Kiinalaiset Aikoivat Murhata Kaikki Eurooppalaiset

Kiinasta.

Kantonissa ilmi saatiin heinäkuun 2 päivänä 1854 salaliitto, joka aikoi yhtähaamaa murhata kaikki Europalaiset.

Kiinan keisarin hallitusmiehet Kantonissa eiwät wielä tietäneet mitään rauhan teosta Kiinan ja Europalaisten waltain wälillä. Hongkongista kerrotaan että Kiinalaiset heinäkuun 3 päivänä usiat kerrat oliwat ahdistaneet Englannin ja Franskan sotawäkeä ja kokeneet murhata heitä. Europalainen sotawäki oli sitä wastaan ampunut ja polttanut yhden korttelin Kantonin kaupungissa ja karkottanut kiinalaiset laiwat kaupungin rannasta.

Wiime wihdoin on kuitenkin tieto rauhan teosta tuottanut toiwon tämän lewottoman tilan päättymisestä. Tässä wiimeisessä rauhanteossa sanotaan Kiinan täytywän maksaa länsiwalloille 500 miljonaa frankkia, mutta Wenäjä sai kuitenkin suurimman woiton nimittäin Amurjoen maakunnat.