Päivän Miete 2020-04-01

Päivän Miete 2020-04-01

Päivän Miete 2020-04-01

Aprillipila Sekin

Eräässä Mikkelin pitäjän sydänmaan kylässä oli tämän Huhtikuun 1 päiwänä 1896 eli aprillipäiwänä menty toistensa narraamisessa niin pitkälle, että muutamassakin talossa saatiin talon ukot saunaan kylpemistä warten waikka saunaa ei oltu edes lämmitettykään.

Asia oli näet semmoinen, että talon naiset, joita miehet jo oliwat jollakin tawoin narranneet, meniwät iltaselle pirttiin, jossa ukot jo työstään päässeinä istuskeliwat, ja hywin tosissaan jutteliwat että miksei miehiä ole käsketty saunaan. Miehet kun tuon puheen kuuliwat, läksiwät pitemmittä käskyittä ja riisuiwat saunassa waatteet päältään ja kapusiwat lauteille. Mutta kun saunassa ei tällä kertaa tuntunut olewan oikeaa lämpeyttä, alkoiwat ukot koetella saunan kiuaslaitosta. jolloin huomasiwatkin, että tänään oli aprillipäiwä ja heitä oli tuolla tawalla narrattu.