Valoreklaami

Valoreklaami
Valoreklaami

VALOREKLAAMI

TÄLLÄ KERTAA täytyy meidän hiukan poiketa suunnittelemastamme järjestyksestä näiden pikku kirjoitelmien julkaisemisessa ja puhua valoreklaamista, koska korkeammalta taholta on luvattu siitä tässä numerossa puhua.

 

Valo Kiehtoo – Valo Kauhistuttaa

Tässä maailmassa on asianlaita niin, että me ihmiset pidämme siitä, mikä loistaa. Olisi hyvinkin kiintoisaa filosofoida tästä asiasta, mutta kun se ei kuulu tähän, niin sivuutamme sen ja toteamme vain, että auringonvalo, kuunpaiste, järven kimaltelu, loistavat koristeet y.m.s. hyvin suuressa määrässä voivat ilahduttaa enemmän tahi vähemmän väsynyttä mieltämme.

Reklaami, jonka alituiseen tulee tarkata yksilöjen taipumuksia ja makua, on ottanut valonkin palvelukseensa. Jo keskiajalla huomasivat munkit, mikä vaikutus varjokuvalla voi olla, jos sitä käytetään oikein. Kerrotaan, että eräässä niistä lukemattomista pikku sodista, joita Saksassa oli, muuan piiritetty kaupunki kädenkäänteessä vapautui vihollisistaan, jotka valtasi pakokauhu nähdessään itsensä ukko Pirun sarvineen ja hiilihankoineen mahtavana ja mustana kiipeävän pitkin valkeata talonseinää. Sen olivat aikaansaaneet muutamat kekseliäät harmaat veljekset yksinkertaisen taikalyhdyn avulla.

No niin, se oli reklaamia, jolla oli negatiivinen, kielteinen, vaikutus. Nyt me käsittelemme positiivisia, myönteisiä, mahdollisuuksia: miten voimme miellyttää ja lumota ihmisiä valon avulla.

Kuinka Miellyttää Ja Lumota Ihmisiä Valon Avulla

Kun me maalautamme reklaamin talonseinään, maksaa se aika paljon rahaa. Se ei kylläkään ole mikään hyljättävä keino, mutta se tulee kalliiksi ja ihmiset tottuvat jonkun ajan perästä siihen niin etteivät huomaa sitä enää. Värikkäät plakaatit maksavat nekin, jonka takia niiden käyttämistä täytyy rajoittaa. Mutta hyvänä apuna tällaiseen ilmoitteluun on valoreklaami. Sitä ei voi kylläkään käyttää ulkona valoisana aikana, mutta kun puoli vuotta meillä on pimeää, voimme sitä kuitenkin paljon käyttää hyväksemme. Sisällä myymälähuoneistoissa voi se hyvin toimia vuoden ympäri.

Valoreklaamin Etuja

Luettelemme seuraavassa muutamia valoreklaamin etuja:

 1. Halpaa
 2. Vaihtelevaa
 3. Huomiota herättävää

Sen voi sijoittaa paikkoihin, joissa muu ilmoittaminen on mahdotonta (esim. lattialle, myyntipöydälle, kattoon j.n.e.).

VALOREKLAAMI VOI OLLA

 1. eläviä kuvia,
 2. reklaamia yksinomaan sähkölampuilla, jotka muodostavat tekstiä ja kuvioita ja
 3. värillisiä, paikallaan pysyviä valoplakaatteja.

Kun molemmat ensiksi mainitut reklaamimuodot ovat monimutkaisia ja kalliita, käsittelemme tällä kertaa yksinomaan kolmatta mahdollisuutta, nim. värillisiä, paikallaan pysyviä valoplakaatteja.

Paikallaanpysyviä Valoplakaatteja

ValoReklaami Globoskooppi
ValoReklaami Globoskooppi

Nämä voimme jakaa kolmeen ryhmään :

 1. Ulkoreklaami (ainoastaan pimeänä vuodenaikana).
 2. Ikkunareklaami (ikkunakuva pimeänä vuodenaikana).
 3. Sisäreklaami (joka milloin tahansa sovitetaan johonkin pimeään nurkkaan liikkeessä).

Ulkoreklaami.

Tässä on huomattava seuraavaa:

 1. Pinnan, jota vasten valonsäteet kohdistetaan, pitää olla tasainen ja valkeaksi maalattu.
 2. Konetta ei saa sytyttää ennenkuin on tullut tarpeeksi pimeä; jos kuva vähitellen tulee selväksi, niin se ei ole vaikuttava.
 3. Heijastuskoneen tulee olla suunnattu jokseenkin kohtisuorasti kuvapintaa kohti.
 4. Koneen etäisyys valaistavasta pinnasta on riippuvainen lampun valovoimasta.

  Siitä voi jokainen päästä selville kokeilemalla: kuvan mustien osien pitää olla täysmustia – ei harmaita; viimeksi mainitussa tapauksessa täytyy kone muuttaa lähemmäksi tai sitten hankkia voimakkaampi valo.

Valoreklaamia katukäytävillä voidaan suositella vain siinä tapauksessa, että koje asetetaan kohtisuorasti katua kohti, mikä yleensä tuottaa vaikeuksia. Vinosti ikkunan kautta käytävälle ohjattua reklaamia ei pitäisi käyttää, sillä kuvat tulevat siinä viistoja ja heikkoja.

Ikkunareklaami.

Eräissä liikkeissä käytetään läpinäkyvää valkoista kangasta, joka valaistaan takaapäin kojeella. Tämä menettely ei ole suositeltava, sillä tavallisesti katu on valaistu, mikä heikentää jo kankaan heikentämän kuvan. Jos sellaista kangasta (tai himmeäksi hiottua ohutta lasia) käytetään, pitää se ripustaa vähän kauemmaksi ikkunan sisäpuolelle, niin että kuva joutuu ulkovalaistukselta varjoon. Pystysuoraa heijastusta ikkunakaapin valkoiseen pohjapintaan voidaan myöskin käyttää, mutta on sillä tietysti pienempi vaikutus kuin pystysuorassa olevalla reklaamikuvalla.

Sivumennen voidaan tässä mainita eräs hyvin tehokas menettelytapa, jossa heijastuskonetta käytetään ilman diapositiivia (värillistä lasilevyä). Kysymyksessä on heijastuskoneen käyttäminen yksinomaan, valonheittäjänä, jolloin valokimppu kohdistetaan ainoastaan yhteen ikkunassa olevaan esineeseen, joka erikoisesti tahdotaan saada huomatuksi, niin kuin esimerkiksi pari käsineitä tekstattuine hintalippuineen. Koko muu ikkuna on silloin pimeänä, ainoastaan käsinepari hintalippuineen pistää ohikulkijan silmään, koska se on kirkkaasti valaistu.

Sisäreklaami.

Johonkin pimeähköön nurkkaan liikkeessä heijastetaan seinää, kattoa tai myymäpöytää vasten plakaatti; joka ei tule yhtä selväpiirteinen kuin pimeänä aikana käytetyt, mutta jolla kuitenkin on vaikutuksensa. Tätäkään menettelytapaa ei ole suositeltava ellei ole olemassa erikoisen sopiva paikka sitä varten.

Heijastuskone

Heijastuskone on hyvin yksinkertainen laite läkkipeltistä ja parista linssistä. Niitä saadaan halvimmalla Helsingin suurista valokuvaustarvekaupoista ja maksavat ne noin 400 markkaa.

Diapositiivi

DIAPOSITIIVEJA (kuvalevyjä) valmistavat parhaiten ja halvimmalla samat liikkeet. Ne maksavat noin 50 markkaa valmiina ja väritettyinä. Piirustukset ja tekstit täytyy tilaajan tietysti lähettää. Ne täytyy hyvin kuivata ennen kuin ne pannaan koneeseen. Niitä ei saa panna liian kylmään paikkaan (ei yli 10 astetta), sillä lasilevy särkyy hyvin helposti, jos siihen muodostuu huurretta.

Reklaamin Sisältö

Mitä valoreklaamin sisällykseen tulee, niin en tahdo siihen tällä kertaa puuttua, koska sitä koskevat samat säännöt kuin painettujenkin plakkaattien ja reklaamitekstien valmistusta.

Siihen tulemme myöhemmin.