Selvittäkää Hallituksenne Toimet

Hankkikaa Tietoa Hallituksenne Toimista

Kutsumme kaikkien maiden yhdistyksiä ja kansalaisia, jotka ovat kohdanneet tai kohtaavat Italian asukkaiden kaltaisia pakkotoimenpiteitä tai rajoituksia. Haluamme saada sinut toimimaan sen puolesta, että maailmalla ryhdytään toimiin niiden tietojen paljastamiseksi, joita tapahtuu edessämme olevaa hätätilanteen varjolla. Näitä toimia emme voi hyväksyä!

Corvelva APPELLO internationale – Corvella yhdistyksen vetoomus

Alkuperäinen artikkeli PDF-tiedostona: Viite 1 ja 2

Corvelva

Olemme italialainen yhdistys, Corvelva Association, 3 joka on vuodesta 1993 lähtien taistellut rokotus- ja terapeuttisten alojen valinnanvapaudesta. Olemme täällä tänään puhumassa myös niistä asioista, jotka eivät heijastu ajattelutavassamme tai elämämme vapaudessa.

Lock-Down Italiassa

Italialaiset kokivat Covid-19-pandemian noudattaen heille määrättyjä sääntöjä mukaisesti. Italialaiset hyväksyivät hallituksen rajoitukset ja määräykset, vietimme kuukausia katsellen televisio-ohjelmia, jotka näyttivät lennokkien, helikopterien ja lainvalvontaveneiden toimintaa, poliiseja jahtaamassa ja tunnistamassa autioilla kaduilla tai tyhjillä rannoilla käveleviä yksittäisiä kansalaisia. 4 5 6 7 8 9

Poliisi jopa esti uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisen. Olemme nähneet median osoittavan sormella yksittäisiä lenkkeilijöitä, tavallisista kansalaisista on yhtäkkiä tullut häikäilemättömiä rikollisia, jotka ovat tartunnan pahin syy; ainakin sen mukaan, mitä media kertoo meille.

Kansa Vaikenee

Hyväksymme vastaan sanomatta maamme talouden romahduttamisen ja vähin, ja mitä tulisi pitää itsestään selvänä, on se, että käyttöön otetuista toimenpiteistä ja rajoituksista vastaava hallitus selkiyttää kansalle mistä on kyse. Että hallitus tuo esiin todisteet vaarasta ja antaa vastauksia kansalaisten kysymyksiin.

Hallitus Salaa

Jokainen Italian hallituksen päätös hallinnoida korona-hätätilannetta oli perusteltu tieteellis-teknisen komitean (CTS) suosituksilla. Pieni joukko ihmisiä on ollut kirjoittamassa hallituksen esityslistaa aina “sosiaalisen etäisyyden” pituudesta ja kestosta jokaiseen säädökseen, jonka hallitus on antanut “kuultuaan ensin teknis-tieteellisen komitean lausuntoa”.

Äskettäin kolme säätiön lakimiestä teki pyynnön (FOIA) 10 tutustua asiakirjoihin. Pyynnön erityisenä kohteena oli nähdä tieteellis-teknisen komitean pöytäkirjat

 • 18. helmikuuta 2020,
 • 1. maaliskuuta 2020,
 • 7. maaliskuuta 2020,
 • 30. maaliskuuta 2020 ja
 • 9. huhtikuuta 2020.

Näissä pöytäkirjoissa mainitut ja niihin kerätyt tiedot ja mielipiteet ovat itse asiassa perussyy, työntövoima ja perusta kaikille hallituksen päätöksille, jotka se on antanut tuon ajankohdan jälkeen koskien korona-virusta.

Asiakirjojen Julkisuus

Heidän pyyntönsä torjuttiin, heidät pakotettiin kääntymään oikeuden puoleen. Lazion alueen alueellinen hallinto-oikeus (TAR) 11 oli 23. heinäkuuta 2020 päättänyt, että asiakirjat pitää julkaista 21. elokuuta 2020 mennessä. 12

Hallituksen vastaus oli järkyttävä ja mahdoton hyväksyä: Italian hallitus vastusti valtion asianajajan välityksellä 31. heinäkuuta 2020 13 tuomioistuimen 14 päätöstä koska:

Asiakirjat antavat konkreettisia tietoja koskien yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Hätätilan nykyisessä vaiheessa, 15 CTS-pöytäkirjojen 16 julkaiseminen vaikeuttaisi luottamusta hallituksen ja teknis- tieteellisen komitean välillä ja sen seurauksena ohjeistus saattaisi muuttua. 17 18

Journalistisista lähteistä 19 sekä samoilta asianajajilta, jotka pyysivät asiakirjoihin tutustumista 20 5. elokuuta 2020, saamme tietää, että Italian hallitus julkaisee nämä pöytäkirjat, mutta olennainen kysymys kuuluu:

 • Miksi ei heti tehty hätätilassa tehtyjä päätöksiä julkiseksi?
 • Jos Italian hallitus on toiminut asiantuntijalausuntojen perusteella, miksi vastustaa tietojen julkaisemista?
 • Mikä on näiden raporttien sellainen sisältö, jonka pitäisi aiheuttaa vahinkoa?
 • Miksi tiedon edes oletetaan vahingoittavan yleistä järjestystä ja turvallisuutta? 21

Tilanne Kehittyy

Tulemme kertomaan lähipäivinä tämän pöytäkirjan sisällön ja tarkistamme yhdessä monien meitä tukevien asiantuntijoiden kanssa, onko hätätoimenpiteet toteutettu oikein; olivatko hallituksen toimet oikeudenmukaisia vaiko liioiteltuja tai suhteettomia. Seuraamme hallituksen toimia ainakin hätätilan loppuun asti Se, että hallitus on vastustanut julkisten asiakirjojen julkaisemista, huolestuttaa meitä suuresti. Vaikuttaa siltä, että uutiset pöytäkirjojen turvaluokittelu ja sen poistaminen, järkevästi ja rehellisesti ajatellen, tapahtui vain poliittisista syistä, hallituksen ja opposition erimielisyydestä johtuen, ei siksi, että hallitus olisi toiminut avoimesti ja rehellisesti kansalaisiaan kohtaan.

Ryhdy Toimiin

Sinulla, joka luet tätä, olitpa sitten tavallinen kansalainen tai yhdistys, on käytettävissäsi tällaista toimintaa varten luotu työkalu: laki asiakirjojen julkisuudesta, laki tiedon vapaudesta ja yleisön oikeudesta saada tietoja kansallisten hallitusten hallussa olevista tiedoista.

Meillä on oikeus saada tietoja hallituksen hallussa olevista asiakirjoista!

Kuka tahansa oikeudellisen ryhmän välityksellä sekä myös itsenäisesti voi tulostaa saman pyynnön saada tutustua asiakirjoihin, joiden tarkoituksena on tarkistaa olosuhteet, pöytäkirjat ja asiakirjat, joiden perusteella eri maat ovat antaneet asetuksia ja erilaisia asiakirjoja korona-hätätilanteiden hallitsemiseksi; nämä toimet ovat johtaneet tilanteeseen, jossa perusoikeuksia on rajoitettu, taloudellisesta toimeentulosta aina henkilövapauksien rajoittamiseen asti. Mielestämme tällainen toiminta on välttämätöntä ei epäluottamuksen vuoksi, vaan asianmukaisen laillisen järjestyksen ja kansalaisille kuuluvan valvontatehtävän vuoksi. Nämä demokraattisesti päätetyt oikeudet ovat olemassa juuri tätä tarkoitusta varten.

Ota Selvää Asiakirjoista

Jos uskot, että oman maasi korona-hallinnossa on olosuhteita, joiden perusteella voidaan epäillä, ja vielä jos hallituksesi ei ole julkistanut kaikkia korona-hätätilannetta koskevia asiantuntijoiden tietoja, mielipiteitä ja “neuvoja”, jotka ovat perusteena käynnistetyille toimille, joilla on väistämättä voimakasta vaikutusta kansalaisten elämään lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, mene ja pyydä alkuperäiset asiakirjat ja raportit nähtäväksesi! 22

Hallitusten toiminnan valaiseminen useissa maissa lisää mahdollisuuksia tuoda esiin tietoja tämän koronaan liittyvän hätätilanteen hallinnasta. Italian hallitus on sen sijaan evännyt kansalaisilta tämän mahdollisuuden, ainakin toistaiseksi.

Olemme kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä, sillä voimme antaa lisäselvityksiä ja apua, kuinka pyyntöä käsiteltiin täällä ja miten hallitus päätti vastata.

Koordinoidulla tasolla toimiminen palvelee ennen kaikkea selkeää signaalia väestön tarpeesta ja halusta saada vastauksia, ja samalla mahdollisuuden saada tietoja ja vastauksia ansioihin.

Kiitos kaikille
Corvelvan henkilökunta

Allekirjoitukset

 • Sara Cunial,
  parlamentin jäsen.
 • COSMI-komitean puheenjohtaja
  Ivan Catalano,
  entinen parlamentin jäsen ja köyhdytettyä uraania käsittelevän parlamentaarisen tutkintakomission entinen varapuheenjohtaja.
 • Davide Barillari,
  Lazion aluevaltuutettu ja tiedotuspluralismin komission puheenjohtaja.
  Ader’in kaupungista
 • CliVa Toscana
 • Hummingbird Puglia
 • Vapaat ja tiesodtava Puglian kansalaiset
 • CReLDiS
 • GruppiUniti.it
 • Lombardian lasten vanhemmat
 • VacciPiano Sisilia
 • … ja monet muut

Viitteet

 1. Alkuperäinen artikkeli
  International appeal:
  ask your governments to view the technical and scientific data of the Covid-19 emergency!
 1. Download the appeal in PDF

 2. Download the international call in PDF

 3. Corvelva

 4. www.youtube.com/watch?v=vz5qpuIlZmM

 5. www.youtube.com/watch?v=LTE6msw6-68

 6. www.youtube.com/watch?v=HkNuBHajvAI

 7. www.youtube.com/watch?v=x8CC2fx4QlE

 8. www.youtube.com/watch?v=BcVosvYqqWs

 9. www.youtube.com/watch?v=Zyu9l3vAsIc

 10. Laki asiakirjojen julkisuudesta.

 11. the Regional Administrative Court of the Lazio Region

 12. Linkki Google-Drive dokumenttiin

 13. Linkki Google-Dokuments tiedostoon

 14. TAR – the Regional Administrative Court of the Lazio Region

 15. ! Jotta hallitus voisi perustella asiaa tilanteen “nykyisellä vaiheella”, pitää sen myös tietää tilanteen “seuraava vaihe”. !

  ! Jotta hallitus tietäisi tilanteen seuraavan vaiheen, on toiminnan oltava etukäteen suunniteltua. !

 16. ? Lyhenne CTS – mitähän mahtaa olla suomeksi ?

 17. sivustolta
  www.ilfattoquotidiano.it
  coronavirus-Government-on-the-issue-of-acts-of-Coscientific-would damage the order
  täysi linkki puuttuu

 18. Englanniksi: They give concrete public order and the security that knowledge of the minutes of the CTS, in the present phase of the emergency, would entail both in relation to the technical assessments and the general guidelines of the technical body.

 19. www.iltempo.it/resa-giuseppe-conte-via-segreto-stato-da-atti-com/
  Varoitus: HTTP/1.1 404 Not Found
  Sivu poistettu?

 20. Linkki Twitteriin
  twitter.com/fleinaudi/status/1291098036211515394

 21. Ovatko julkaistut dokumentit alkuperäisiä vaiko jälkikäteen väärennettyjä— No. Italian hallitus ei koskaan valehtele.

 22. Julkisen asiakirjan julkaiseminen (internetissä) ei ole rikos.