Bill Gates Testaa Rokotteita Neekereillä

Bill gates käyttää Afrikkalaisia neekereitä koekaniineina rokotteiden testaamiseen kertoo ReclaimTheNet.Org. 1

Uncle Bill

Bill Gates’in Kokeiluja Afrikkalaisilla

Afrikassa aloitetaan biometrisen digitaalisen henkilöllisyyden kokeilut. Kokeilujen takana ovat “Trust Stamp” “Bill Gates”

 • Mastercard 2
 • Trust Stamp 3
 • Bill Gatesin GAVI Vaccine Alliance 4.

Trust Stamp’in rooli on tarjota digitaalinen henkilöllisyyden todennus AI:n 5 avulla. GAVI on teknologiamogulin Bill Gatesin perustama kansainvälinen organisaatio, jonka väitetään auttavan heikommassa asemassa olevia lapsia saamaan uusia sekä “vähemmän käytettyjä” rokotteita.

Digi-ID:n 6 alusta julkaistiin vuonna 2018 ja nyt sitä testataan Afrikan syrjäisillä ja pienituloisilla alueilla. GAVI ja Mastercard ovat yhteistyössä luoneet digitaalisen rokotusrekisterin, joka tunnetaan nimellä HyvinvointiPassi, Wellness Pass. Kokeilujen arkoituksena on integroida Gatesin rokote MasterCardin Wellness Pass -sovellukseen. 7

Biometrisen digitaalisen henkilöllisyyden järjestelmään kuulu

 • rokotusrekisterit GAVI:lta 8
 • maksujärjestelmä Mastercardilta
 • AI-pohjainen henkilöllisyystodennus Trust Stampin kautta.

Tällä hetkellä projekti on rahoitettu GAVI:n saamilla lahjoituksilla. Niiden määrä on lähes neljä miljoonaa dollaria, ja vastaavan lahjoitusmäärän, toiset neljä miljoonaa on antanut Bill- ja Melinda Gates -säätiö.

Wellness Pass

Nyt kun korona-huijaus on täydessä vauhdissa, on Trust Stampin todennusjärjestelmä jo integroitu Wellness Pass -sovellukseen. 9 Kun koronavirus-rokote valmistuu, se integroidaan koko järjestelmään ja sillä voidaan valvoa kaikkia Länsi-Afrikan rokotuksia henkilön trkkuudella. On syytä huomata, että koko kokeilun ja biometrisen digitaalisen henkilöllisyyden tarkoituksena on edistää rokotteiden myyntiä.

Mastercard, joka on mukana allianssissa, sanoi muutama vuosi sitten tavoittelevansa visiota “maailmasta ilman käteistä rahaa”. 10 11 12 Trust Stampin tarkoituksena on kaupallistaa patentoimansa keinoälyyn perustuvat henkilötodennuksen tekniikat.

Mastercard kertoo, että Trust Stamp 13 hakee kumppanuuksia kaupallistaakseen sovellukset ehdonalaisessa olevien ihmisten valvontaan ilman että heidän tarvitsisi käyttää nilkkaranneketta. Osallistuminen rokotetutkimukseen auttaa kehittämään myös tätä ihmisten seurannan välinettä. Kokeilemalla menetelmää neekereihin, voidaan kyseisiä tekniikoita hienosäätää ennen kuin ne asetetaan saataville maailmanlaajuiseen käyttöön.

“World Beyond Cash” mastercard

Omat Kommentit

 1. Miksi Trust Stamp kokeilee nilkkarannekkeen korviketta neekereillä?

  Yrittääkö firma jotenkin vihjata, että vankilat ovat täynnä neekereitä?

  Voidaanko rokoteseurantaa laillisesti edes käyttää valkokaulusrikollisten seurantaan?

 2. Kokonaan oma artikkelinsa olisi Bill Gatesin eugeniikka-projektit ja Gates’in ja Planned Parenthood’in välinen suhde.

  Tosin Planned Parenthood ei Gatesin rahoja tarvitse, koska sen harjoittama elin- ja sikiökauppa jo itsessään on erittäin tuotavaa.

 3. Tässä artikkelissa ei mainittu rokotteisiin liitettävää langattomasti ohjattavaa syntyvyyden säännöstelyä. Menetelmä, joka mahdollistaa valtioiden ottavan käyttöön synnytysluvan.

  Synnytyslupa myönnetään henkilölle, jonka verot ja maksut on hoidettu ja joka maksaa valtiolle riittävän summan lapsesta aiheutuvan ekokatastrofin jälkien siivoamiseksi.

 4. Kokeilu pitää tehdä Afrikan syrjäisillä seuduilla koska on mahdollista, että se epäonnistuu pahasti; että suurehko ihmispopulaatio voidaan tarvittaessa nopeasti “demokratisoida” ilmapommituksin.

 5. Koko projektin rahoitus kahdeksan miljoonaa. Vain! Kuinka monta valkoihoista koekaniinia sillä rahalla saa; kuinka monta mustaa?

 6. Afrikka on hyvä alusta erilaisille ihmiskokeille, koska siellä ihmisten suostumus on pikkurahalla ostettavissa. Kuin heittelisi tikkukarkkeja viidakkoon Bill Gatesin yksityis-suihkukoneesta.

 7. Afrikan hallitukset ovat hyvin korruptoituneita. Siellä on olemassa valmis infrastruktuuri, jota käyttäen “mikä tahansa kokeilu onnistuu”. Lupia ei tarvita; vain rahaa.

Linkit Ja Viitteet

 1. Alkuperäinen artikkeli
  ReclaimTheNet.Org
  Digital ID, Bill Gates vaccine record, and payments system combo to be trialed in Africa

1 Comment

 1. Martin Armstrong kirjoittaa blogissaan
  The Agenda is Right in the Open But the Media & Politicians Turn a Blind Eye – Thu, 13 Aug 2020 07:09:52 +0300:

  1940-lu­vul­la o­li 750 uh­ria, jot­ka lo­pul­ta nos­ti­vat oi­keu­den­käyn­nin Roc­ke­fel­ler-sää­tiö­tä ja John Hop­kin­sin e­ri yk­si­köi­tä vas­taan väit­ti­vät, et­tä nä­mä ta­hot o­li­vat ta­ka­na ih­mis­ko­keis­sa, joi­ta teh­tiin gua­te­ma­la­lai­sil­la ih­mi­sil­lä. Hei­dät ta­hal­li­ses­ti al­tis­tet­tiin sy­fi­lik­sel­le, go­nor­real­le ja muil­le su­ku­puo­li­tau­deil­le il­man suos­tu­mus­ta. Ko­keis­sa käy­tet­tiin jo­pa kou­lu­lai­sia, p­sy­kiat­ri­sia po­ti­lai­ta ja van­ke­ja.

  Se­kä Roc­ke­fel­ler-sää­tiö et­tä Johns Hop­kin­sin tut­ki­jat o­li­vat ta­ka­na pahamaineisella Tuskegee-kokeilulla, jossa käytettiin 600 af­rik­ka­lais-ame­rik­ka­lais­ta vuok­ra­vil­je­li­jää sy­fi­lik­sen tes­taa­mi­see­n il­man suos­tu­mus­ta.

  Ih­mis­ko­keet näyt­täi­si­vät jat­ku­van taas. Nyt nii­tä tes­ta­taa­n Af­ri­kas­sa. He käyt­ti­vät E­te­lä-Af­rik­ka­lai­sia tes­taa­maa­n e­ri­lai­sia ro­kot­tei­ta, mi­kä joh­ti mie­le­no­soit­ta­jat huu­ta­maa­n: “Em­me o­le koe-ka­nii­ne­ja”. Näin huu­si­vat E­te­lä-Af­ri­kan ro­kot­teen vas­tai­set mie­le­no­soit­ta­jat. Ku­kaa­n ei lo­pe­ta näi­tä y­ri­tyk­siä, ja näi­den köy­hien mai­den pai­kal­li­sil­le po­lii­ti­koil­le an­ne­taan sään­nöl­li­ses­ti lah­juk­sia ja he sal­li­vat tä­män ta­pah­tu­van: Ih­mis­ko­kei­ta o­mal­la kan­sal­la.

  On häm­mäs­tyt­tä­vää, kuin­ka suu­ri o­sa täs­tä “sel­käm­me ta­ka­na” ta­pah­tu­vas­ta toi­min­nas­ta on jul­kis­ta. Kui­ten­kin mo­net val­ta­me­dia­läh­teet kiel­täy­ty­vät tut­ki­mas­ta ja näyt­tä­vät o­le­van o­sa nii­tä, jot­ka on lah­jot­tu kat­so­maan toi­seen suun­taan.

Comments are closed.