Päivän Miete 2020-09-01

Osa e­päi­lee­, et­tä ke­hi­tys­vam­mai­nen ei voi toi­mia po­li­tik­ko­na, kos­ka lää­ke­tie­de sa­noo­, on diag­noo­si. Se tun­tuu­ e­pä­rei­lul­ta.

Mun ar­vot on rei­luus ja ta­sa ar­vo. Vam­mai­sis­ta har­va on po­li­tik­koi­na. Mus­ta on e­pä­rei­lua, et­tä ke­hi­tys­vam­mai­sia ei o­le eh­dok­kai­na. Mun ar­vot sa­noo­, et­tä vam­mai­nen voi pär­jä­tä po­li­tik­ko­na.

Rei­luus ja ta­sa ar­vo! Kai­kil­le pi­tää­ an­taa ma­his. Tah­don a­jaa muu­tos­ta. #­muu­tos he­rää!

Janne Kananen