Pandemia Viidessä Näytöksessä

Liity mukaan Lasten Terveyden Puolustus -säätiön 2 kiukkuiselle tutkimus­matkalle pandemian maailmaan niin kuin se on käsi­kirjoitettu Big Pharman 3 näytelmä­käsi­kirjoitukseen.

Matka koostuu muistelmista siihen kuinka Maailman Terveys­järjestö 4 on julistellut maailman­laajuisia pan­demioita alkaneeksi niin, että niistä muodostuu oikeita kulta­kaivoksia Big Pharmalle 5; mutta kuinka samalla rokotteiden vakavat haitta­vaikutukset jätetään huomiota vaille ja kokonaan kansa­laisten itsensä kärsittäväksi.

 • Yksi tällainen ja hyvin doku­mentoitu sivu­vaikutus oli vakava narko­lepsia­epidemia, joka tapahtui vuoden 2009 sika­influenssa­pandemian aikana ja jonka monet tutkijat yhdistivät Glaxo Smith Kline:n Pandemrix-rokotteeseen. Sivu­vaikutukset olivat pahempia kuin näiden kiireellisten rokotusten kaikki tunnetut hyödyt yhteensä.

CHD:n The Jab -video 6 tuo esille tosiseikat ja kertoo tapahtumista pandemia-esiripun takana ja kysyy:

Kusetetaanko meitä jälleen?

www.youtube.com/watch?v=kB0MEjHgkfM

Talvi 2009. Saattaa tuntua, että tuo mennyt talvi oli vasta eilen, mutta se, että Trumpin hallinnon Warp Speed -operaatio jo nyt lyönyt vetoa yli kahdella miljar­dilla dollarilla lääke­tehtaiden hyväksi, osoittaa, että amerikka­laiset ovat jo unohtaneet Glaxo Smith Klinen moni­mutkaisen huijauksen. Se aiheutti narko­lepsiaa ja katapleksi­epidemioita kaikkialla Euroopassa 11 vuotta sitten.

Pääosassa Esiintyy

Glaxo Smith Kline!

Ensimmäinen Näytös: Ansa.

Maailman­laajuisen kansan­terveyden luotettavana hoitajana (wink, wink) tunnettu Maailman terveys­järjestö pyrki varmistamaan, että kymmenet eurooppa­laiset ja afrikka­laiset valtiot solmivat sopimuksia kansa­laistensa suojelemi­seksi odottamattoman maailman­laajuisen pandemian kohdatessa.

Näissä pöytä­laatikko­sopimuksissa määrättiin, että valtiot ostavat lääke­yhtiöiltä influenssa­rokotteita miljardeilla dollareita. Mutta eihän ollut mitään syytä pelätä taloudellisia väärin­käytöksiä, koska sopimukset aktivoituivat vain siinä tapauksessa, että WHO julisti luokan kuusi influenssa­pandemian alkaneeksi.

Valitettavasti sopimuksen alle­kirjoittaneet valtion virka­miehet eivät nähneet mitään epäilyttävää siinä, että Glaxo Smith Kline tekee miljoonien dollareiden lahjoi­tuksia WHO:lle vastineeksi päätök­sestä, joka johtaa rokote­sopimusten laukeamiseen ja jätti­potti­yllätyksiin Glaxo Smith Kline’lle.

Toinen Näytös: Kytkin.

Kuuden vuoden ajan vuoteen 2009 asti WHO kertoi influenssa­pandemian määritelmän näkyvästi koti­sivullaan. Siinä sanottiin:

Influenssa­pandemia on silloin, kun ilmestyy uusi influenssa­virus, jota vastaan väestöllä ei ole immuni­teettia ja se johtaa useisiin saman­aikaisiin epidemioihin kaikkialla maailmassa ja aiheuttaa valtavan määrän kuolemia ja sairauksia.

11. kesäkuuta 2009 WHO julisti H1N1-sika­influenssan maailman­laajuiseksi luokan kuusi influenssa­pandemiaksi. Kummallista tässä on, että tuolloin koko maailmassa oli vain 144 sika­influenssaan kuollutta. Siitä huolimatta WHO:n julistus aktivoi 18 miljardin dollarin edestä näitä nukkuvia pöytä­laatikko­sopimuksia kaikkialla maailmassa Satojen miljoonien H1N1-rokote­annosten tuotanto polkaistiin käyntiin, mukaan lukien Glaxo Smith Kline’n Pandemrix rokote.

Epäilyttävästi juuri 39 päivää ennen pandemian julistamista WHO poisti pandemian määritelmän verkko­sivustoltaan. Tiedotus­välineille he kertoivat, että heidän määri­telmänsä maalasi melko synkän kuvan ja voisi olla hyvin pelottava. Uudessa määritel­mässään WHO ei enää vaadi yhtäkään kuolemaa edellytyksenä pandemian julistamiselle.

 • Glaxo Smith Kline:n Pandemrix rokote oli pelkästään kokeellinen Sen turvallisuutta tai tehokkuutta ei koskaan oltu testattu missään. Panremix’illä rokotettiin välittömästi satoja miljoonia afrikka­laisia ja eurooppa­laisia.

Nyt ei ollut kuitenkaan aikaa byrokratian koukeroille ja muodollisten seikkojen tutkimiselle. Olimmehan keskellä globaalia pandemiaa! – ja paniikkia.

Kolmas Näytös: Asiantuntijat.

WHO ei julistanut vuoden 2009 pandemiaa omin päin. Ennen ilmoituksen antamista WHO Pääjohtaja tohtori Margaret Chan pyysi ohjeita hätä­komitealta 7, paneelilta johon kuului 160 tutkijaa. He olivat WHO:n kansainvälisen terveys­säännöstön arviointi­komitean 8 jäseniä. WHO kuvailee näitä neuvon­antajiaan

maailman johtaviksi asiantuntijoiksi omalla alallaan,

mutta heidän henkilöllisyytensä on edelleen salainen. Henkilöllisyyden salaamista WHO perusteli sillä, että näin

heitä suojellaan ulkopuoliselta vaikuttamiselta.

Vuoden 2010 British Medical Journal paljasti, että lukuisilla pandemia-julistuksen puolesta äänestä­neillä hätä­komitean jäsenillä oli taloudellisia siteitä influenssa­rokotteiden ja Tamiflun valmis­tajiin, yhtenä niistä Glaxo Smith Kline.

Entinen Eurooppa-neuvoston 9 edustaja Wolfgang Wodarg sanoi:

WHO virka­miehet eivät ymmärrä mitään sellaisista asioista mitään. He ovat kokonaan riippu­vaisia tiede­miehistä.

Ja nämä tiede­miehet oli nimittänyt ne maat ja organi­saatiot, jotka rahoittavat WHO:ta ja monet heidän antamansa neuvot olivat sellaisia, että ne hyödyttivät lääketeollisuutta.

Neljäs Näytös: Pako.

Narkolepsia
ei ole mikään vähäinen haitta muuten normaalissa elämässä. Narko­leptikot kärsivät äärim­mäisestä taipu­muksesta nukahtaa heti, kun joutuvat rauhalliseen ympäristöön.
Katapleksia
puolestaan on tila, jossa voimakas emootio tai nauru aiheuttaa äkillisen fyysisen romahduksen.

Glaxo Smith Kline:n Pandemrix-rokote aiheutti näitä molempia sivu­vaikutuksia10. Se tuhosi ainakin 1’300 lapsen elämän Euroopassa – koko eliniäksi.

Mediassa syytettiin Glaxo Smith Kline:n AS03-adjuvanttia, joka on lisätty [rokotteeseen] stimu­loimaan voimakasta immuuni­vastetta. Kuitenkin kantajien useissa eurooppa­laisissa oikeus­jutuissa saamat asia­kirjat paljastivat, että Glaxo Smith Kline tiesi Pandemrix’iin liittyvistä kasvavista haitta­seurauksista jo talvella 2009 – mukaan lukien kuollei­suuden 5,4 kertainen lisään­tyminen.

Joulu­kuussa 2009 vammautunut henkilö teki rikosilmoituksen Glaxo Smith Kline:sta koskien jokaista 12’500 Pandemrix rokote­annosta. Silti he jatkoivat rokotteensa mainostamista myydäkseen varastossa olevat rokotteet.

Kun oikeusjutut alkoivat kasaantua, Englanti 11 käytti miljoonia puntia puolus­tautuakseen ja lopulta maksoi yhdeksän­numeroisia summia hävittyään ylemmässä oikeus­asteessa.

Loppujen lopuksi jokaisen päytä­laatikko­sopimuksen alle­kirjoittaneen maan oli pakko myöntää Glaxo Smith Kline:lle täysi oikeu­dellinen vastuu­vapaus nopeu­tetussa aika­taulussa tuotetusta 12 pandemia­rokotteesta, jättäen veron­maksajat puille paljaille puolustamaan itseään sadoissa oikeus­jutuissa.

Glaxo Smith Kline ei koskaan ollut yhdessäkään oikeuden­käynnissä vaikka se tuhosi 1’300 nuoren elämän narkolepsian ja katapleksian takia. He eivät myöskään maksaneet yhden yhtä dollaria sakkoa minnekään vaiku­tettuaan väärän pandemia-hälytyksen aikaan­saamiseen.

Wolfgang Wodard kutsuu tätä

yhdeksi vuosisadan suurimmista lääke­tieteelli­sistä skandaa­leista

Loppunäytös

Käyttäen itse vesittä­määnsä “pandemian” määritelmää WHO, Maailman terveys­järjestö, julisti 11. maaliskuuta 2020 COVID-19:n maailman­laajuiseksi pan­demiaksi. Juuri edellisenä päivänä sen kumppani, COVID-19 Thera­peutics Accele­rator13, sai 125 miljoonan dollarin suorituksen 14 Gatesin Säätiöltä ja Master­card’ilta15.

Glaxo Smith Kline ja Sanofi saivat 31. heinäkuuta 2020 2,1 miljardia dollaria Yhdys­valtain liitto­valtiolta tehdäkseen kokeita Covid-19-rokotteen tuottami­seksi. Sanofi toimittaa rokotteen ja Glaxo Smith Kline antaa – arvasit oikein – satoja miljoonia annoksia AS03-adjuvanttia, jotka sille jäivät käsiin vuoden 2009 narko­lepsia­epidemiasta.

Selviävätkö he tälläkin kertaa kuin koira veräjästä?

Viitteet

 1. Alkuperäinen artikkeli
  The Playbook Revealed! CHD’s ‘The Jab’ Delivers Inside Scoop on COVID Pandemic

 2. Children’s Health Defense – (CHD)

 3. Lääketeollisuuden suuryritykset, jotka toimivat pahaa tarkoittaen ja yleisen edun vastaisesti, ja jotka aiheuttavat ja pahentavan sairauksia sen sijaan, että parantaisivat niitä. – Vain saavuttaakseen entistä suurempia voittoja valtioiden ja kansakuntien kustannuksella.

 4. World Health Organization – WHO

 5. Lääketeollisuuden suuryritykset, jotka toimivat pahaa tarkoittaen ja yleisen edun vastaisesti, ja jotka aiheuttavat ja pahentavan sairauksia sen sijaan, että parantaisivat niitä. – Vain saavuttaakseen entistä suurempia voittoja valtioiden ja kansakuntien kustannuksella.

 6. www.youtube.com/watch?v=kB0MEjHgkfM

 7. Emergency Committee

 8. the W.H.O’s International Health Regulations Review Committee

 9. European Council

 10. GSK’s adjuvanted Pandemrix vaccine caused both

 11. the UK

 12. fast-tracked

 13. COVID-19 Therapeutics Accelerator

 14. commitments

 15. Gates Foundation and Mastercard

1 Comment

Comments are closed.