Sosiaalisen Median Sotilaallinen Käyttö

Informaatiohyökkäys Sähköverkkoa Vastaan

Sosiaalinen media on mahdollistanut joukkomanipuloinnin väärän informaation ja väärennettyjen uutisien avulla ennennäkemättömässä mittakaavassa. Tämä on erityisen huolestuttava turvallisuuden kannalta, koska ihmiset ovat osoittautuneet yhdeksi heikoimmista lenkeistä suojelemaan kriittistä infrastruktuuria yleensä ja erityisesti sähköverkkoa.

DisInformation and EnergyGrid

Tässä tarkastellaan hyökkäystä, jossa vastustaja yrittää manipuloida energiankuluttajien käyttäytymistä lähettämällä vääriä alennusilmoituksia, jotka rohkaisevat heitä siirtämään kulutustaan kysynnän huippuaikaan. Käyttämällä Suur-Lontoota esimerkkinä tutkimuksessa, osoitamme, että tällainen harhaanjohtava tieto voi todella johtaa siihen, että kuluttajat tahtovat tahdistaa energiankäyttötapojaan, ja johtaa sähkökatkoksiin kaupunginlaajuisessa mittakaavassa johtuen siitä, että sähköverkko on ylikuormittuu merkittävästi.

Toisessa vaiheessa tutkimme ihmisten taipumusta seurata tällaisia ilmoituksia ja välittää ne ystävilleen.

Näiden tietojen pohjalta voimme mallintaa, miten väärä tieto voi levitä sosiaalisten verkostojen kautta ja vahvistaa hyökkäyksen vaikutuksia. Havainnot osoittavat, että aikana, jolloin väärien tietojen käyttäminen hyökkäykseen on mahdollista,

järjestelmän haavoittuvuudet johtuvat paitsi kriittisen infrastruktuurin laitteistoista ja ohjelmistoista myös kuluttajien käyttäytymisestä.

Omat Huomiot

Valeinformaation käyttö ei rajoitu vain yksittäisten kaupunkien vahingoittamiseen vaan se on tehokas ase globaalissa valtataistelussa, värivallankumousten toteuttamisessa ja aina koko maailmantalouden romahduttamisessa esimerkiksi keksimällä avaruusolentojen, virusten tai vastaavien aiheuttama hengenvaarallinen ja välitön uhka.

Viitteet

  1. Alkuperäinen artikkeli
    Using Disinformation to Cause a Blackout

  2. Keskustelua aiheesta sivustolla
    Schneier on Security