Mein Kampf

Mein Kampf

Mein Kampf -kirjassaan Hitler on käsittänyt hedonistisen elämänasenteen valheellisuuden.

Viime sodasta saakka lähestulkoon kaikessa länsimaisessa ajattelussa, ainakin kaikessa ”edistyksellisessä” ajattelussa, on äänettömästi oletettu, että ihmiset haluavat ainoastaan helppoutta, turvallisuutta ja tuskan poissaoloa.