Lähi-Idän Rauha ja Aabrahamin Lupaukset

Israelin ja Arabi-Emiratin välinen sopimus järkyttää Lähi-itää koskevaa retoriikkaa ja mahdollistaa arabien ja israelilaisten välisen rauhan. Se pysäyttää Israelin jatkuvan arabialueiden napsimisen itselleen ja luo diplomaattisuhteet Israelin ja arabimaailman johtajan välille.

Jos tarkastellaan ennakkoluulottomasti tilannetta, jossa pelko, väkivalta ja viha aiheuttavat ilmeistä epäoikeudenmukaisuutta, on selvää, että presidentti Trumpin aloite on rauhoittanut konfliktin, joka on ollut jännittyneenä jo kaksikymmentäseitsemän vuotta. Trump nimitettiin välittömästi ehdolle Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi.

Oslon Sopimuksesta Tähän Päivään

Lähi-idän tilanne on on ollut jumissa Yitzhak Rabinin ja Yasser Arafatin vuonna 1993 allekirjoittamista Oslon sopimuksista alkaen. Niitä täydennettiin Jeriko-Gazan sopimuksella, jossa tunnustetaan tietyt palestiinalaishallinnon etuoikeudet, ja Wadi Araban sopimuksilla, jotka solmivat rauhan Israelin ja Jordanian välillä.

Voittaja ei ole se, joka julkisuudessa esitetään voittajana.

Voittaja ei ole se, joka julkisuudessa esitetään voittajana.

Tuolloin Israelin hallitus aikoi irrottautua lopullisesti palestiinalaisista. Se oli valmis tekemään niin luomalla palestiinalaisen näennäisvaltion, jossa on useita suvereenin valtion ominaisuuksia, mukaan lukien riippumaton armeija ja talous. Työväenpuolueen Yitzhak Rabin oli aiemmin kokeillut tätä Bantustanien kanssa Etelä-Afrikassa, missä Israel oli apartheidhallinnon neuvonantajana. Toinen kokeilu tapahtui Guatemalassa maya-heimon kanssa kenraali Efraín Ríos Monttin johdolla.

Yasser Arafat hyväksyi Oslon sopimukset saadakseen Madridin konferenssista alkaneen (1991) prosessin pois raiteiltaan. Presidentit George W. Bush ja Mihail Gorbachev olivat yrittäneet pakottaa rauhaa Israeliin poistamalla Arafatin kansainväliseltä areenalta muiden arabijohtajien tuella.

Kaikesta tästä huolimatta monet kommentoijat uskovat, että Oslon sopimukset voisivat tuoda rauhaa.

Kahden Pääministerin Politiikka

Joka tapauksessa 27 vuotta myöhemmin mikään myönteinen kehitys ei ole rajoittanut palestiinalaisten kärsimyksiä, mutta Israelin valtio on muuttunut vähitellen sisältä päin. Nykyään tämä maa on jakautunut kahteen antagonistiseen leiriin, kuten sen hallitus toiminnallaan todistaa. Sillä on ainoana maailmassa kaksi pääministeriä samanaikaisesti. Toisaalla ensimmäisen pääministerin Benjamin Netanhyahun takana ovat brittiläisen kolonialismin partisaanit, toisaalla maan ja sen naapureihin liittyvien suhteiden normalisoinnin kannalla olevat partisaanit ovat toisen pääministerin Benny Gantzin takana3. Tämä kaksinapainen järjestelmä heijastaa näiden kahden projektin yhteensopimattomuutta. Kumpikin leiri lamauttaa kilpailijansa. Ainoa yhteinen tavoite on siirtomaahanke Suur-Israelin valloittamiseksi: Niilin rannoilta Eufratiin asti; Abrahamin lupauksen mukaisesti.

Rumsfeld / Cebrowski-strategia

Suur-Israel

11. syyskuuta 2001 tehtyjen hyökkäysten jälkeen Yhdysvallat on pannut täytäntöön Rumsfeld / Cebrowski-strategian, jonka tarkoituksena on mukauttaa Yhdysvaltain armeija uudenlaisen kapitalismin tarpeisiin, jotka eivät enää perustu tavaroiden ja palvelujen tuotantoon, vaan finanssijärjestelyille. Tätä varten he aloittivat “loputtoman sodan” valtiorakenteiden tuhoamiseksi koko “Suur-Lähi-idässä” ottamatta huomioon ystäviään ja vihollisiaan4. Kahdessa vuosikymmenessä alueesta tuli kirottu maa sen omille asukkailleen. Ensin Afganistan, sitten Irak, Libya, Syyria, Jemen. Nämä ovat sotanäyttämöitä ikuisessa sodassa, joiden sanotaan kestävän vain muutaman viikon, mutta jotka sitten eivät lopu koskaan, edes ilman mitään tavoitetta sodankäynnille.

Kun Donald Trump valittiin presidentiksi, hän lupasi lopettaa nämä “loputtomat sodat” ja tuoda Yhdysvaltain sotilaat kotiin. Tässä hengessä hän antoi vapaat kädet erityisneuvonantajalleen ja vävylleen Jared Kushnerille. Se, että sionistikristityt tukevat maassaan presidentti Trumpia ja että Jared Kushner on ortodoksinen juutalainen, on saanut monet kommentaattorit näkemään heidät Israelin ystävinä. Jos heidän onkin helppo antaa tällaisen käsityksen levitä kannatuksen saamiseksi vaaleissa, se ei ole ollenkaan heidän lähestymistapaansa Lähi-Idässä. Siellä he puolustavat amerikkalaisten, ei israelilaisten, etuja korvaamalla kauppasuhteet sodalla presidentti Andrew Jacksonin (1829 – 1937) mallin mukaisesti. Presidenttinä Jackson onnistui estämään intiaanien lopullisen häviämisen, vaikka hän oli taistellut kenraalina heitä vastaan sodassa. Silti vain Cherokeet allekirjoittivat hänen ehdottamansa rauhansopimuksen. Nykyään heistä on tullut suurin intiaani-heimo huolimatta surullisesta Kyynelten Tien5 ajanjaksosta.

Jared Kushner

Kolmen vuoden aikana Jared Kushner matkusteli alueella laidasta laitaan. Hän näki itse, kuinka paljon pelkoa ja vihaa siellä oli syntynyt. Israel on 75 vuoden ajan jatkuvasti rikkonut kaikkia sitä koskevia YK:n päätöslauselmia ja jatkaa arabien alueen hidasta ja väistämätöntä napostelua. Neuvottelija saattoi tulla vain yhteen johtopäätökseen: Kansainvälinen oikeus on voimaton, koska lähes kukaan – lukuun ottamatta Bush vanhempaa ja Gorbatšovia – ei ole halunnut soveltaa sitä käytäntöön sitten Palestiinan jakosuunnitelman vuonna 1947. Kansainvälisen yhteisön toimimattomuuden takia kansainvälisen oikeuden soveltaminen, jos se tapahtuisi tänään, vain lisäisi epäoikeudenmukaisuutta epäoikeudenmukaisuuden päälle.

Kushner työskenteli monen eri hypoteesin 6 ja 7 pohjalta, mukaan lukien palestiinalaisten yhdistyminen Jordanian alueella ja Gazan liittäminen Egyptiin. Kesäkuussa 2019 hän esitti useita ehdotuksia palestiinalaisalueiden taloudellisesta kehityksestä Bahrainissa pidetyssä konferenssissa Vuosisadan sopimus8. Sen sijaan, että neuvoteltaisiin mistään, ajatuksena oli tuoda esille, mitä jokainen hyötyisi rauhasta. Lopulta hän onnistui saamaan 13. syyskuuta 2020 salaisen sopimuksen, joka allekirjoitettiin Washingtonissa Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ja Israelin välillä. Sopimus virallistettiin kaksi päivää myöhemmin vesitettynä versiona9 ja 10.

Emiratin lehdistö kertoo eri version tapahtumista kuin Israelin. Kummallakaan ei ole kiinnostusta kertoa asiasta rehellisesti.

Emiratin lehdistö kertoo eri version tapahtumista kuin Israelin.
Kummallakaan ei ole kiinnostusta kertoa asiasta rehellisesti.

Sopimuksen Salainen Osa

Kuten aina, niin tässäkin sopimuksessa tärkein kohta on sen salainen osa:

 • Israel pakotettiin julkisesti allekirjoittamaan luopuvansa palestiinalaisalueiden liittämissuunnitelmista
 • mukaan lukien Donald Trumpin “vuosisadan sopimuksessa” väitetysti “tarjoamat” alueet
 • ja sallimaan Dubai Ports World -hankkeen11 ottaa haltuunsa Haifan satama,
 • josta kiinalaiset juuri on karkotettu. 12

Tämä sopimus on Israelin toisen pääministerin Benny Gantzin ajatusten mukainen, mutta se edustaa ensimmäisen pääministerin Benjamin Netanyahun leirille katastrofia.

Koska en itse ole lukenut sopimusten salaista osaa, en tiedä, viittaako se selkeästi

 • luopumiseen Syyriaan kuuluvista Golanin kukkuloista, joita on miehitetty vuodesta 1967 alkaen,
 • ja Libanonin Shebaa-maatilojen13 palauttamiseen, joita on miehitetty vuodesta 1982.
 • En myöskään tiedä mikä on korvaus Beirutin satamasta, koska on selvää, että sen mahdollinen jälleenrakentaminen olisi haitallista sekä Israelille että Arabi-Emiraattien investoinneille Haifan satamaan.

Libanonin presidentti Michel Aoun on kuitenkin jo julkisesti esittänyt investointihankkeen Beirutin sataman korjaamiseksi.

Jotta tämä sopimus olisi kaikkien osapuolten hyväksyttävissä, se on nimetty Abrahamin Lupauksiksi juutalaisuuden ja islamin yhteisen kantaisän mukaan. Tämä isyyden mainitseminen sopimuksessa oli Benny Gantzin myönnytys Benjamin Netanjahulle. Näin Bahrainkin saatiin lopulta liittymään sopimukseen. 14

USA:n Valtikka Siirtyy Arabi-Emiraattien Käsiin

Tämän viimeisen kohdan tarkoituksena on perustaa uusi alueellinen rooli, jonka Washington on siirtänyt Arabi-Emiraateille Saudi-Arabian sijaan. 15 Kuten kirjoitimme, se on nyt Abu Dhabi eikä enää Riad, joka edustaa Yhdysvaltojen etuja arabimaailmassa. 16 Muita arabivaltioita kehotetaan seuraamaan Bahrainin esimerkkiä.

Palestiinan presidentillä Mahmoud Abbasilla ei ole ollut vastaan sanomista Emiratin “petturuutta” vastaan. Hän on toimii yhteistyössä sekä rauhanvihollisten (Iranin ajatollahit) että niiden kanssa, jotka ovat edelleen sitoutuneita Oslon sopimuksiin ja kahden valtion ratkaisuun.

Todellakin, virallistamalla diplomaattisuhteet Israelin ja arabimaiden uuden johtajan, Arabi-Emiraattien välillä, Abraham-sopimukset mitätöivät Oslon sopimukset. Tekopyhyyden kruunu jää Euroopan Unionin kannettavaksi, joka teoriassa puolustaa kansainvälistä oikeutta mutta käytännössä rikkoo sitä.

 • Jos presidentti Trump valitaan uudelleen ja Jared Kushner jatkaa työtään, Israelin ja Emiratin väliset sopimukset muistetaan hetkenä, josta alkaen israelilaiset ja arabit saivat oikeuden puhua toinen toisilleen, aivan kuten Berliinin muurin kaatuminen merkitsi hetkeä, jolloin itäsaksalaiset saivat takaisin oikeuden puhua sukulaisilleen lännessä.
 • Jos taas Joe Biden valitaan, Israelin toiminta arabialueiden liittämiseksi itseensä ja “ikuinen sota” jatkuu koko alueella.

Sopimus Vahvisti Jo Vanhastaan Hyvät Suhteet

Israelin ja Emirates-maiden suhteet olivat jo kauan sitten vakiintuneet ilman rauhansopimusta, koska niiden välillä ei koskaan ole ollut mitään sotaa. Emiraatit ovat viime vuosikymmenen ajan ostaneet salaa aseita juutalaisvaltiolta 17. Ajan myötä tämä kauppa on lisääntynyt erityisesti puhelinkuuntelujen ja internetvalvonnan aloilla. Lisäksi Israelin suurlähetystö on jo ollut toiminnassa Emiraateissa tiedustelupalveluksi naamioituneena.

Vielä kannattaa erityisesti mainita, että Israelin suurlähetystö on jo toiminut Emiratesissa naamioituna hämäräperäisen YK:n toimielimen valtuuskunnaksi.

“Abrahamin Lupaukset” tulevat kuitenkin hallitsemaan arabien ja israelilaisten keskustelua ja ravistelevat sisäisiä valtasuhteita koko alueella.

Thierry Meyssan 18

Lisää Aiheesta

United Arab Emirates

 • Emirates back Syria against Turkey
  Emirates back Syria against Turkey
 • US and UAE joint military exercises
  US and UAE joint military exercises
 • First NATO-ME War Overturns Regional Order
  First NATO-ME War Overturns Regional Order
 • The Emirates is organizing the World Summit on Tolerance
  The Emirates is organizing the World Summit on Tolerance

Israel / State of Palestine

 • Israel destroys East Beirut with a new weapon
  Israel destroys East Beirut with a new weapon
 • Russia condemns Israeli bombing of Syria
  Russia condemns Israeli bombing of Syria
 • Joint Statement by Iran, the Russian Federation and the Republic of Turkey
  Joint Statement by Iran, the Russian Federation and the Republic of Turkey
 • Israel bombs Arab Syrian Army
  Israel bombs Arab Syrian Army

CentCom: Control of the “Greater Middle East”

 • President Donald J. Trump is Promoting Peace and Stability in the Middle East
  President Donald J. Trump is Promoting Peace and Stability in the Middle East
 • Abraham Accords Peace Agreement
  Abraham Accords Peace Agreement
 • How the Big Two can establish peace in the Greater Middle East
  How the Big Two can establish peace in the Greater Middle East
 • How Washington intends to triumph
  How Washington intends to triumph

USA: Trump Administration

 • Michael Flynn’s team returns
  Michael Flynn’s team returns
 • General Flynn’s defense team hits upon new documents
  General Flynn’s defense team hits upon new documents
 • Trump adapts US energy strategy
  Trump adapts US energy strategy
 • Israel: Central to the Middle East’s Future
  “Israel: Central to the Middle East’s Future”

Viitteet

Kommentti:
Omia kommentteja lisätty tänne viitteisiin.

 1. Alkuperäinen artikkeli
  Israel and the Emirates sign the “Accords of Abraham”

 2. Kommentti:
  Omia kommentteja lisätty tänne viitteisiin.

 3. The Decolonization of Israel has Begun

 4. Kommentti:
  Voisi hyvinkin ajatella, että tämän finanssikapitalistien suunnitelman takana on Israel, joka lobbasi päätöksen. Tavoitteena on hajottaa arabivaltiot sisäisesti ja keskenään, jotta ne sitten olisi helppo liitettää osaksi Suur-Israelia.

 5. Trail of Tears

 6. Jared Kushner reorganises the Middle East

 7. Jared Kushner and the Palestinians’ « right to happiness »

 8. the “deal of the century”

 9. Abraham Accords Peace Agreement

 10. President Donald J. Trump is Promoting Peace and Stability in the Middle East

 11. renounce in writing its plans for annexation (including the territories allegedly “offered” by Donald Trump in the “deal of the century” project) and to let Dubai Ports World (known as “DP World”)

 12. Kommentti:
  Onko Beirutin sataman räjäyttämisen todellisena syynä voiman näyttäminen Kiinalle, että sillä ei ole mitään asiaa Välimeren satamahankkeisiin (SilkkiTien infrastruktuuriin liittyen). – Ei Haifaan, ei Beirutiin, ei mihinkään.

  • Israelin version Beirutin räjäytyksestä voi lukea Wikipediasta.

 13. Lebanese Shebaa Farms

 14. The paternity was attributed, to the great joy of Benny Gantz, to the “outstretched hand” (sic) of Benjamin Netanyahu, his toughest opponent. Finally, Bahrain was associated with it.

 15. Kommentti:
  Elämme suurten geopoliittisten muutosten aikaa.

  • Lähi-Idässä johtoasema on siirtymässä Saudeilta Emiraateille;
  • Euroopassa Saksalta Puolalle;
  • Iran – Azerbaistan – Venäjä -vyöhyke;
  • Kiina ja SilkkiTie;
  • Muutaman mainitakseni.

 16. First NATO-ME War Overturns Regional Order

 17. Algeria, Egypt, the UAE, Morocco and Pakistan allegedly bought weapons from Israel

 18. Thierry Meyssan. Political consultant, President-founder of the Réseau Voltaire (Voltaire Network).

  Suomeksi 24 artikkelia yhteensä 6633 artikkelista.