Kommunistinen Ihannevaltio

Filosofeerausta Kommunistisesta Ihannevaltiosta

Poikani lukee taas eläin­opin läksyään. Minä istun viereisessä huoneessa, polttelen sikaariani ja kuuntelen. – Ja filosofeeraan.

Jussi Snellman

Mehiläisyhteiskunta

Ovat ne sentään merkillistä joukko­kuntaa nuo mehiläisetkin, joista poika nyt lukee. Tiedättehän: niillä on järjestetty yhteis­kunta, ankara sääty­jako, kuningatar, työ­mehiläiset ja kuhnurit, suuri kaupunki, kadut, varasto­huoneet ja sen semmoista, arkkitehdit ja rakennus­mestarit, kadun­lakaisijat, kätilöt, portin­vartijat, kuningattaren hovi­neidit. – Ja ankara komento.

Paljon työtä, vähän ruokaa – ainakin työ­mehiläisillä. Kuhnureilla kuuluu elämä olevan toisenmoista: työtä ei ollenkaan, hyvä täyshoito ilmaiseksi, sen kun syö ja mässää vain. Jonkin aikaa nimittäin, sitten – henki pois jonakin syys­kesäisenä veri­löylyn päivänä.

Ja hovi­juonitteluja siellä punotaan ja vallan­himosta aiheutuvia murhia siellä tehdään. Vallassa oleva kuningatar koettaa aina tappaa nuoremmat sisarensa, jopa omat tyttärensäkin, ennenkuin nämä neitsyt­kammiostaan pääsevät näyttäytymään kansalle. Usein kansa hyväksyy murhan. Toisinaan se taas estää kuningattarensa ryhtymästä veritekoon. Silloin kuningatar kokoo kannattajansa, jättää koko valtakunnan ja lähtee joukkoineen perustamaan uutta siirtokuntaa. Vanhaan valta­kuntaan jääneet huutavat silloin kuningattarekseen sen nuoren prinsessan, jonka he pelastivat vanhan hallitsijattaren murha­halulta.

Naiskomento

Politiikkaa ja vallan­kumouksia siis sielläkin! Ja sitä harjoittavat naiset. Sillä mehiläis­yhteis­kunnassa vallitsee naiskomento.

Koulupoikana oli minulle mehiläis­pesästä muodostunut semmoinen mielikuva, että se oli mahtava kuningas­kunta, jossa hallitsi kuningatar Viktoria ja että siellä vallitsi ilo ja rauha ja sopu­sointuinen työinto. Ainoina synti­säkkeinä tässä ihanne­valtiossa olivat kuhnurit. Pidin niitä työ­mehiläisten hirmuisina sortajina, jotka loppu­kesällä saivat ansaitun rangaistuksensa siitä, että olivat kehdanneet elää joutilaina mässäten tässä ahkerassa yhteis­kunnassa ja kuluttaa niitä ravinto­varastoja, joita ahkerat työ­mehiläiset olivat yhteis­kunnan yhteiseksi hyväksi keränneet.

Ja kun Tolstoi eräässä kertomuksessaan rinnasti nämä kuhnurit yhteiskunnan suur­porvareihin ja työ­mehiläiset työ­väestöön, niin suutuin sekä kuhnureihin että suur­porvareihin niin että olin vähän aikaa kiivas sosialisti. – Lyseon viidennellä luokalla.

Ja vielä sen jälkeenkin olen ajatuksissani verrannut kuhnureita koroilla­eläjiin tyhjän­toimittajiin. Nyt huomaan, että ne ovatkin olleet aivan erikoisen kansa­luokan esikuvina, kansan­luokan, jota Tolstoin aikana ei vielä ollut olemassakaan.

Ihannekommunistinen Yhteiskunta

Mehiläispesähän ei ole porvarillinen vaan täysin kommunistinen, oikein ihanne­kommunistinen yhteis­kunta. Siellä on kaikki yhteistä, yhteis­kunnan omaisuutta. Jok’ikinen kehto, jossa yhteis­kunnan tuleva kansalainen nukkuu, on kymmenien mehiläisten hiki­pisaroista, se on, vaha­suomuista, valmistettu ja sen muovailemisessa ovat kymmenet yksilöt olleet osallisina. Samoin jokainen mesi­astia sisältöineen on lukuisien eri yksilöjen työtä. – Eli kukaan voi sanoa siellä mistään: tämä on minun.

Onpa joka ainoan työ­mehiläisen maha­laukkukin yhteis­kunnan omaisuutta. Sen sisältö ei näet kuulu yksilölle vaan yhteis­kunnalle. Vasta­syntynyt, kalpea työ­mehiläinen joutuu elämänsä ensi hetkestä asti pakko­työhön yhteis­kunnan hyväksi.

Se on niin äärimmäisilleen toteutettua kommunismia, että kauas ovat siitä täydellisyydestä jääneet ne kommunisti­teoreetikot, jotka ovat samaa periaatetta suositelleet ihmisille. Charles Fourierin falangi­haaveet, Marxin ja Engelsin kommunistinen yhteis­kunta­suunnitelma ja vieläpä Lenininkin jättiläis­koe ovat vain epä­täydellistä kajastusta mehiläis­yhteis­kunnan kommunismista.

Mutta samanlaisia ilmiöitä on kuitenkin havaittavissa mehiläisten kommunisti­pesässä ja kommunistien mehiläis­pesässä.

Molemmat ovat kommunistisuudestaan huolimatta monarkioja, joissa monarkit vaihtuvat vähän väliä. Muistetaanhan, miten Lenin ensin joutui parveilemaan, sitten Trotski. Molemmissa käydään ankaraa taistelua vallasta vanhojen monarkkien ja uusien vallan­tavoittelijoiden kesken. Mehiläis­pesässä surmaa vanha kuningatar nuoren kilpailijansa, kommunisti­yhteis­kunnassa milloin vanha monarkki nuoren, milloin nuori vanhan.

Kuhnurit Ja Komissaarit

Ja tämän taistelun riehuessa työ­mehiläiset ahertavat ja luovuttavat yhteis­kunnallisen mahansa viimeisenkin hunaja­pisaran yhteis­kunnan hyväksi samoin kuin Venäjän talon­poikien vilja-aitat ovat avattavat hallituksen taka­varikoitsijoille.

Ja kuhnurit, mehiläis­pesän komissaarit, elävät ylellisyydessä. Kunnes työ­mehiläiset kyllästyvät niihin ja surmaavat ne. Mutta uusia tulee tilalle. Sillä kuhnurien olemassa­olo ja laiskottelu kuuluu mehiläis­pesän olemassa­olon edellytyksiin aivan kuten kommunistista yhteiskuntaa ei voi olla ilman komissaareja, jotka elävät ylellisyydessä silloin kuin toiset näkevät nälkää.

Mehiläisen Äly

Mutta muuatta seikkaa täytyy kysyä pojaltani.

– Kuule, mikä on nykyinen käsitys mehiläisten älystä ja mehiläis­pesässä vallitsevasta ihmeellisestä yhteis­kunta­järjestyksestä. Minun koulu­aikanani pidettiin mehiläisiä eläin­kunnan suur­neroina.

– Siitä asiasta ollaan kait nykyisin hyvin eri mieltä. Jotkut pitävät niitä hyvin älykkäinä, sanovat että ne osaavat harkita tekojaan, viisastua kokemuksista ja suorittavat ihmeelliset aikaan­saannoksensa juuri järkensä ja älynsä varassa.

– Toiset taas, ja niitä lienee luonnon­tutkijain enemmistö, otaksuvat, että mehiläisten toiminnassa on älyllä ja toimivalla järjellä hyvin vähän osuutta, ja että kaikki niiden yhteis­kunta­elämä ja moninaiset työt tapahtuvat meille käsittämättömän vaiston varassa.

– Siis aivan sama arvostelujen erilaisuus, joka vallitsee Venäjänkin mehiläis­pesään nähden. Sitäkin toiset pitävät inhimillisen neron suur­saavutuksena, toiset hullujen­huoneena.

            Pojan isä

Viitteet

  1. Alkuperäinen artikkeli
    Kommunistinen Ihannevaltio

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.