Päivän Miete 2020-06-27

Päivän Miete 2020-06-26

Intuitiiviset Kyvyt

Intuitio on
– kyky tuottaa
– oikeita
– ratkaisuja ongelmiin
– erittäin nopeasti.

Intuition ensimmäinen tutkija oli
Oleg Sergeivich Adrianov (1953 – 1997)

Perimmältään intuitio on kyky “ennustaa tulevaisuutta”, tuottaa oikeita vastauksia kysymykseen “mitä tästä eteenpäin, tämän informaation perusteella, seuraa”.

Ratkaisematta on kysymys siitä,
johtuuko oikeiden arvausten tuottaminen siitä, että henkilöllä on kyky prosessoida olemassa olevaa informaatiota erityisen nopeasti vaiko siitä, että heillä on jonkinlainen “yhteys tulevaan”.

Päivän Miete 2020-06-26