Venäjän Ulkoministeri Sergei Lavrovin Haastattelu Elokuussa 2020

Sergei Lavrovin Haastattelu Argument I Fakt -lehdelle 12.08.2020

Suhteet Yhdysvaltoihin

Onko lähitulevaisuudessa odotettavissa suhteiden paranemista Yhdysvaltoihin päin?

Parannusta tuskin saadaan aikaan lähiaikoina, koska on kaikkea muuta kuin helppoa selvittää, missä sotkussa suhteemme ovat. Tämä ei ole meidän vikamme. Kahdenväliset suhteet edellyttävät kuitenkin vastavuoroisia toimia. Meidän on tultava toisiamme puolitiehen vastaan.

Venäjä on valmis etenemään tähän suuntaan, kuten olemme useaan otteeseen todenneet. Lähtökohtanamme on, että Venäjällä ja Yhdysvalloilla on aivan erityinen vastuu. Olemme kaksi suurinta ydinasevaltiota, Yhdistyneiden Kansakuntien perustajajäseniä ja turvallisuusneuvoston pysyviä jäseniä. Maidemme välinen yhteistyö on avain vakauden ja ennustettavuuden varmistamiseen kansainvälisissä asioissa. Kaikki ei kuitenkaan riipu meistä. Tangoon tarvitaan kaksi, kuten sanonta kuuluu.

Tilanne on amerikkalaisten kannalta melko monimutkainen. Yhtäällä, Presidentti Donald Trump puhuu hyvistä väleistä Venäjän kanssa, mutta tämä asenne on kaukana vallitsevasta Washingtonissa. Näemme tämän epäystävällisissä toimissa, kuten erilaisissa perusteettomissa syytöksissä, joita Venäjän kohtaa; fiskaaliset ja taloudellisia pakotteet, diplomaattisen omaisuuden takavarikoinnit, Venäjän kansalaisten kidnappaukset kolmansissa maissa, Venäjän ulkopoliittisten etujen häiritseminen, sekä yrittykset sekaantua meidän sisäisiin asioihimme. Pyrimme järjestelmällissti lähestymään lähes kaikkia maailman maita ja taivutella ne palauttamaan hyvät suhteet Venäjään.

Monet yhdysvaltalaiset poliitikot kilpailevat keskenään Venäjän vastaisten kauhukuvien luomisessa ja käyttävät näitä sisäpoliittisissa valtataisteluissa. Ymmärrämme, että tämä vain pahenee tultaessa kohti vuoden 2020 presidentinvaaleja. Emme kuitenkaan vaivu epätoivoon. Jatkamme yhteisten näkökulmien etsimistä Yhdysvaltojen kanssa huolimatta kaikista haasteista.

On tärkeää, että sekä Venäjän että Yhdysvaltojen presidentit ymmärtävät, että suhteidemme umpikujasta on päästävä eroon. Presidenttien kesäkuun (2020) kokouksessa, joka pidettiin Osakassa, kaksi johtajaa puhui sen puolesta, että taloudellista yhteistyötä tehostetaan, ponnistellaan alueellisten kriisien ratkaisemiseksi, jatkamaan vuoropuhelua strategisen vakauden, ja sanoi vielä, että he arvostavat vuoropuhelua terrorismin torjumiseksi. Vladimir Putin kutsui Donald Trumpin Moskovaan osallistumaan toisen maailmansodan voiton 75. vuosipäivän kunnioittamiseen.

Kaiken kaikkiaan on tunnustettava, että Washington on toiminut epäjohdonmukaisesti ja usein arvaamattomasti. Tästä syystä on hyödytöntä yrittää ennustaa mitään suhteissamme Yhdysvaltoihin. Toistan vielä, että Venäjän osalta olemme valmiita kärsivällisesti parantamaan suhteitamme. Tämä on tietenkin mahdollista vain, jos Venäjän etuja kunnioitetaan ja jos ne perustuvat tasa-arvoon ja keskinäiseen kunnioitukseen.

USA Kansallisti Venäjän Omaisuutta

Diplomaattiemme pääsy useisiin Venäjän valtion omistamiin kiinteistöihin San Franciscossa on rajoitettu. Mihin käytännön toimiin ryhdytte omaisuutemme suojelemiseksi?

Washington on tosiasiallisesti sosialisoinut kuusi Venäjän valtion omistamaa rakennusta ja jotka on rekisteröity Yhdysvaltojen ulkoministeriöön diplomaattisena omaisuutena. Nämä ovat kaksi rakennusta, venäjän Pääkonsulaatissa San Franciscossa, pääkonsulin asunto Seattlessa, maaseutuasunto, joka kuuluu Venäjän Suurlähetystölle ja kaupalliselle edustustolle New Yorkissa, sekä kaupalliselle edustustolle Washingtonissa. Meillä ei ole enää diplomaattista edustusta länsirannikolla, jossa asuu kymmeniätuhansia Venäjän kansalaisia ja maanmiehiä. Yhdysvaltain ulkoministeriö on kieltänyt meiltä oikeuden vierailla näissä paikoissa. Tämä kaikki rikkoo räikeästi Yhdysvaltojen kansainvälisiä oikeudellisia velvoitteita.

Olemme vastanneet näihin selkeisiin pakkotoimiin. Olemme sulkeneet Yhdysvaltain pääkonsulaatin Pietarissa, joka ei muuten ollut Yhdysvaltojen omaisuutta. Pohdimme, miten voisimme saada laittomasti takavarikoidun Venäjän omaisuuden takaisin. Otamme säännöllisesti esille Washingtonin rikkomukset esille kahdenvälisissä tapaamisissa ja myös monenvälisillä foorumeilla. Toimimme niin jatkossakin.

Yhdysvallat Sieppaa Venäjän Kansalaisia

Yhdysvallat metsästää ja sieppaa venäjän kansalaisia eri puolilla maailmaa, vangitsee heitä kaukaa haettujen tekosyiden perusteella, kun taas meidän toimintamme vaikuttaa siltä, että emme uskalla vastata samalla mitalla näille kansainvälisille rosvoille.

Emme pelkää mitään. Emme myöskään toimi rosvojen tavoin, koska kunnioitamme kansainvälistä oikeutta.

Venäjän kansalaisten metsästys muissa maissa on vain Yhdysvaltojen Venäjään kohdistaman painostuksen väline. Washington on ehdottomasti kieltäytynyt yhteistyöstä lainvalvontaviranomaisten kesken vuonna 1999 tehdyn sopimuksen mukaisesti. 1 Sen sijaan se painostaa liittolaisiaan ja muita valtioita pidättämään Venäjän kansalaisia omalla alueellaan ja myöhemmin luovuttamaan heidät Yhdysvaltoihin. Tämä tehdään hiljaa, salaa ja ilman luotettavia todisteita näiden ihmisten syyllisyydestä. Jotkut meidän kansalaistamme on siepattu, kuten tapahtui Konstantin Yaroshenko’lle Liberiassa vuonna 2010 ja Roman Seleznev Malediiveilla vuonna 2014.

Emme tietenkään jätä kansalaisiamme yksin ongelmiensa kanssa. Tutkimme huolellisesti kaikki Washingtonin pyynnöstä pidätetyt Venäjän kansalaiset. Venäjän viranomaiset työskentelevät sellaisten toimenpiteiden parissa, joilla tehostetaan kansalaistemme oikeussuojaa ulkomailla. Yhdysvaltain ulkoministeriö ja venäläiset diplomaatit toteuttavat kaikki mahdolliset toimenpiteet hädässä olevien maanmiestemme oikeuksien ja etujen suojelemiseksi. Teemme parhaamme varmistaaksemme, että venäläisillä vangeilla on mahdollisuus saada konsuli- ja oikeudellista apua kellon ympäri, sekä parantaa vangittujen olosuhteita. Yhteydenpidossamme amerikkalaisiin vaadimme poikkeuksetta, että kansalaisemme vapautetaan ja palautetaan kotiin mahdollisimman pian. Tämä koskee myös Viktor Bout’n ja Maria Butinan laajalti tunnettuja tapauksia.

Me nostamme tämän kysymyksen esille monenvälisillä foorumeilla, kuten YK:n Ihmisoikeuksien Neuvostossa, sekä meidän yhteyshenkilöllemme YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistossa, ETYJ’in vähemmistövaltuutetulle ja Euroopan Neuvoston ihmisoikeusvaltuutetulle.

Valitettavasti, tuntien Amerikan aggressiivisen järjestelmän menetelmiä, joka ei tyydy käyttämään vain laittomia menetelmiä, emme voi taata, että mitään pahaa ei tapahtuisi venäjän kansalaisille ulkomailla. Haluan käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni ja suositella, että kansalaisemme perusteellisesti harkitsevat riskejä, ennen kuin tekevät ulkomaan matkoja, erityisesti niihin maihin, joilla on luovutussopimuksia Yhdysvaltojen kanssa.

ETYJ

Miksi Venäjä maksaa jäsenyydestä PACE’ssa 2, jos se joutuu jatkuvasti parlamentin provokaatioiden kohteeksi?

Selvyyden vuoksi totean, ettei Euroopan neuvoston parlamentaarisesta edustajakokous 3 peri erillisiä maksuja. Maamme suorittaa maksuja Euroopan neuvoston talousarvioon neuvoston perussäännön ja Venäjän lainsäädännön mukaisesti. PACE’en liittyvät kulut muodostavat hyvin pienen osan Euroopan neuvoston yhteisestä talousarviosta.

Tarkkaan ottaen, Euroopan Neuvoston jäsenyys tuo useita etuja kansalaisille ja maalle yleensä. Niihin kuuluu kansallisen oikeusjärjestelmämme parantaminen, erilaisten sosiaalisten ja humanitaaristen kysymysten ratkaiseminen sekä korruption torjunta. Jokainen ministeriö ja virasto (niitä on noin 20), joka kuuluu Inter-Agency Komissioon 4 vahvistaa, että ennakoiva osallistuminen on tärkeää mukaan lukien mekanismeja, jotka liittyvä yli 60 yleissopimukseen, joihin maamme on liittynyt.

Kun puhutaan provokaatioista, ne on suunnitellut aggressiivinen Venäjää vihaava 5 vähemmistö, jota Yhdysvallat yllyttää; sehän on tarkkailijana Euroopan Neuvostossa. Tämä on tietenkin pilaa ilmapiirin eikä se lupaa hyvää rakentavalle yhteistyölle PACE’ssa. Toisaalta kuitenkin järkevä enemmistö parlamentin jäsenistä, jotka kannattavat Venäjän paluuta tämän parlamentaarisen elimen toimintaan, on kyllästynyt tähän merkityksettömään kierteeseen. Tästä on osoituksena se, että kesäkuun istunnossa yleiskokous antoi päätöslauselman palauttaa Venäjän valtuudet ilman varauksia. Tällöin avasi Venäjälle mahdollisuuden suorittaa taas jäsenmaksut.

Donbass Luhansk Ukraina

On pöyristyttävää seurata Ukrainan armeijan raivoa LPR:n ja DPR:n asukkaita kohtaan. Näiden kahden tasavallan viattomia siviilejä, lapsia ja puolustajia tapetaan. Raportoitiin, että paikalliset ihmiset puhuivat Venäjän presidentille Vladimir Putinille ja pyysivät lähettämään joukkoja. Miksi emme tekisi sitä ja pakottaisi Ukrainaa solmimaan rauhaa, kuten Georgian 6 tapauksessa?

Totta, tilanne Donbassissa on edelleen erittäin huolestuttava. Tähän päivään mennessä ei ole tehty juuri mitään tulitauon lopettamiseksi ja tulitus jatkuu. Näiden kahden tunnustamattoman tasavallan kansan kärsimys on tietenkin tuskallinen sävel sydämissämme.

Presidentti Vladimir Zelenskyn vaalikampanjansa aikana ja heti vaalien jälkeen lähettämät viestit olivat varsin ristiriitaisia. Toivomme, että Kiovan äskettäinen lupaus noudattaa täysin Minskin sopimuksia muotoutuu käytännön politiikaksi Verhovna Radan 7 vaalien jälkeen. Tärkeintä on lopettaa sota ja kuulla, että rauhaa haluavat kaakkois-Ukrainan asukkaat voivat palata kotiinsa ja että he saavat vapaasti puhua omalla äidinkielellään, venäjän kielellä, ja että heidän sosiaalis-taloudellisia oikeuksia noudatetaan. Kaikki tämä on kirjattu toimenpidepakettiin (jonka Ukraina allekirjoitti).

Toivon todella, että Ukrainan uusi johto ei jatka Poroshenkon hallinnon tuhoisaa aikaa ja onnistuneesti kääntää luottamuksen osaksi todellisia pyrkimyksiä palauttaa sisäinen rauhan Ukrainassa. Kauan odotettu joukkojen ja laitteet vetäminen alueelta, joka alkoi kesäkuun lopulla (2020) Stanitsa Luganskayassa. Nämä toimet oli edellinen hallitus estänyt kahden ja puolen vuoden ajan. Tämä on vakuuttava osoitus siitä, että missä on poliittista tahtoa, siellä tapahtuu edistystä.

Aikooko Venäjä tunnustaa virallisesti DPR:n 8 ja LPR:n 9 itsenäisiksi valtioiksi?

Kantamme tähän asiaan on kaikkien tiedossa. Minskin toimenpidepaketin mukaan, jonka yhtenä takaajana Venäjä toimii, Donbassille on myönnettävä erityisoikeudet ja se on pysyvästi kirjattava Ukrainan perustuslakiin. Uskomme, että tällä hetkellä pitää keskittyä Minskin Sopimuksen täytäntöönpanoon sellaisena kuin se on hyväksytty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa. Nämä seikat tekevät sopimuksista sitovia.

Ukrainan johdon on katsottava sen omia kansalaisia suoraan silmiin ja lopetettava Donbassin taloudellinen tukehduttaminen, tunnustettava Donetskin ja Luhanskin asukkaiden oikeus omaan äidinkieleensä ja kunnioitettava niitä yleisten juhlien päivämääriä, vapaapäiviä ja kansallisten sankareiden muistopäiviä, joita asukkaat pitävät pyhinä. Ilman tätä ei voida vakavasti puhua DPR:n ja LPR:n asukkaiden luottamuksen palauttamisesta virallista Kiovaa kohtaan.

Tietenkin, mielekkään ja suoran vuoropuhelun käyminen Kiovan ja näiden tunnustamattomien tasavaltojen kesken on edellytys Minskin Sopimusten täyttämiselle. Tämä edellyttää Kiovan, Donetskin ja Luganskin edustajien sekä Venäjän ja ETYJ’in 10 tukeman yhteysryhmän työn tehostamista. Tässä tapauksessa Normandian malli voi olla tehokas myös yhteysryhmän työskentelyn helpottamisessa.

Siihen voi löytyä myös muita tapoja löytää ratkaisu tämän prosessi-Donbass’in ulkopuolelta, kunhan kaikki osapuolet hyväksyvät ne ja, tietenkin, Minskin Sopimusten periaatteita ei saa vesittää. Presidentti Vladimir Putin ilmaisi täysin selvästi tämän kannan Presidentti Vladimir Zelensky’n kanssa käydyn puhelinkeskustelun aikana 10. heinäkuuta 2020.

Toimittaja Kirill Vyshinskyn

Mitä Venäjän ulkoministeriö tekee vapauttaakseen venäläisen toimittajan Kirill Vyshinskyn Kiovasta? Hän on viettänyt yli vuoden vankilassa ammattitoiminnastaan. Miksi Venäjä ei voi painostaa Ukrainaa vapauttamaan häntä?

Oikeudenkäyntimenettely Ukrainan päätoimittajan Ria Novostin tapauksessa muistuttaa Absurdin teatteria. 11 Ei ole epäilystäkään siitä, että toimittajan pidätys oli laiton. Hän vain työskentelee Venäjän median lukuun ja rehellisesti raportoi meneillään olevista tapahtumista. Jopa Ukrainan syyttäjät näyttävät ymmärtävän tämän, koska he ovat lykänneet kuulemisia sillä verukkeella, että tutustuvat ensin aineistoon.

Venäjä vaatii Kiovaa vapauttamaan Kirill Vyshinskyn välittömästi ja palauttamaan hänelle kaikki oikeudet. Diplomaatit ovat tiiviissä yhteydessä toimittajan asianajajiin, koska Ukraina kieltäytyi konsuliyhteyksistä. Teemme kaikkemme, jotta voimme ottaa yhteyttä ulkomaisiin kumppaneihimme, myös kansainvälisillä foorumeilla, ja kehotamme heitä tekemään yhteistyötä Kiovan kanssa myönteisen päätöslauselman aikaansaamiseksi mahdollisimman pian.

Georgia

Mihin toimiin Georgian 12 hallituksen olisi ryhdyttävä estääkseen Georgialle häpeällisiä henkilöitä järjestämästä Venäjän vastaisia mielenosoituksia lähellä maan parlamenttia?

Hallituksen ja opposition väliset suhteet ovat Georgian sisäinen asia. Meillä ei ole aikomusta puuttua tähän prosessiin. Olemme kuitenkin ehdottomasti huolissamme joidenkin radikaalien poliittisten ryhmien yrityksistä lietsoa Venäjälle vihamielistä ilmapiiriä ja asettaa kansa kansaa vastaan. Luulenpa, että nämä henkilöt eivät ajatelleet sitä vahinkoa, jonka toiminta aiheutti oman maan ja sen kansalaisten hyvinvoinnille, joka merkittävässä määrin riippuu valtion talous- ja humanitaarisia suhteita Venäjän kanssa.

Odotamme Georgian johdon tunnustavan mahdollisimman pian, että Venäjän vastaisen hysterian lietsomiseen liittyvät lisäponnistelut ovat vahingollisia ja vaarallisia. Loppujen lopuksi on tärkeää, että virallinen Tbilisi löysi voimaa tuomita paikallisen TV:n häpeälliset toimet, joka loukkasivat Venäjän Presidenttiä ja aiheuttivat epäilyksiä jopa Georgian omassa yhteiskunnassa.

Toivomme, että Georgian viranomaiset voivat palauttaa maan yhteiskunnallisen ja poliittisen vakauden ja poistaa nykyiset turvallisuusuhat, joita venäläiset tällä hetkellä kohtaavat siellä. Jos näin tapahtuu ja tarvittavat edellytykset on luotu niin voidaan harkita mahdollisuutta poistaa varotoimet, joita Venäjä on suorittanut, mukaan lukien lentomatkustuskielto Georgiaan. Haluamme olla ystäviä ja tehdä yhteistyötä, josta venäläiset ja georgialaiset hyötyvät molemminpuolisesti.

Kiina

Kiinalaiset tiedotusvälineet ovat hiljattain alkaneet kutsua Siperiaa “kiinalaiseksi maaksi”. Venäjän Kaukoidässä ja Siperiassa asuu tällä hetkellä noin 12 miljoonaa kiinalaista. Onko mahdollista, että Kiina ottaa lähitulevaisuudessa haltuunsa Siperian ja Venäjän Kaukoidän?

Venäjän ja Kiinan väliset rajakiistat ratkaistiin lopullisesti jo kauan sitten. Vuonna 2001 hyväksytyssä kahdenvälisessä hyvän naapuruuden ja ystävällismielisen yhteistyön sopimuksessa todetaan, että näiden kahden maan välillä ei ole alueellisia vaatimuksia. Tätä taustaa vasten, ne, joilla on halu lyödä kiilaa Venäjän ja Kiinan suhteisiin pyrkivät levittämään myyttiä Kiinan uhkasta.

Mitä tulee 12 miljoonaan kiinalaiseen, joiden väitetään asuvan Kaukoidässä ja Siperiassa, epäilen suuresti tämän luvun oikeellisuutta. Siihen liittyvät pelot ovat selvästi liioiteltuja.

Venäjän ja Kiinan kansantasavallan politiikka naapuruussuhteidensa vahvistamiseksi on monitahoinen ja pitkäaikainen ponnistus, johon lyhyen aikavälin vaihtelut eivät voi vaikuttaa. Kiinan ja Venäjän välinen yhteistyö ei kohdistu keneenkään. Sen päätarkoituksena on helpottaa maittemme ja kansojemme sosioekonomista kehitystä ja vaurautta.

Kuten Vladimir Putin ja Xi Jinping sanoivat viime kesäkuun 5. päivänä (2020) puhuessaan Moskovassa, kaksi maata ovat siirtymässä uuteen aikakauteen kattavan kumppanuuden ja strategisen yhteistyön avulla. Kasvava keskinäinen luottamus sotilaallisissa ja poliittisissa asioissa, ennätyksellisen korkea keskinäinen kauppavaihto ja laajenevat kulttuuri- ja humanitaariset yhteydet, sekä parempi koordinointi Pekingin kanssa kansainvälisissä asioissa ovat myönteinen merkki kahdenvälisen vuoropuhelun edistymisessä.

Lähi-Itä

Suhteet Iraniin ovat olennaisen tärkeitä Venäjän geopolitiikalle. Iran on kuitenkin sortunut useaan otteeseen sietämättömään aggressiiviseen retoriikkaan Israelin valtiota vastaan ja mennyt sanoja pidemmälle. Miten Venäjän kanta eroaa 1930-luvun Euroopan maiden kannasta, kun ne rohkaisivat Hitlerin Neuvostovastaista asennetta?

Venäjä näkee suhteet Iraniin itseisarvoisena, samoin Israeliin ja kaikkiin muihin Lähi-idän maihin. Venäjällä on monipuolinen ulkopolitiikka, jossa ei ole periaatetta “ystävyys toista vastaan”. Yhteydenpidossamme kaikkien alueellisten maiden johtajiin kehotamme johdonmukaisesti kumppaneitamme etsimään rauhanomaisia ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin ja luopumaan voimankäytöstä tai voimalla uhkaamisesta.

Laajeneva jännitys alueella, jota olemme todistamassa tänään, on suoraa seurausta siitä, että Washington ja eräät sen liittolaiset ovat nostaneet panoksia Iranin vastaisessa politiikassa. Yhdysvallat pullistelee lihaksiaan pyrkimällä mustamaalaamaan Teherania ja syyttämään kaikista synneistä Iranin islamilaista tasavaltaa. Tämä luo vaarallisen tilanteen: yksi tulitikku voi sytyttää tulipalon. Vastuu mahdollisista katastrofaalisista seurauksista kuuluu Yhdysvalloille.

Mitä tulee kysymyksenne historialliseen näkökulmaan, Lähi-idän tämänhetkisestä kehitystä ei pidä verrata siihen, mitä Euroopassa tapahtui 1930-luvulla. Kuten kaikki tiedämme, Neville Chamberlain ja Edouard Daladier yrittivät lepyttää Hitleriä ohjatakseen Saksan armeijan Neuvostoliittoa vastaan. Emme näe tänään mitään tällaista.

Iran vahvistaa meille säännöllisesti kiinnostuksensa alueelliseen vakauteen käymällä vuoropuhelua kaikkien asianomaisten maiden, myös Persianlahden arabivaltioiden, kanssa. Tämän lisäksi Teheran on aina korostanut, ettei se aio ryhtyä minkäänlaisiin aggressiivisiin toimiin.

Venäjän osalta ryhdymme toimiin jännitteiden lieventämiseksi. Olemme aktiivisesti edistämässä kollektiivisen turvallisuuden ajatusta Persianlahden alueelle, mikä vaihe vaiheelta auttaa konfliktien ratkaisemisessa ja kehittää luottamusta ja valvontamekanismeja. Teemme yhteistyötä kumppaneidemme kanssa voidaksemme säilyttää monenväliset sopimukset ja edistääksemme Iranin ydinohjelman ratkaisemista.

Ukraina, Armenia Ja Georgia

Luuletteko, että me olemme geopoliittisesti menettämässä Ukrainan, Armenian ja Georgian jonka seurauksena syntyisi “Venäjän vihollisten” vyöhyke ympärillemme ja sen muodostaisivat jotkut entiset “veljeskansat”. Nämä kansalaiset ansaitsevat elantonsa käymällä työssä Venäjällä ja Venäjän kustannuksella, 13 kotiuttavat nämä ansionsa ja vielä lopuksi pitävät meitä vihollisena. He eivät varmaankaan ole ystäviä?

Poliittiset prosessit Ukrainassa, Georgiassa ja Armeniassa koskevat meitä, koska he ovat meidän veljeskansoja ja meillä on pitkä yhteinen historia, mukaan lukien oleminen osa yhtä ja samaa valtiota.

Valitettavasti Neuvostoliiton romahduksen jälkeen Länsi oli sitä mieltä, että se oli historian loppu ja että Länsi voi nyt räikeästi puuttua minkä tahansa maan asioihin ja käyttää tätä sisäpolitiikan välineenä. Ukraina on ehkä räikein esimerkki.

Armenia on eri asia. Tämä maa on Venäjän tärkein kumppani Etelä-Kaukasiassa. Sen kanssa meillä on vahvat strategiset suhteet ja liittouma. Olemme sitoutuneet laajaan poliittiseen vuoropuheluun ja yhteistyöhön parlamenttien välisesti ja kansainvälisellä näyttämöllä. Venäjä on Armenian johtava talouskumppani. Yhteytemme koulutukseen, kulttuuriin, investointeihin, sotilaalliseen ja tekniseen alaan ovat kasvussa.

Mitä taas Georgiaan tulee, olen varma, että georgialaiset eivät pidä meitä venäläisinä vihollisina. Valitettavasti juuri nyt näemme tiettyjen poliitikkojen Georgiassa kilpailevat venäjän vastaisella retoriikalla saavuttaakseen voittoja toisen lukuun ja populistisia voittoja. Olen varma, että kaikki tällainen karisee pois ennemmin tai myöhemmin ja että maamme voivat jälleen nauttia hyvistä naapuruussuhteista.

Yleisesti ottaen, meidän agendamme Neuvostoliiton jälkeisenä aikana on olla yhdistävä voima ja tarkoituksena on edistää sosioekonomista kehitystä kussakin maassa, edistää ja yhdenmukaistaa yhdentymistä alueella, vahvistaa yhteistä turvallisuutta potentiaalisia koordinoituja uhkia ja haasteita vastaan.

ISIS Vaimot

Mikä on tilanne Irakin kanssa käytävissä keskusteluissa, jotka koskevat naisten ja lasten tuomista takaisin vankiloista? Millaiset mahdollisuudet heillä on palata kotiin?

Tähän mennessä olemme onnistuneet tuomaan kotiin 90 lasta. Tietojemme mukaan Irakissa on vielä noin 30 lasta. Aiomme tuoda heidät takaisin lähikuukausina.

Valitettavasti heidän äitiensä tilanne on monimutkaisempi. Jokainen heistä on tuomittu Irakin lain rikkomisesta, laittomasta rajanylityksestä, maassa laittomasti oleskelemisesta ja terroristitoimintaan osallistumisesta. 66 Venäjän kansalaista on tällä hetkellä vankilassa. Venäjän Bagdadin suurlähetystö seuraa jatkuvasti heidän tapauksiaan ja tarjoaa tarvittavaa apua.

Kertauksena vielä. Aloimme syksyllä 2017 humanitaarisen operaation palauttaaksemme meidän pienet kansalaisemme takaisin Venäjälle, kun Irakin viranomaiset ilmoittivat, että venäläisiä naisia ja lapsia oli idätetty terrorisminvastaisessa operaatiossa Mosulissa.

Lasten oikeuksien asiamies 14 Anna Kuznetsova perusti komission koordinoimaan operaatiota. Komissio ottaa mukaan toimivaltaisten hallintoelinten, myös ulkoministeriön, edustajia. Yhdessä Irakin viranomaisten kanssa on sovittu toimintatapa löytää lapset ja valmistella tarvittavat asiakirjat heidän kotiuttamiseksi. Venäläiset asiantuntijat keräsivät lasten ja äitien biologisen materiaalin DNA-parisuhdetestiä varten. Samaan aikaan etsimme sukulaisia virallisen huoltajuuden varmistamiseksi. Lopuksi saimme Bagdadin Keskustuomioistuimen päätökset lasten palauttamisesta.

Työskentelemme edelleen lujasti tämän asian parissa.

Venäjän Passi Ulkomaalaisille

Miksi yritetään helpottaa Venäjän kansalaisuuden myöntämistä ulkomailla asuville ihmisille?

Nämä päätökset perustuvat ennen kaikkea humanitaarisiin näkökohtiin. Tämän vuoksi olemme hyväksyneet nopeutetun menettelyn kansalaisuuden myöntämiseksi niille, jotka asuvat tietyillä alueilla Donetsk’issa ja Luganskäissa. Menettely virallistettiin tämän vuoden huhtikuussa presidentin määräyksellä.

Kiovan saartotoimet Ukrainassa Donetskin ja Luganskin tietyillä alueilla on tehnyt elämisen sietämättömäksi. Ihmiset ovat menettäneet kaiken, mukaan lukien sosiaaliturvan, eläkkeet, palkat, pääsyn pankkijärjestelmään, koulutus- ja terveyspalvelut. Heiltä on riistetty äänioikeus, koska heidän alueilleen ei ole perustettu vaalilautakuntia eikä äänestyspaikkoja. Toisin sanoen Kiova on tosiasiassa muuttanut nämä ihmiset kansalaisuudettomiksi henkilöiksi.

Velvollisuutemme oli auttaa näitä ihmisiä tässä tilanteessa. Venäjän kansalaisuus antaa heille mahdollisuuden itse auttaa itseään nykyisissä ongelmissa, antaa heille liikkumavapauden sekä pääsyn terveydenhoitopalveluihin, koulutukseen, pankkipalveluihin ja kuljetuksiin.

Venäjä ei kuitenkaan pakota ketään ottamaan kansalaisuutta tai luopumaan Ukrainan kansalaisuudesta. Jokainen Donbassin asukas tekee päätöksen itsenäisesti.

Sitä paitsi, tämä ole mikään uusi käytäntö. Monet Euroopan maat, esimerkiksi Puola, Unkari ja Romania, ovat tehneet tätä jo vuosia.

Venäjän kansalaisuuden myöntämistä koskevaa yleistä menettelyä säännellään liittovaltion lailla, jonka mukaan perusedellytyksenä on hakijan asuinpaikka Venäjällä. Laissa säädetään kuitenkin myös Venäjän ulkopuolella asuville ulkomaalaisille myönnettävistä etuuksista, jos vähintään yksi heidän vanhemmistaan on Venäjällä asuva Venäjän kansalainen. On myös tehty poikkeus valtiottomille henkilöille, joilla oli ennen Neuvostoliiton kansalaisuus ja jotka asuvat entisissä neuvostotasavalloissa. He voivat saada Venäjän kansalaisuuden muuttamatta ensin Venäjälle. Tämän lisäksi vanhemmat, joilla on Venäjän kansalaisuus, voivat rekisteröidä seka-avioliitossa syntyneet lapsensa Venäjän kansalaisiksi. Pyrimme parantamaan tätä menettelyä.

Konsulaatit ulkomailla myöntävät Venäjän passeja noin 50’000 ihmiselle vuosittain. Yli puolet heistä on lapsia, jotka syntyvät seka-avioliitossa. Heidän vanhempansa kirjoittavat yleensä hakemukseen, että he haluavat säilyttää oikeudellisen ja henkisen yhteyden Venäjään.

Kollegat Ulkomailla

Oletteko koskaan kehittänyt hyviä henkilökohtaisia suhteita ulkomaisiin kollegoihin, vaikka teillä saattaa olla poliittisia erimielisyyksiä heidän kotimaidensa kanssa? Voitteko antaa esimerkin sellaisesta ystävyydestä?

Hyvät ja luottamukseen perustuvat henkilökohtaiset suhteet ovat äärimmäisen tärkeitä diplomaatin ammatissa. Joissakin tapauksissa viestintä säilytetään ja ongelmiin löydetään ratkaisuja vain tällaisten henkilökohtaisten suhteiden ansiosta.

Yleisesti ottaen olen sitä mieltä, että kyky ylläpitää läheisiä yhteyksiä, välttää emotionaalinen päätöksenteko ja olla unohtamatta oman maan strategisia etuja, silloin kun edessä ovat äkilliset huolet maiden suhteissa, ovat välttämättömiä ominaisuuksia kaikille diplomaateille riippumatta sijoituspaikasta ja tehtävästä.

Työtoverit ja virkaveljet tietenkin vaihtuvat aika ajoin. Ulkoministerinä olen työskennellyt viiden Yhdysvaltojen valtiosihteerin kanssa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että [henkilökohtaiset] siteet katkaistaan, kun kollega jää eläkkeelle tai hänet nimitetään toiseen virkaan.

Loppujen lopuksi maailma on pieni.

Mitä tulee esimerkkien nimeämiseen, en haluaisi nyt nimetä ketään, eikä vähäisin syy ole kunnioitus muita kollegoja kohtaan. Ystävyys on kuitenkin hyvin henkilökohtainen asia. Sitä paitsi monet ystäväni työskentelevät edelleen ulkoasiainhallinnossa tai ovat näkyvillä sosiaalipolitiikan alalla.

Millainen On Aito Diplomaatti

Mikä ominaisuus erottaa oikean diplomaatin väärennetystä?

Mitä ominaisuuksia ammattidiplomaatilla sitten pitäisi olla? Sanoisin, että tärkein niistä on syvä ymmärrys oman maan kehitystavoitteista ja ulkopoliittisista eduista. Tämä edellyttää tietenkin erityiskoulutusta, hyvää historian tuntemusta, jatkuvaa osallistumista kaikkiin elämän eri osa-alueisiin sekä valtavaa oppineisuutta.

Diplomaatit tekevät rutiininomaisesti yhteistyötä muiden maiden, etnisten ryhmien ja eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. He ovat siis hyvin perillä maan yksityiskohdista.

On tietenkin hyvin tärkeää tuntea vieraita kieliä, mikä on muuten vahva kohta diplomatiassamme. Kaiken kaikkiaan diplomaattinen työ koostuu aktiivisesta yhteydenpidosta ihmisten kanssa, minkä vuoksi todellinen diplomaatti tekee hyvän vaikutelman, löytää yhteisen kielen muiden kanssa missä tahansa tilanteessa, sekä pystyy, ei vain kuuntelemaan, mutta myös ymmärtämään, mitä kollega sanoo.

Viitteet

 1. Käännöksen pohjana oli The Saker’in versio
  Sergey Lavrov’s interview with the newspaper Argumenty i Fakty
  Venäjänkielinen versio
  «Для танго нужны двое». Эксклюзивное интервью Сергея Лаврова «АиФ»
 1. Sopimus Keskinäisestä Oikeusavusta rikosasioissa – the 1999 Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters

 2. Parliamentary Assembly of the Council of Europe – Euroopan neuvoston parlamentaarinen edustajakokous

 3. Parliamentary Assembly of the Council of Europe – Euroopan neuvoston parlamentaarinen edustajakokous

 4. the Inter-Agency Commission on Russia’s Council of Europe Membership

 5. Russophobic

 6. Georgia (georg. საქართველო, Sakartvelo), aiemmin suomeksi venäläisittäin Gruusia ja vuosina 1990 – 1995 Georgian tasavalta, on valtio Kaukasiassa Itä-Euroopan ja Aasian rajalla

 7. Ukrainan parlamentti

 8. Donbass Peoples Republic

 9. Lugansk Peoples Republic

 10. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö – ETYJ – englanniksi OSCE – Organization for Security and Cooperation in Europe)

 11. Absurdi teatteri – ranskaksi Théâtre de l’Absurde – on eräiden kirjailijoiden 1940 – 1960 -luvulla kirjoittamien näytelmien nimitys. Nimitystä käytetään myös heidän teoksistaan syntyneestä teatterityylistä.

 12. Georgia (georg. საქართველო, Sakartvelo), aiemmin suomeksi venäläisittäin Gruusia ja vuosina 1990 – 1995 Georgian tasavalta, on valtio Kaukasiassa Itä-Euroopan ja Aasian rajalla

 13. earn money in Russia and on Russia

 14. Presidential Commissioner for Children’s Rights