Uhriajattelu Ja Narsismi

Todelliset narsismin vaarat ovat historiassa sijoittuneet ja edelleen sijoittuvat sinne missä

uhriajattelu
saa mukaansa myös valtaeliitin kannatuksen.
Ei pidä unohtaa, että
“rotutieto” oli kansatieteen viimeisin sana niinä aikoina jolloin natsismi aloitti nousunsa.
Ei pidä unohtaa, että
korkeata sivistystä edustava Saksan lääkäriliitto oli ensimmäinen virallinen instituutio joka otti ohjelmaansa opit “elinkelvottoman elämän tuhoamisesta”.
Eikä pidä unohtaa, että
marxismi-leninismi omi itselleen nimenomaan “tieteellisyyden” leiman.

Nyt meidän pitäisi ajatella ennemminkin sitä
mihin sijoittuvat nyt yleistä hyväksyntää nauttivat aatteet, joiden laaja kannatus perustuu vain ja nimenomaan uhriajatteluun.
Aatteet joiden nimissä on houkuttelevaa ottaa oikeus omiin käsiinsä – koska yleistä hyväksyntää nimenomaan on olemassa.