Auran Kanteletar

Lauletaan sillä tawalla kuin: “Itkettää ja surettaa,” j.n.e. jonka nuotti löytyy painettu kirjassa “Kanteletar,” 1:en Osan lopulla olewassa nuotti-lehessä N:o 4

Siitä mullen ikäwä,
        ja itku tahtoo tulla.
Kuin on muilla laulajia,
        waan ei ole mulla.
Muilla mailla oman kielen
        laulut aina kaikaa,
Tääll’ on wieras-kielen laulut
        kuultu kaiken aikaa.
Woi, jos Suomen-laulun ääni
        kuuluis rannallamme,
Joska laulais Suomenkielen
        laulun taitajamme.
Mutta ehkä sekin päiwä
        wielä joskus koittaa.
Jona Aura ilollansa
        kanteletta soittaa.
Koita ikäwöitty aamu,
        nyt jo meillen koita!
Meitä kaunis Suomenkieli
        puolelles jo woita!
Sitten äänet kanteleiden
        rannallamme kaikaa,
Niinkuin Suomen kansassakin
        ennen ja paraikaa.

Auran Kanteletar

Sana “Kanteletar” tarkoittaa kanteleen, tahi Suomalaisen soitannon, tajuamista ja käyttämistä – kuwailtu waimollisessa olennossa.

Tämä Auran kanteletar walittaa tässä Auran (Turun) kanteleen tilaa.

J. F. Granlund