutan. Näin tapahtui Turkin liiran kanssa äskettäin ja aikaisemmin Venäjän ruplan kanssa. Luokituksen alentaminen hävittä kansalaisten varallisuudesta, taloudesta ja heidän ostovoimastaan 10%, 30% tai 50% yhdessä yössä.

Luottoluokitusiskuja voidaan täsmäkohdistaa mitä tahansa valittua valtiota vastaan. Kaikkea tätä toimintaa hallitsee 0,000’1 prosenttia maailman väestöstä. He ovat ryhmittyneet Soroksen ympärille. – Ja näissä piireissä ainoa merkitsevä tekijä on raha.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että globalisaatio on tapahtumassa olevaa todellisuutta. Mikään ei voi, eikä halua estää sitä tapahtumasta.

Ainoa varma asia on, että se ei tapahdu nykyisen uusliberalistisen vision mukaisesti, joka käskee lakkauttamaan kansalliset valtiot ja avaamaan valtioiden rajat.

Todellinen globalisaatio, toisin kuin kansainvälisen globaalin eliitin edistämä väärä uusliberalistinen globalisaatio, on mahdollista vain ja vasta,

 • kun kansalaiset,
 • kansakunnat
 • ja valtiot

saavat aikaan vastuullisen, lakiin perustuvan ja monenvälisen globaalin hallintojärjestelmän, joka pystyy edistämään yleismaailmallisia ihmisen ja ihmiskunnan arvoja. Näitä ovat kansakuntien itsenäisyys sekä aito kulttuurien, perinteisen, elämäntavan ja todellisen monimuotoisuuden edistäminen niin ihmisten kuin kansakuntienkin elämässä.

Protestit

Kansalaiset protestoivat ympäri maailmaa tieteeseen perustumattomista sulkutiloista6, joiden tarkoituksena on tuhota kansakunnat, niiden varallisuus sekä yksilön hyvinvointi ja vapaudet, jotta heistä tulisi täysin riippuvaisia orjia kun eliitti on toteuttanut “Build Back Better – Great Reset” / Green New Deal toimenpiteet.

Ranskan keskuspankin sytyttäminen on vain yksi esimerkki monista. Se osoittaa, että vapautta rakastavat ihmiset ympäri maailmaa tietävät mitä on tapahtumassa ja mitä kaikkea on vaakalaudalla.

Kyse on taistelusta ihmisten sieluista ja kansakuntien tulevaisuudesta. Vapaus tai orjuus!

Valinta on vaikea. Ja vaikka taistelu ei ole läheskään helppoa, vapaus, oikeus, moraali ja oikeudenmukaisuus voittavat aina lopulta!

References

Viitteet

 1. Alkuperäinen artikkeli
  Are National Banks Really National and Owned by States or People in the Global Neoliberal Order?
  archive.vn/wip/5Mfdy

 2. Alkuperäinen kirjoittaja

 3. de-statization processes such as NGO-ization, agencification (transferring powers from elected ministries, changeable at elections – at least in theory – to unelected regulatory agencies), international organizations, etc.

 4. Kuten vaikkapa “Euroopan kemikaalivirasto”

 5. Financial Rating Agencies

 6. lock-down