Alexey Navalnyn Myrkytyshistoria

Bloggaajan Myrkytys

Tapahtumien kulku bloggaaja Alexey Navalnyn väitetyssä myrkytyksessä on melko epätavallinen. Se on myös oireellinen kertomus lännen nykypäivästä ja siitä on tullut loputtomien spekulaatioiden kohde.

Kuvauskiertue Siperiassa

 1. 20. elokuuta Alexey Navalny tunsi huonovointisuutta ja tarvitsi ensiapua.

 2. Kiitos normaalin Tomsk-Moskova-lennon venäläisen miehistön erittäin ammattimaisesta toiminnasta, joka suoritti hätälaskun yhden matkustajansa pelastamiseksi, sekä ambulanssin henkilökunnasta, joka toimitti potilaan nopeasti Omskin kaupunginsairaalaan nro 1 venäläisen bloggaajan henki ei enää ollut vaarassa.

 3. Potilas pysyi tehohoidossa melkein kaksi päivää; ICU:n lääkäreiden ponnistelujen vuoksi hänet vakiinnutettiin riittävästi siirrettäväksi Saksaan jatkohoitoa varten.

 4. Tätä toimien moitteetonta johdonmukaisuutta ei häirinnyt raportti väitetystä pommiuhasta Omskin lentokentällä, joka tuli palvelimelta, joka oli – mikä outo sattuma – Saksassa.

 5. Muuten myöhemmin Navalnyn selittämätön tietoisuus väärästä pommiuhasta heti, kun hän tuli tajuihinsa, näytti varsin omituiselta, koska Venäjän viranomaiset eivät olleet virallisesti julkaisseet tätä tietoa siihen mennessä.

 6. Navalnyn perheen pyyntö hyväksyttiin – huolimatta siitä, että bloggaaja oli rikostutkinnan alla ja sen vuoksi hänellä oli maastapoistumiskielto.

 7. Useita tunteja kestäneen venäläisten ja saksalaisten lääkäreiden välisten intensiivisten neuvottelujen jälkeen, kun erikoissuihkukone oli valmiina ja sen miehistö levännyt, Navalny lennätettiin 22. elokuuta Saksaan.

 8. Vaikka bloggaaja oli edelleen sairaalassa Venäjällä, Venäjän vastainen hysteria oli saamassa vauhtia lännessä.

 9. Vaatimuksissa vaadittiin välittömästi selittämään, mitä Navalnylle tapahtui hänen eksentrisen kiertueensa aikana eri Siperian kaupungeissa ja kuvausryhmän saattamana.

Loikka Länteen

 1. Välittömästi hänen saapuessaan Berliiniin, kaikki olivat paikalla minuutin tarkkuudella, Charité klinikan lääkärit ottivat hänet haltuun.

 2. Silminnäkijöiden mukaan potilas ajettiin klinikalle 14 auton saattueessa liittokanslerin “vieraana”, kuten myöhemmin kävi ilmi.

 3. Vain kaksi päivää myöhemmin, 24. elokuuta, Charité julkaisi lehdistötiedotteen, jonka mukaan Navalny oli “myrkytetty” koliiniesteraasin estäjällä.

 4. Heti sen jälkeen liittokansleri Angela Merkel ja Saksan ulkoministeri Heiko Maas vetosivat vastuuhenkilöiden löytämiseksi ja rankaisemiseksi.

 5. Saksan viranomaiset eivät edes pitäneet mahdollisena mitään tavanomaista lääketieteellisiä syitä Navalnyn tilaan.

 6. Kaksi päivää myöhemmin, 26. elokuuta 2020, Yhdysvaltain kauppaministeriö toisti saman mitä saksalaiset Nato-liittolaiset olivat sanoneet

 7. ja ilmoitti uusista pakotteista useita Venäjän tutkimuslaitoksia vastaan “kemiallisten ja biologisten aseiden kehittämisen vuoksi”.

 8. Tämä sekava ja ehdoton päätöksenteko näyttää vähintäänkin omituiselta.

Käsikirjoitus Oli Tehty Etukäteen

 1. Tämä viittaa siihen, että nämä tapahtumat oli suunniteltu ja sovittu valtioiden välisellä tasolla jo ennen kuin Alexey Navalny tuotiin Omskista Berliiniin.

 2. Charitén klinikalta Navalnysta otetut biologiset näytteet toimitettiin yhtä nopeasti erityiseen Bundeswehrin, Saksan liittotasavallan armeijan, sotilaskemikaalilaboratorioon,

 3. ja heti samana päivänä 2. syyskuuta he ilmoittivat berliiniläisen potilaan saaneen myrkytyksen “Novichok-ryhmään kuuluvalla kemiallisella sodankäynnin aseella”.

 4. Varsin yllättävää kyllä, saksalaisilla armeijan kemisteillä kesti vain yhdeksän päivää sen vahvistamiseksi, että Navalnyn näytteet todella sisälsivät pahamaineisia Novitšok-jälkiä,

 5. vaikka aiemmin he väittivät, ettei heillä ollut aavistustakaan tämän kemiallisen aseen rakenteesta,

 6. ja, että hyvin koulutetut asiantuntijat tarvitsevat vähintään kaksi viikkoa testatakseen tällaisia aineita.

 7. Vaikuttaa siltä, että Saksa on yltänyt kemialliseen ja teknologiseen vallankumoukseen tällä melko monimutkaisella alalla, kemiallisten aineiden binaarisynteesissä,

Poliittinen Myrkytys

 1. koska poliitikot niin halusivat.

 2. Jo seuraavana päivänä, 3. syyskuuta, Saksan ulkoministeri Heiko Maas antoi julkilausuman hermokaasulla suoritetusta hyökkäyksestä,

 3. ja Euroopan unioni tuomitsi Navalnyyn kohdistuneen hyökkäyksen ja uhkasi uusilla pakotteilla.

 4. Tämä laukaisi kokonaisen ketjureaktion vastaavia perusteettomia lausuntoja useisssa Euroopan maissa.

 5. He eivät edes pohtineet virallisella tasolla muita, uskottavampia syitä tapahtumalle.

 6. On huomionarvoista, että Ranska ja Ruotsi, joiden sotilalaboratoriot alkoivat analysoida saksalaisilta kollegoiltaan saamiaan biologisia näytteitä jo 4. syyskuuta, ilmoittivat omista “läpimurto”-saavutuksistaan tällä kemiallisen sodankäynnin alalla välittömästi Saksan jälkeen.

 7. He suoriutuivat prosessista enintään 10 päivässä, ja

 8. 14. syyskuuta he ilmoittivat, että tutkimusten tulokset olivat identtiset saksalaisten kemistien kanssa,

 9. vaikka tuskin vuosi tai kaksi aiemmin väittivät julkisesti, että heillä ei ole asiantuntemusta Novichok synteesin tutkimiseen.

 10. Tällainen synkroninen toiminta ja välittömät kategoriset päätökset,

 11. jotka tehtiin yrittämättä tutkia asiaa syvemmälle, ovat todella hämmästyttäviä.

 12. Tämä voi tarkoittaa vain sitä, että venäläisen bloggaajan terveys on heille toissijaista.

 13. Tärkeintä lännelle on löytää uusi syy jatkaa Venäjän vastaisia hyökkäyksiä.

Venäjän Tutkimukset

 1. Sillä välin Venäjän pääsyyttäjänvirasto yritti saada yhteyden saksalaisiin kollegoihin, kun

 2. saksalaiset tiedotusvälineet puhuivat koko ajan Alexey Navalnyn “tahallisesta myrkyttämisestä”.

 3. Ensimmäinen pyyntö, joka laadittiin keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa vuonna 1959 tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen mukaisesti, lähetettiin Saksaan 27. elokuuta.

 4. Saksan viranomaisilla kesti yhdeksän päivää toimittaa se Berliinin syyttäjänvirastolle, joka vahvisti vastaanottaneensa virka-apupyynnön 11. syyskuuta eli yli 14 päivää kirjeen lähettämisen jälkeen.

 5. Venäjän yleinen syyttäjänvirasto lähetti 14. syyskuuta toisen pyynnön, jossa pyydettiin tietoja Navalnyn tapauksessa käytetyistä hoitomenetelmistä

 6. ja että Venäjän sisäasiainministeriön virkamiehille annettaisiin lupa haastatella bloggaajaa esitutkinnan yhteydessä.

 7. Saksan viranomaiset välittivät kirjeen vasta 10 päivää myöhemmin, 25. syyskuuta, Berliinin osavaltion oikeusministeriölle.

 8. Venäjän yleinen syyttäjänvirasto lähetti 18. syyskuuta oikeusapupyynnöt asianomaisille Ruotsin ja Ranskan virastoille, joiden sotilaslaboratoriot suorittivat Alexey Navalnylta kerättyjen biologisten näytteiden toksikologisen seulonnan.

 9. Venäjän yleinen syyttäjänvirasto lähetti 25. syyskuuta kolmannen kirjeen saksalaisille kollegoilleen,

 10. jota seurasi 26. syyskuuta päivätty kirje Saksan liittovaltion oikeusministeriölle välittämään Venäjän sisäasiainministeriön pyynnön bloggerin puolison Julian kuulustelemisesta

 11. sekä häntä seuranneen Venäjän kansalaisen Maria Pevchikh kuulustelemisesta, joka seurasi Navalnya hänen matkallaan ja asuu pysyvästi Isossa-Britanniassa.

 12. Venäjän yleinen syyttäjänvirasto lähetti 28. syyskuuta neljännen kirjeen Saksan liittovaltion oikeusministeriölle.

 13. AVastausasiakirja, jonka saimme yli 2,5 kuukautta ensimmäisen pyynnön lähettämisen jälkeen, on monessa kohdin kriittisen tarkastelun kohteena.

 14. Saksan syyttäjänvirasto kieltäytyi lähemmästä yhteistyöstä venäläisten kollegoidensa kanssa, koska sillä ei ole Navalnyn lupaa tähän.

 15. Saksan,

 16. Ranskan ja

 17. Ruotsin ulkoministeriöt eivät myöskään ole vastanneet Venäjän ulkoministeriön lisätietopyyntöihin kemiallisia aseita koskevan yleissopimuksen VII artiklan 2 lausekkeen mukaisten oikeudellisen avun velvoitteidensa mukaisesti.

OPCW, Kemiallisten Aseiden Kieltojärjestö

 1. Samanlaisia pyyntöjä on lähetetty OPCW:n, Kemiallisten aseiden kieltojärjestön, teknisen sihteeristön johdolle,

 2. jonka asiantuntijat olivat olleet 5. syyskuuta lähtien olleet mukana salaisessa operaatiossa,

 3. jossa kerättiin biologisia näytteitä Alexey Navalnylta ja

 4. toimitettiin näytteet kahteen OPCW:n nimeämään laboratorioon.

 5. Myös Venäjän parlamentin jäsenten ja lääkäreiden ehdotukset yhteistyöstä saksalaisten kollegoiden kanssa tapauksen olosuhteiden selvittämiseksi on jätetty huomiotta.

 6. Vastauksena Navalnyn ympärillä vallitsevaa tilannetta koskeviin lukuisiin kysymyksiimme

 7. OPCW ohjasi meidät Berliiniin,

 8. Pariisiin ja

 9. Tukholmaan, joka sanoi asianmukaisesti, että meidän pitäisi etsiä vastauksia OPCW:ltä.

 10. Vasta kuukautta myöhemmin, 6. lokakuuta,

 11. tekninen sihteeristö ilmoitti, että kahden OPCW:n nimeämän laboratorion tekemät analyysitulokset “vahvistavat, että herra Navalnyn veri- ja virtsanäytteistä löydettyjen koliiniesteraasin estäjän biomarkkereilla on samanlaiset rakenteelliset ominaisuudet kuin myrkylliset kemikaalit, jotka kuuluvat luetteloihin 1.A.14 ja 1.A.15, jotka lisättiin yleissopimuksen kemikaaleja koskevaan liitteeseen sopimusvaltioiden konferenssin 24. istunnossa marraskuussa 2019.

 12. Tätä löydettyä koliiniesteraasin estäjää ei ole luetteloitu kemikaaleja koskevaan liitteeseen.

 13. OPCW julkaisi 16. lokakuuta Berliinin luvalla raportin,

 14. josta kaikki kemialliset kaavat oli poistettu

 15. jotta olisi mahdoton todeta Navalnyn “myrkytyksen” biokemialliset syyt.

Peiteoperaatio

 1. Toisin Sanoen kyseessä on euro-atlanttinen peiteoperaatio,

 2. jossa on mukana joskus arvostetun ja itsenäisen organisaation OPCW:n poliittisesti puolueellinen johto.

 3. Berliini ja muut Euroopan pääkaupungit unohtavat selvästi kansainvälisen oikeuden, kun asia koskee Venäjää,

 4. ja luopuvat molempia kunnioittavasta vuoropuhelusta julkisuusdiplomatian hyväksi.

Kuka tahansa ulkopuolinen tarkkailija, jolla ei ole tietoa soveltavasta kemiasta ja kemiallisten aseiden leviämisen estämisestä, voi tehdä loogisen johtopäätöksen, että

 1. kyseessä on vain huonosti orkestroitu spektaakkeli,

 2. joka tarkoituksena on ennen kaikkea oikeuttaa jälleen uusi Venäjää vastaan kohdistettava pakotepaketti.

 3. Venäjä tulee vastustamaan kaikkia “kansainvälisiä sääntöjä”, jotka voivat vahingoittaa sen kansallista itsemääräämisoikeutta, kansainvälistä oikeutta ja jopa tervettä järkeä.

Viitteet

 1. Alkuperäinen artikkeli
  Press release on the sequence of events in the Alexey Navalny case
  – Minitstry of Foreign Affairs of the Russian Federation

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.