Sergei Lavrov Valkovenäjän Tilanteesta

Sergei Lavrov Valkovenäjän Tilanteesta

Ote ulkoministerin Sergei Lavrovin haastattelusta Moskovan Rossiya-TV-kanavalle 19. elokuuta 2020

Ukrainan lisäksi nyt on vielä yksi uusi erimielisyyden kohde – nimittäin Valkovenäjä. Kuinka aktiivisesti Yhdysvallat ja EU yrittävät vaikuttaa, puuttua ja painostaa Minskiä tässä poliittisessa tilanteessa?

Ehkä jopa keskustelitte tänään tästä aiheesta Saksan liittovaltion ulkoministerin Heiko Maasin kanssa?

Kyllä, puhuimme tästä myös tänään, koska olemme melko huolissamme Valkovenäjän tapahtumista. Olemme huolestuneita yrityksistä hyödyntää Valkovenäjän, Valkovenäjän kansan ja maan johdon tällä hetkellä kohtaamia sisäisiä vaikeuksia puuttumisella näihin tapahtumiin ja prosesseihin maan ulkopuolelta.

Ei pelkästään asioihin puuttuminen määräämällä Valkovenäjän hallituksen suorittamaan tiettyjä menettelyjä valkovenäläisiä kohtaan, jotka ovat hyödyllisiä vain näille ulkomaisille toimijoille itselleen. Kukaan ei kiistä salaisuutta, että kaikessa on kyse geopolitiikasta, taistelusta Neuvostoliittoon kuuluneiden alueiden hallinnasta. Olemme nähneet saman taistelun uudestaan ja uudestaan Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Ukraina on tästä viimeisin esimerkki.

Sillä, mitä nyt kuulemme Euroopan pääkaupungeista – pääasiassa Baltian maista (Liettua ja Viro) sekä Puolasta ja Euroopan parlamentista, – ei ole juurikaan tekemistä Lukashenkon, ihmisoikeuksien tai demokratian kanssa. Kyse on geopolitiikasta ja uusista säännöistä, joita länsimaiset kumppanimme haluavat sisällyttää jokapäiväiseen elämään mantereellamme ja muualla maailmassa.

On olemassa kansainvälisiä oikeudellisia puitteita, joiden on oltava ohjeena määritettäessä asennetta tietyn maan tapahtumiin. Tässä tapauksessa, jos Valkovenäjän naapurit näkevät puutteita toisen maan vaaleissa ja niiden järjestelyissä, on muistettava,

  1. ensinnäkin Valkovenäjä on suvereeni valtio, jolla on oma perustuslaki, lait ja menettelyt. Vaalitulosten kiistäminen tai kyseenalaistaminen tietyllä äänestyspaikalla tai yleisesti on tehtävä näiden mainitsemieni lakien perusteella.

  2. Toiseksi, jos noudatamme omia velvoitteitamme, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestöllä ETYJ’illä, 2 on demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto, ODIHR, 3 sitä varten. Yksi sen tehtävistä on valvoa Etyjin jäsenvaltioiden kansallisia vaaleja. Tämä tehtävä vastuu on osa velvoitteita, jotka kaikki tämän arvostetun organisaation jäsenet ovat allekirjoittaneet, poikkeuksetta.

Meille kerrotaan, että vaalikampanjan aikana tapahtuneet rikkomukset olivat selviä ja vapaaehtoisten tarkkailijoiden dokumentoimia ja julkaistu sosiaalisessa mediassa, digikuvissa jne..

ODIHR itse, jonka tehtävä oli tarkkailla vaaleja, väittää, että sen edustajat eivät menneet Valkovenäjälle, koska kutsu lähetettiin liian myöhään. Tämä ei ole totta, lievästi sanottuna, koska, kuten minkä tahansa muun ETYJ’in jäsenmaan suhteen, Valkovenäjän ainoa sitoumus on “kutsua kansainväliset tarkkailijat kansallisiin vaaleihin”.

ODIHR soveltaa kaksoisstandardia vaalien tarkkailuun Wienin itäpuolella, Neuvostoliiton jälkeisessä tilassa ja toisaalta Wienin länsipuolella, etenkin Yhdysvalloissa. Se lähettää 800 tarkkailijaa yhteen paikkaan, 12 toiseen ja ei yhtään kolmanteen paikkaan.

Esimerkiksi ODIHR ei lähettänyt ollenkaan tarkkailijoita useisiin vaaleihin Baltian maissa huolimatta siitä, että sadoilta tuhansilta ihmisiltä Virossa ja Latviassa kiellettiin äänioikeus, koska he ovat ei-kansalaisista. Tämä on häpeällistä Euroopan unionille. Venäjä ja sen IVY-kumppanit 4 ovat jo vuosien ajan ehdottaneet lopullisen, kaikille selkeän vaalitarkkailusäännöksen käyttöönottoa, joka sisältää sellaiset säännöt kuin kutsun lähettäminen, kuinka monta tarkkailijaa on lähetettävä ennakolta ja kuinka monta tarkkailijaa asukasta kohti on lähetettävä tarkkailemaan äänestystä itse äänestystapahtumaa. Ehdotuksemme on hylätty.

Maat, jotka väittävät nyt äänekkäästi, että ODIHR ei voinut tulla vaaleihin, koska sitä ei kutsuttu, olivat niitä, jotka erityisen raivoisasti vastustivat ehdotustamme. Vastustaessaan tällaisten kriteerien käyttöön ottamista he kertoivat meille, että ODIHR:lle annetut epäselvät ohjeet ja niiden joustavuus on kiveen hakattu sääntö, jota on vaalittava kaikin tavoin.

Ei ole tarpeen selittää, että tällä ODIHR:n toimintojen epäselvyydellä on vain yksi tarkoitus ja se on avainhenkilöstön manipulointi. Sen avainhenkilöstö koostuu Naton ja Euroopan unionin jäsenistä. Siksi, jos ODIHR todella todella olisi noudattanut jäsenvaltioiden yksimielisesti hyväksymää sääntöä, sillä ei olisi pitänyt olla mitään syytä väittää saaneensa kutsun liian myöhään. Heidän tehtävänsä oli mennä sinne tarkkailemaan vaaleja. Se olisi antanut heille enemmän perusteita ilmoittaa rikkomuksista, joita he keksivät nyt jälkikäteen kaikin tavoin.

En yritäkään väittää, että vaalit olivat täydelliset. Ei tietenkään. On useita merkkejä aivan päinvastaisesta. Saman myönsi Valkovenäjän johto, joka yrittää aloittaa vuoropuhelun niiden kansalaisten kanssa, jotka nyt protestoivat sitä vastaan ja jotka katsovat oikeuksiaan poljetuksi.

Suosittelen kaikille, että he eivät yritä hyödyntää Valkovenäjän nykyistä tilannetta, mikä on hyvin monimutkainen, maan viranomaisten ja kansalaisten välisen asianmukaisen ja toisiaan kunnioittavan vuoropuhelun heikentämiseksi tai sen keskustelun provosoimiseksi. Olemme nähneet selkeästi provosoivia puheenvuoroja videonauhoitteilla ja sosiaalisessa mediassa. Olemme nähneet turvallisuushenkilöitä provosoitavan ja heitä vastaan on käytetty raakaa väkivaltaa. Toivon todella, että valkovenäläiset ja monet Valkovenäjän ystävät ulkomailla kykenevät selvittämään asiat itsenäisesti eivätkä liehittele niitä, jotka tarvitsevat tätä maata vain saadakseen lisää geopoliittista aluetta ja edistämään jo tutuksi käynyttä mutta tuhoavaa logiikkaa:

“olet joko Venäjän puolella tai sitten Euroopan”.

Kuten muistetaan, Ukrainan Maidan-tapahtumien aikana 2004 ja 2014, useat EU:n jäsenvaltioiden virkamiehet edistivät tätä “joko / tai” -ajattelua.

Nyt kun puhutaan sovittelusta, – olemmehan kuulleet Liettuan ja Puolan ehdotuksia; joku sanoi, että ETYJ’in on toimittava sovittelijana, – kehotan kaikkia, jotka edistävät tällaisia ideoita, tekemään sitä mikrofonien välityksellä,

mutta ottamaan suoraan yhteyttä valkovenäläisiin

ja ensisijaisesti Valkovenäjän johtoon. Kenenkään, joka sanoo, että sovittelu on ainoa ratkaisu nykytilaan, ei pidä unohtaa sitä, kuinka länsimaiset kollegamme “sovittelivat” vuonna 2014 Kiovan Maidan-tapahtumien aikana. Euroopan unionin arvostetut edustajat toimivat “välittäjinä” ja tekivät sopimuksia – ja kaikkihan tiedämme, mikä oli lopputulos.

Uskon, että Valkovenäjän kansa voi luottaa omaan viisauteensa tilanteen ratkaisemiseksi.

En näe mitään estettä vuoropuhelulle Valkovenäjän johdon ja kansan välillä. Toivon, että kaikki ne, jotka mistä tahansa syystä ovat olleet tyytymättömiä vaalitulokseen, osoittavat saman valmiuden.

Viitteet

  1. Alkuperäinen artikkeli
    Excerpt from Foreign Minister Sergey Lavrov’s interview with the Rossiya TV channel, Moscow, August 19, 2020
    The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation

  2. Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE)

  3. Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)

  4. CIS partners