Oppimistulokset heikkenevät jatkuvasti syynä monikulttuurisuus.

Täällä Espoossa yläkouluikäisten tyttöjen hyvinvoinnissa on ongelmia opetustoimen toimintakertomuksen mukaan. Kyseisen raportin mukaan monilla yläkoulujen tytöillä on kokemuksia seksuaalisesta häirinnästä vapaa-ajalla. Varmastikaan en tule saamaan opetuslautakunnassa tänään vastausta kysymykseeni, että liittyykö tämä Espoon nopeaan monikulttuuristamiseen.

Toinen ongelma on lukutaidon jatkuva heikkeneminen, joka johtuu paljolti monikulttuuristamisesta. Hyvä tai riittävä lukutaito on kuitenkin opiskelun perusedellytys.

“Oppilaiden hyvinvointia arvioitiin vuonna 2019 oppilaskyselyn lisäksi kouluterveyskyselyn, Hyvinvointikartta-kyselyn sekä MOVE!-mittauksen avulla. Hyvinvointituloksista löytyi sekä ilon- että huolenaiheita. Monet huolenaiheista näyttävät kohdistuvan yläkouluikäisiin tyttöihin, joista monet kokevat tunne-elämän haasteita, ahdistusta, masennusta, joukkoon kuulumattomuutta ja vaikeuksia oppimistaidoissa (vaikka todellisuudessa osaaminen on heillä yhtä hyvää tai parempaa kuin pojilla). Monilla on myös kokemuksia vapaa-ajalla tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä.” (Suomenkielisen opetustoimen toimintakertomus vuodelta 2019)

“Oppimistuloksia arvioitiin vuonna 2019 muun muassa normitetun, luetun ymmärtämistä ja teknistä lukutaitoa mittaavan ALLU-lukutestin avulla, jota on Espoossa hyödynnetty jo monien vuosien ajan. Testin käytön ensisijaiset tavoitteet ovat seuloa esille erityistukea tarvitsevat oppilaat sekä seurata oppilaiden lukutaidon tasoa yksilö-, koulu- ja kuntatasolla. Vuonna 2019 ALLU-testiin osallistui yli 99 % 2. ja 4. luokkien oppilaista. Testitulokset osoittivat, että noin 60 % kaikista 2.-luokkalaisista ja 56 % 4.-luokkalaisista saavutti riittävän lukutaidon tason. Ryhmien välillä oli suuria eroja: 4.-luokkalaisilla tytöillä vastaava osuus oli 64 %, pojilla 47 % ja S2- oppilailla 28 %. Kokonaisuutena ALLU-testin tulokset osoittavat lukutaidon heikkenemistä.” (S2-oppilaat ovat vieraskielisiä oppilaita, joilla suomi ei ole äidinkieli.) (Suomenkielisen opetustoimen toimintakertomus vuodelta 2019)

Henna Kajava

About Ahmed Demir

Turkish businessman born and living in Turkey all time. I do not write in this site. I only publish this site what many people (+100) are sending to me without reading content.

2 Comments

  1. Positiiviselle puolelle tässä osaamattomuuden kehityksessä on laskettava, että tämä kehitys ei koske virkamiesten ja muun eliitin lapsia. Vaikka he pärjäisivätkin koulussa vain keskinkertaisesti, ovat he kuitenkin tulevaisuuden yhteiskunnassa ylempää kastia, koska alemmilta sosiaaliluokilta oli estetty oppiminen.

    1. Tätä sanoisin uusfasismiksi:

      Valtiollisen toiminnan tarkoituksena on vaikuttaa hallitsevan luokan geeniperimään. Ei koko kansan, niin kuin oli laita “vanha”-fasismissa.

      Mitä meistä ja elämästämme lopultakaan on jäänyt jäljelle kolmen sadan vuoden päästä? Geeniperimä. Ei mitään muuta.

Comments are closed.