Suomi yksi ylikansallisen rahamafian ryöstö operaatioiden kohde

Iranin terveysministeri Iraj Harirchi

Suomi yksi ylikansallisen rahamafian ryöstö operaatioiden kohde. Iltalehti 19.2. 2013 Miljoonien rahavirrat puolueille. Jorma Heikkinen: Puolueille ei maksettu rahaa turhaan.

Eli vanhat puolueet ovat myyneet saamansa lahjonnan takia vallan ulkopuolisille tahoille.

Voi Suomen kansa parkaa.

Suomen on tuotava myös sotarikollisia Suomeen jatkuvalla syötöllä ; että päättäjämme eivät itse joudu oikeuden eteen .

He 55/2007 jälkeen Suomi lahjoi Kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivallattomaksi käsittelemän tätä Suomen järjestelmä korruptiota.

Sopimus sanoo seuraavaa: Suomi pitää ja MAKSAA Kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivaltaan kuuluvia rikosoikeudenkäyntejä ; kunhan Kansainvälinen rikostuomioistuin tulee toimivallattomaksi Suomea koskevissa yksittäistapauksissa.

Ensimmäinen tällainen lahjonnan maksu toteutettiin Ruanda-oikeudenkäynnin muodossa ja nykyisin sotarikolliset TUODAAN Suomeen pakoalaisaallon joukossa. ( oikeudenkäynnit pyritään pitämään salaisena; mm väli-amerikan kidnappaajia koskeva oikeudenkäynti.

Suomen päättäjät tarvitsivat tätä lahjontaa; ettei KAIKKIA PL 118 :n mukaisia juttuja voi suoraan lähettää Kansainväliseen rikostuomioistuimeen. ( PL 118 .. Kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset & syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa. ).

Tuon kaltaisen syyteilmoituksen olen Valtakunnansyyttäjänvirastoon jättö nyt 9.12. 2005 ( kirjattu diaariin 8 kuukautta myöhässä ; ja jätetty käsittelemättä ; laiton teko; joka PL 118 :n mukaan nyt on laillinen ).

Koska Suomen pättäjät ovat suojautuneet rikollisuutensa tutkinnalta lahjomlla mm. kansainvälisen rikostuomioistuimen; voidaan heitä näillä tiedoilla kiristää Suomen kansan kannalta huonoihin päätöksiin; jopa kastijärjestelmän luomiseen &kuten PL 118 osoittaa .

Pohjimmiltaan kyse siis on valtiopetosten peittelyst ja usein myös pankkijä rjestelmän laittomasta tukemisesta .

Iltalehti 17.4. 2012 Eduksunnassa muhii miljardikaappaus. Yli lain salliman perityt tasoitusvastuurhata aiotaan kaapata.

Varkaus toteutettiin lailla 444/2012 ja varastettuja miljardeja siirrettiin vakuutusyhti ilt pankeille 1.1. 2013 fuusioimalla pankit vakuutuslaitoksiin vuoden 2012 tasearvoilla.

Vakuutusyhtiöt jakoivat omat varastetut rahat kev ll 2014 miljardiosinkoina  omistajilleen.

TalousSanomat : Vakuutuslaitokset jakavat miljardiosingot.

Maaailman pankkijärjestelmä on ollut kaatumassa jo kymmenisen vuotta ja sitä on laittomasti tuettu pättäjien toimesta pienyritysten omaisuudella .

Mm. tasoitusvastuuraston yli lain salliman kerätyt rahastot siis varastettiin pankki-vakuutuslaitoksille .

Valtioneuvosto on saanut pöydälleen kansalaisilmoituksen: Suomen täydellisen tuhon estämiseksi; tarkkoine yksityiskohtineen Suomen järjestelm korruptiosta, mutta päättänyt OLLA TEKEMÄTTÄ MITÄÄN eli jatkaa tietoisena Suomen kansan tuhoamista . ( samat tiedot on adressit.comissa ).

Eli Suomen päättäjien on vahojen rikostensa tähden toteltava demokrataian ulkopuolisia tahoja; muuten löytävät itsensä Valtakunnanoikeudesta ja Kansainvälisestä rikostuomioistuimesta .

Jos tämä kaikki jatkuu ja Suomen kastijärjestelmä suvennetään ( puolet kansasta ahdingossa ); ei se voi johtaa mininkään muuhun kuin korpilain käytnottoon ja sisällis-sotaan.

Ilmeisesti joku ulkopuolinen taho tätä haluaa Suomen hallituksen avustuksella ?

Lailliset keinot kun on käytetty; kansalaisilmotus; rikosilmoituksia poliisille näistä rikoksista& ilmoituksia laillisuusvalvojille ( Eoa p t s 876/2/05 & poliiislla ei ole oikeutta suorittaa esitutkintaa kansalaisen sille ilmoittamassa presidentin- ja ministerinvastuuasiassa&. EIT peittelee 99 % Suomesta sinne läheteyistä tapauksista ..KAIKKI PL 118 :n mukaiset jutut ja siis Kansainvälinen rikostuomioistuin on LAHJOTTU !

Vain pakolaisaalto ja median haltuunotto pitää päättäjämme poissa vankilasta !

Osa poliisita on jo vaihdettu rikolliseen ainekseen; joka suojelee näitä Arkadianm en rikollisia !

Minun sanavapaus ja ihmisoikeudet vietiin jo 2005; pian on Teid n vuoro hyvät kansalaiset & valmistautukaa pahimpaan tai taistelkaa oikeuksinne puolesta kertomalla TOTUUS kaikelle kansalle !
T. Leino Kimmo

About Ahmed Demir

Turkish businessman born and living in Turkey all time. I do not write in this site. I only publish this site what many people (+100) are sending to me without reading content.