Lähi-Idän Turvakokous 2020

YK:n turvallisuusneuvostossa käydyt keskustelut Iranin kysymyksestä ovat kiristymässä. Jännitteet ovat nousussa. Iraniin kohdistetaan perusteettomia syytöksiä. Päätöslauselmia valmistellaan niiden päätösten purkamiseksi, jotka YK:n turvaneuvoston yksimielisesti tehnyt.

President Vladimir Putin

Venäjän Presidentin Vladimir Putinin Lausunto

Vladimir Putinin lausunto Venäjän ehdotuksesta kutsua turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenvaltioiden johtajat koolle YK:n istuntoon, johon myös Saksan ja Iranin johtajat osallistuvat.

YK:n turvallisuusneuvostossa käydyt keskustelut Iranin kysymyksestä ovat kiristymässä. Tilanne kiristyy. Perusteettomia syytöksiä esitetään. Irania vastaan. Laaditaan ehdotuksia päätöslauselmista turvallisuusneuvoston yksimielisesti tekemien päätösten purkamiseksi.

Venäjä on edelleen täysin sitoutunut Iranin ydinohjelmaa koskevaan yhteiseen ja kattavaan toimintasuunnitelmaan, JCPOA1. Sen hyväksyminen vuonna 2015 oli merkittävä poliittinen ja diplomaattinen saavutus, joka auttoi torjumaan aseellisen konfliktin uhkan ja ehkäisi ydinaseiden leviämistä.

Vuonna 2019 Venäjä esitti päivitetyn suunnitelman Persianlahden alueen kollektiivisesta turvallisuuskonseptista, jossa esitetään konkreettisia ja tehokkaita keinoja alueen ongelmien ratkaisemiseksi. Uskomme vahvasti, että nämä ongelmat voidaan ratkaista, jos kohtelemme toinen toisemme kantoja asianmukaisella huomiolla ja vastuullisella toiminnalla kunnioittavasti ja kollektiivisesti.

Kuten missään muuallakaan maailmassa, tällä alueella ei saa olla sijaa kiristykselle tai sanelulle, kenenkään taholta. Yksipuoliset lähestymistavat eivät auta löytämään ratkaisuja.

On välttämätöntä, että aiemmin intensiivisistä ponnistelujen tuloksena saatu positiivinen kokemus säilytetään, kun luodaan kattavaa turvallisuusarkkitehtuuria Persianlahdelle.

Siksi ehdotamme, että YK:n turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenten valtionpäämiesten online-kokous kutsutaan koolle mahdollisimman pian yhdessä Saksan ja Iranin päämiesten kanssa, jotta saadaan aikaan tilanne, joka voi estää vastakkainasettelun tai jännityksen YK:n turvallisuusneuvostossa. On tärkeää varmistaa kollektiivinen tuki YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2231 keskeytyksettömälle täytäntöönpanolle ja joka asettaa kansainvälisen oikeudellisen kehyksen JCPOA:n täytäntöönpanolle.

Tämän johtajakokouksen aikana ehdotamme, että sovitaan parametreistä yhteisille ponnisteluille, joilla helpotetaan luotettavien mekanismien syntymistä Persianlahden alueella turvallisuuden ja luottamuksen lisäämiseksi ja varmistamiseksi. Tämä voidaan saavuttaa, jos osallistujamaat ja alueen valtiot yhdistävät poliittisen tahdon ja luovan energian.

Kehotamme kumppaneitamme harkitsemaan huolellisesti tätä ehdotusta. Muuten voimme nähdä jännityksen lisääntyvän edelleen ja seurauksena on lisääntynyt konfliktien vaara. Tällaista kehitystä on vältettävä. Venäjä on työskentelemään avoimesti ja rakentavasti kaikkien niiden kanssa, jotka ovat kiinnostuneita palauttamaan tilanteen nykyiseltä vaaralliselta kehitykseltä.

Tämä on kiireellinen asia. Jos pääsemme periaatteelliseen yhteisymmärrykseen tällaisen keskuselun käymiseksi, ehdotamme, että seitsemän maan ulkoministerit sopivat kokouksen esityslistasta, tekevät tarvittavat järjestelyt ja sopivat videotapaamisen ajankohdasta.

Viitteet

  1. Alkuperäinen artikkeli
    Statement by President of Russia Vladimir Putin
  1. the Joint Comprehensive Plan of Action