Vastarintaliikkeen Kielto

Pohjoismainen Vastarintaliike sitten kiellettiin Suomessa.

Historia Opettaa

Eipä tässä itsenäisyyden kannattajien ajojahdissa ole sinänsä mitään uutta. Jo vuoden 1915 aikoihin vastarinta oli kielletty, sen jäseniä vakoiltiin ja yritettiin estää pakenemasta ulkomaille, Saksaan sotilaskoulutusta saamaan.

Tällaiset kaudet, jolloin itsenäisyyden kannattajat nähdään valtion vihollisena ajoittuvat muutamille vuosille ennen valtiojärjestelmän romahdusta, vallankumousta. Niin vuoden 1915 jälkeenkin, muutama vuosi myöhemmin tuli itsenäisyysjulistus ja sisällissota. Nyt on vuosi 2020 ja vastarintaliike on taas pakotettu toimimaan ulkomailta käsin. Mitä lähemmäksi romahdusta tulemme, sitä ankarammat ovat valtion toimet oppositiota vastaan; kokoontumiset kielletään puheluja salakuunnellaan, … sano mitä vain, se on tätä päivää.

Seikkailuromaanin muodossa dokumentoituun jääkäriliikkeen toimintaan vuoden 1915 aikoihin voi tutustua esimerkiksi kirjassa Routaa ja Rautaa. 1

Ei Kuulu Tuomioistuimeen

Itse olen sitä mieltä, että tällaiset yksipuoliset oikeudenkäynnit, joissa

 • ei ole ketään vastapuolta,
 • siis valtiota lukuun ottamatta kukaan ei koe kärsineensä vahinkoa, joissa
 • syytteen perusteena on vain valtion tahtotila, joissa
 • syyttäjänä on valtio ja
 • tuomarina valtion palkkaama virkamies
 • valtion täysin omistamassa ja hallitsemassa tuomioistuimessa,

pitäisi korvata virkamiehen tekemällä hallintopäätöksellä. Tällöin kansalaisella olisi edes teoreettinen mahdollisuus haastaa joku järjestelmää edustava henkilö oikeuteen virkavirheestä väärän päätöksen vuoksi.

Yleisen tuomioistuimen rooli tällaisissa “oikeudenkäynneissä” on vain kulissina toimiminen. Kulissina, jonka tosiasiallinen tarkoitus on katkaista vastuuketju, estää ketään joutumasta vastuuseen päätöksestä. Että valtio ikään kuin olisi “joutunut tilanteen eteen” ja sen on vain “noudatettava oikeuden päätöstä”.

Mutta valtio ei voi joutua “tilanteen eteen”, koska valtion tahto on laki. Tästä syystä valtio ei myöskään voi “noudattaa lakia”. Lain tehtävä ei ole antaa määräyksiä valtiolle siitä miten pitää toimia.

 • Se on niin päin, että laki noudattaa valtion tahtoa.
 • Ei niin, että valtio kyselee turuilta ja toreilta, tuomioistuimista, ja milloin mistäkin aina ulkomaita myöten miten sen pitäisi toimia jossain tilanteessa.

Valtion valttikorttina on, että se voi milloin tahansa muuttaa mielipidettään; kirjoittaa uuden lain vanhan tilalle. Ja aivan oman mielensä mukaan! Marssijärjestyksen pitää olla selvä.

 • Valtion ei pidä piilotella kulissien takana saatikka vedota “annettuihin määräyksiin”.

Mitä Perustuslaki Sanoo

Perustuslain kirjoittajat tiesivät hyvin, että mikään laki ei estä valtion tyranniaa. Että vain hallituksessa olevien henkilöiden oma kunnia, maine ja moraali: taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto ovat kansalaisten turvana tyranniaa vastaan.

 • Mitään vakuuksia ministerin laittomuuksien varalle ei lopultakaan ole eikä voikaan olla olemassa. Vain tämä, että ministerit ovat “kunnian miehiä”.

Vielä Toistan Mielipiteeni

Asia, jossa ei ole toista osapuolta tai toinen osapuoli on pelkästään valtio ei kuulu yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Valtion pitää ratkaista tällainen asia hallintopäätöksellä.

Kun valtion tahto toteutetaan virkamiehen päätöksenä saattaakin käydä niin, että yksikään virkamies ei tee hallituksen haluamaa päätöstä, koska se on lain vastainen.

 • Näin virkamiehestä tulee kansalaisen puolustaja valtiota vastaan.

Tämä ajatukseni on perusteeltaan sama kuin mikä oli silloin, kun ruotsinkielinen virkamieseliitti säilytti virkansa, kun Suomi liitettiin Venäjään. Ruotsalainen virkamies piti virkansa. Hänestä ikään kuin tuli kansalaisten suoja valtiovaltaa vastaan.

Jos virkaeliitti ei itse ymmärrä tätä asetelmaa ja ajoissa asetu kansan puolelle, se voi menettää virkansa valtion romahduksessa. Vaikka tietenkin sen kannattaa vetkutella niin kauan kuin “palkka juoksee” ja loikata kansan puolelle vasta viimeisellä mahdollisella hetkellä. Ja ainahan voi puolustautua sillä, että

 • mehän vain tottelimme käskyjä.
 • Niinhän valtion käskyläiset Nürnbergissäkin sanoivat! 2

Laki Ennen Mua Syntynyt

Ennen virkamiehen ohjenuorana oli laki,
nyt jäsenkirja, aate ja raha.

Laki ennen mua syntynyt
myös jälkeheni jää.

Men lag skall öfverlefva mig,
som jag långt efter den blef till.

Laki ennen mua syntynyt
myös jälkeheni jää.

 • Vänrikki Stool.
  Runo Maaherra, Landshöfdingen.

Runebergin mukaan nämä sanat lausui Savon ja Karjalan läänin maaherra Olof Wibelius (10.2.1752 – 1.7.1823) Suomen sodan aikana vuonna 1808 venäläisille miehittäjille.

Taustalla lienee Wibeliuksen kirje 14.4.1808 venäläisten joukkojen ylipäällikölle Friedrich Wilhelm von Buxhoevdenille, jossa hän selittää laittomaksi miehittäjän maaherroille antaman käskyn takavarikoida Ruotsin armeijassa palvelevien upseerien virkatilat.

Maahan tunkeutuessaan venäläiset olivat julkisesti julistaneet säilyttävänsä maan lait voimassa.

 • Kun suomessa hallitus astuu virkaan, se julkisesti vannoo säilyttävänsä maan lait voimassa.

P. A. 3

Viitteet

 1. Routaa ja Rautaa
  K. A. Wegelius
  Kemin etappi
  Peräpohjolassa ja Kainuussa jääkäriliikkeen vuosina suoritettu itsenäisyystyö

 2. Nürnberg trials

 3. “Laita vaan reilusti nimi alle!”

  • Emme julkaise kirjoittajan nimeä pyynnöstä huolimatta, koska emme myöskään kysele kenenkään kirjoittajan perään, kuka hän on.

  Kaikenlaiset mielipiteet ovat tervetulleita.
1 Comment

 1. Sen, että virkamiesten rooli on kansalaisten puolustaminen ulkomailta johdettua keskushallintoa vastaan on jälleen erityisen tärkeää, kun jälleen olemme vain ulkomaisen Unionin autonominen osavaltio.

Comments are closed.