YK:n Asema Pandemian Jälkeen

Ulkoministeri Sergey Lavrovin puhe YK:n turvallisuusneuvoston korkean tason huippukokouksessa nimeltä “Kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitäminen: Globaali hallintotapa COVID-19 jälkeen”

  • Moskovassa, 24. syyskuuta 2020

Arvoisa puheenjohtaja, valtionpäämiehet, YK:n pääsihteeri, Afrikan unionin komission puheenjohtaja, kollegat, Teidän korkea-arvoisuutenne, hyvät kollegat.

Ensinnäkin haluan kiittää Nigerin tasavallan presidenttiä, hänen ylhäisyyttään Mahamadou Issoufoua tämän YK:n turvallisuusneuvoston keskustelun isännöimisestä pandemian jälkeisen aikakauden erittäin tärkeästä globaalin hallinnon kysymyksestä.

Koronaviruspandemia on ollut katalysaattori kansainvälisten suhteiden muuttamisessa. Valtioiden ja integraatiosuhteiden vahvuuksien lisäksi testataan nyt myös maailmanlaajuisia hallintomekanismeja, tarkoitan lähinnä YK:ta. On tärkeää oppia nykyisen kehityksen meille antama opetus ajoissa ja tehdä asianmukaiset johtopäätökset, jotta voidaan varmistaa ihmiskunnan rauhallinen, turvallinen ja vakaa tulevaisuus.

Kaikkien valtioiden keskinäinen riippuvuus ja keskinäinen yhteys julkisen elämän kaikilla aloilla on tärkein asia. Tämän kriisi on tuonut esiin. Venäjä on jo pitkään kiinnittänyt huomiota nykyaikaisten uhkien, kuten kansainvälisen terrorismin, rajat ylittävään luonteeseen, joukkotuhoaseiden hallitsemattomaan leviämiseen; mukaan luettuna tietoverkkorikollisuus, huumekauppa ja monet muut riskit. Näitä uhkia voivat pahentaa entisestään nykyisen kaltaiset pandemiat, ja tarve vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin ovat entistä tärkeämmällä sijalla.

Tämän vuoden kehitys on osoittanut, ettei kukaan voi yksinkertaisesti suojautua tällaisilta uhilta. Koronavirustartunta on vaikuttanut kaikkiin, mikä tarkoittaa, että meidän on käsiteltävä myös sen jälkivaikutuksia yhdessä ja unohdettava ohikiitävät mielipide-erot.

Valitettavasti yhteiseksi epäonneksemme näitä eroja ei ole onnistuttu tasoittamaan joidenkin valtioiden välillä. Päinvastoin, se on pahentanut monia niistä. Aikaisemmin kansainvälisissä suhteissa havaitut kriisiskenaariot ovat palanneet. Monissa valtioissa on yhä enemmän houkutus löytää ulkomailta syylliset niiden omiin ongelmiin. Yksittäiset valtiot pyrkivät ilmeisesti käyttämään nykytilannetta omatoimisten ja ohikiitävien etujen edistämiseen ja näin ratkaisemaan tulokset ei-toivottujen hallitusten tai geopoliittisten kilpailijoiden kanssa.

Kaikesta tästä huolimatta yksipuolisten ja laittomien pakotteiden määrääminen jatkuu. Se heikentää YK:n turvallisuusneuvoston auktoriteettia ja ensisijaisuutta. Olemme toistuvasti kiinnittäneet huomiota tarpeeseen poistaa rajoitukset, jotka pandemian yhteydessä vaikuttavat haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin ja rajoittavat ihmisten pääsyään ruokaan ja terveydenhuoltoon. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on myös vaatinut näiden (sanktio)toimenpiteiden keskeyttämistä nykyisessä tilanteessa. Tuemme voimakkaasti hänen aloitettaan.

Presidentti Putin on ehdottanut “vihreiden käytävien” 1 käyttöön ottamista. Nämä olisivat ovat alueita, jotka ovat vapaat vapaita pakotteista ja kauppasodista. Tämän ehdotuksen hän uudisti huhtikuun G20-huippukokouksessa ja se on edelleen käsiteltävänä. Valitettavasti valtiot, jotka käyttävät laittomien pakotteiden politiikkaa, kääntävät edelleen kuurot korvansa meidän perusteluillemme ja vielä valitettavammin tavallisten ihmisten perustarpeille kaikkialla maailmassa.

Olen vakuuttunut siitä, että kansainväliset toimet kriisin voittamiseksi on koordinoitava ja toteutettava YK:n kanssa, joka toimii keskeisenä koordinoijana. Se on edelleen universaali ja ainoa foorumi vuoropuhelulle. Sen merkitys pandemian keskellä globaalissa arkkitehtuurissa on vain lisääntynyt.

Tässä mielessä pidämme usein perusteettomina hyökkäyksiä YK:n järjestelmää ja sen erikoisvirastoja vastaan. Tämä pätee ensisijaisesti Maailman terveysjärjestöä. Valtioiden suuren enemmistön mukaan WHO on toiminut ammattimaisesti kaikissa kriisin vaiheissa ja toteuttanut oikea-aikaisia ja tehokkaita ennakoivia toimia läheisessä yhteydessä kaikkiin jäsenvaltioihin.

Tietenkin kansainvälisen terveydenhuoltojärjestelmän valmiuksia on vahvistettava ja nostettava uudelle tasolle. Venäjä on jo antanut merkittävän panoksen tähän työhön ensimmäisenä maana maailmassa, joka kehitti ja hyväksyi koronavirusrokotteen, Sputnik V:n. Toistamme halukkuutemme luoda epidemiologinen yhteistyö kaikkien valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa, jotka saattavat olla kiinnostuneita toimimaan yhdessä. Toissa päivänä presidentti Vladimir Putin tarjosi ilmaisia rokotuksia YK:n edustajille. Tämä on vastaus YK-kollegojemme pyyntöön. Venäjä, kuten presidentti Vladimir Putin korosti, ei voinut jättää pyyntöä huomiotta. Hän ehdotti myös videoneuvottelun järjestämistä kaikkien maiden kanssa, jotka kehittävät ja tuottavat koronavirusrokotetta. Tämäkin ehdotus on edelleen käsiteltävänä.

Nykyinen pandemia osoittautui globaaliksi muutokseksi, mustaksi joutseneksi, jos niin haluaa sanoa, joka on antanut meille vaihtoehdon: sulkea ja syyttää muita ongelmistamme tai selvitä kriisistä joukkueena ja liittyä yhteiseen kaikkien maiden ja kansojen vauraaseen tulevaisuuteen. Vaikka valinta on ilmeinen, toinen tie vaatii vahvaa poliittista tahtoa ja strategista ajattelua.

Uskomme, että tämä kannattaa aloittaa suoralla ja avoimella vuoropuhelulla, ensisijaisesti turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenten välillä, joilla YK:n peruskirjan nojalla on erityinen vastuu kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämisestä. Venäjä teki aloitteen “Ryhmä Viiden” koolle kutsumiseksi tätä tarkoitusta silmällä pitäen. Tämän presidentti Putin mainitsi eilen ennen yleiskokousta pitämässään puheessa.

Henkilökohtainen keskustelu johtajien välillä valtioiden välisen vuorovaikutuksen taustalla olevista periaatteista ja tavoista ratkaista ihmiskunnan kiireellisimmät ongelmat olisi tärkeä askel kohti kollektiivisten periaatteiden vakiinnuttamista kansainvälisissä asioissa ja globaalin strategisen vakauden palauttamista pandemiakauden jälkeiseen maailmaan. Uskomme vakaasti, että tämä kokous olisi pidettävä mahdollisimman pian kansainvälisen epidemiologisen tilanteen niin salliessa.

On tärkeää vahvistaa nykyisiä yhteydenpitomuotoja, jotka perustuvat tasa-arvon, yhteistyön ja konsensuksen periaatteisiin, mukaan lukien G20, BRICS ja SCO. Olemme vakuuttuneita siitä, että tulevaisuuden yhteistyön muotoja ovat organisaatiot, jotka tarjoavat joustavia vastauksia esiin nouseviin haasteisiin vahingoittamatta kansainvälistä arkkitehtuuria ja YK-keskeistä asemaa.

Venäjä toimii lokakuussa YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajana. Teemme parhaamme varmistaaksemme hyvin koordinoidun ja tehokkaan työn tässä YK:n pääelimessä jäsenten rakentavan vuorovaikutuksen pohjalta ja kansainvälisen oikeuden, ensisijaisesti YK:n peruskirjan tavoitteiden ja periaatteiden pohjalta.

Haluan vielä kerran kiittää Nigerian puheenjohtajaa tästä erittäin rakentavasta aloitteesta.

Kiitos.

Sergei Lavrov

  1. green corridors