Suvereeni Valtio Ei Kysy Toimilleen Tuomioistuimen Lupaa

Asia, jossa ei ole toista osapuolta tai toinen osapuoli on pelkästään valtio ei kuulu yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Valtion pitää ratkaista tällainen asia hallintopäätöksellä.

Kun valtion tahto toteutetaan virkamiehen päätöksenä saattaakin käydä niin, että yksikään virkamies ei tee hallituksen haluamaa päätöstä, koska se on lain vastainen.

Näin virkamiehestä tulee kansalaisen puolustaja valtiota vastaan.

Vastarinta puolitangossa