Farming God´s Way

Farming God´s Way tarkoittaa, että kaikki viljelytoimenpiteet tehdään oikeaan aikaan tehokkaasti ja täsmällisesti.

Suomessa nämä asiat voivat tuntua hyvin vaatimattomilta ja itsestään selviltä, mutta Afrikassa eivät ollenkaan. Paikoin siellä ei ole alkeellisintakaan tietoutta viljelystä, eivätkä huolellisuus, täsmällisyys ja oikea-aikaisuus ole sikäläisen kulttuurin vahvuuksia.