Hyvä Tahto Puuttuu

siitä huolimatta voisi asiaa hoitavilta puuttua hyvää tahtoa. Sen katson kolmanneksi perusteeksi.

Voisi helposti käydä niin, että he saavat jotakin etua ihmisten ohjaamisesta johonkin tiettyyn elinkeinoon ja puhuvat siksi sen puolesta.

Anders Chydenius