Siionin Wiisaitten Pöytäkirjat

Siionin Wiisaitten Pöytäkirjat

Sangen kummallinen tekele on kirjakauppoihin ilmestynyt kirjanen Förlåten faller. Se on ruotsinnos venäjänkielestä. Tekijä – S. Nilus – julkaisee siinä muutamia »Sionin viisaitten salaisia pöytäkirjoja» ja kertoo, millä tavalla hän sai käsiinsä alkuperäisen käsikirjoituksen. Mahdotonta on luonnollisesti tietää, missä määrin nuo »pöytäkirjat» ovat tosia ja todellisia, mutta niiden sisällys on joka tapauksessa huomiota herättävä. Sionistinen liike on, kuten tunnettu, juutalaisen intelligensin pyrkimys takaisin isänmaahansa, Palestiinaan. Se on noin 30 à 40 vuotta vanha. Kyseessä olevan kirjan mukaan liikkeen johdossa on salainen neuvosto, joka itse asiassa on vanha juutalainen institutsioni. Tämän salaisen neuvoston pöytäkirjoista on kirjassa lukuisia otteita.

Niiden mukaan juutalaiset salaisesti pyrkivät maailmanvaltaan, koko maailmaa täydellisesti hallitsemaan. Sitä varten he salaisesti järjestävät sekä vallankumouksia että sotia. He ovat vapaamuurariliikkeen takana, he ovat panneet alkuun sosialistiset, anarkistiset ynnä muut virtaukset ja liikkeet, he saivat aikaan Ranskan suuren vallankumouksen ja niin edelleen. Heidän vakaumuksensa mukaan juutalaiset ovat ainoat varsinaiset ihmiset, jotka järjellään hallitsevat itseään ja toisia, muut ovat vain eläimiä, jotka ovat halujensa ja himojensa orjia. Kaikki ei-juutalaiset – goijim – ovat luodut juutalaisten orjiksi ja palvelijoiksi, ja Jumala on antanut heille ihmisen kasvot vain sitä varten, ettei juutalaisille olisi vastenmielistä käyttää heitä palveluksessaan.

Juutalainen maailmanvalta kerran saavutettuna on kuitenkin oleva kaikille maapallon kansoille ikuiseksi onneksi. Messias – juutalaisten kuningas – on hallitseva täydellisenä itsevaltiaana, mutta juutalaisten viisaitten kasvattamana vihittynä hän on oleva isä kaikille alamaisilleen, isä, joka katsoo kaikkien parasta. Ehdoton tottelevaisuus on yhteiskunnallisen ja valtiollisen elämän a ja o ja pieninkin rikos rangaistaan ankarasti. Mutta kenenkään ei tarvitse kärsiä puutetta eikä nälkää: jos hän tottelee, on hänen onnensa ja menestyksensä taattu. Eikä muu voi tulla kysymykseenkään.

Juutalaisten Messias-unelma kuvastuu siis näistäkin »pöytäkirjoista», ja koska Juudan maanpakolainen kansa monessa suhteessa on ihmeellinen kansa – sitkeä, solidaarinen, älykäs ja omalla tavallaan hartaasti uskonnollinen, – ei ole mahdotonta, että heidän intelligensi-ylimystönsä haaveilee maailmanvaltaakin. Mikä elinvoimainen ja lopulta suureksi kasvanut kansa ei ole sitä uneksinut?

Semmoisesta kansallisesta itsekkyydestä maailman suuret ristiriidat ja kärsimykset juuri koituvatkin.