Why finnish and swedish race will be exterminated and why it will be done soon.

Finnish peoples are slaves who must work hard and pay heavy taxes. Finnish peple are so stupid that they believe all lies what muslims tell. Finnish are most stupid people in whole world. Finnish peoples are never equal to muslims. They are lower slaves and muslims are higher race who finnish slaves must serve and pay living of muslims rest of their lives. Finnish peoples need to understand that they will be always treated slaves and will serve muslims. We need treat finnish peoples always as lower race slaves. We never work we always live with social benefits rest of our lives. We need drain money from social benefits system so that we get more money than we could get. We get now 4.4 times average more than poor finnish people and it is confirmed by OECD. 4.4 time more is not enough we want average 10 times more than finnish poor people. Getting more money out from social system goverment will then always raise taxes and always make cuts to poor finnish social benefits. This tactic have worked great and it will continue to same way. Nothing will not change it. All political parties expect perussuomalaiset party are agreed it. So nothing will change. All finnish people are slaves and they vote to power always parties which will serve multicultural policies. Meaning islamification of finland. Multicultural agenda always serves islamification. True name for multicultural is islamification. It is hide to word multicultural because non muslimis would be against it and would not accept it. Finland is our country and all finnish are slaves only purpose serve us and pay our free living for rest of life.

Finnish people are weak, stupid and racist. Finnish political leaders are very weak and total liers. Finnish political leaders are fully corrupted. Brothers we never should trust finnish political leaders those are world biggest corrupt liers what we have ever seen. Political leaders lie in public to own country people all time. That kind leaders can not ever trusted but stupid finnish sheeps will vote biggest liers to power all time. We need use political leaders and stupid finnish peoples which support us to make Finland Islamist country. All finnish people which supports multicultural can not ever trusted, because they betray their country. It is important use them to support our cause but they can not be never trusted. What Sweden is now Finland will become soon. Finnish culture and religion need to destroyed. Weak president Sauli Niinistö which support Islamification. We will conquer this country fast and destroy finnish culture and religion. In time we make finnish race extinction. After that finnish race do not exist anymore. Only muslim race will go on. We need use finnish social system to drain taxpayers money to us so much than we can. Cheating finnish social system to get 10 times more money than poor stupid and weak finnish people get. It is not enough to get 4.4 times more money than poor finnish people.

Finnish nationalist resistance is weak and police is hunting them down. So game is lost for finnish nationalist and all are against finnish nationalist. We must make finnish nationalist so weak than we can conquer Finland and Finland will be soon called Islamland. Hatespeech and racist laws we can use as our main weapon to crush all who are against us. Finland will cease to exist in future and finnish race. We never pay taxes we pay cash to our countrymen for work we do not give taxes to goverment. Open borders and taking unlimited amount of refugees and illegal imigrants is best way destroy any nation. There is reason why every nation have borders and why most nations do not let people come to country without legal papers.

We need use Finland and its peoples to pay our living. What more we can get money the less money Finland can give finnish poor peoples. We need drain money to us and without money poor finnish people life will be much more difficult and they die because no money to live. We do not work we will live with social benefits and drain this system to the breaking point. Then we demand more money or Finland will burn with fire cars, houses everything will burn until we get more money. Finnish peoples are world most stupid peoples and because of that they will need to exterminate to extinction. Sweden will fall much faster than finnish peoples know. After Sweden will fall over one million muslims will move to Finland. Finland political leaders will not to try stop it, because they have made political deal with EU and Sweden. So borders are always open to conquer Finland and every muslim in the whole world can come to Finland as refugee or illegally when ever they want and live whole life with finnish social benefits. Sweden is lost country and nothing can not save it. After Sweden will suddenly fall and fast after Finland will fall. Sweden will fall much faster than most peoples know. Two nations will be become Islamist countries and Sweden and Finland cease to exist forever and there will be only one big Islamist country. So fast death to Sweden and Finland and raise of new muslim nation!

Finnish men are weak, stupid, fat, alcoholist, drug users and racist. Finnish woman you should abandon finnish men and come to us muslims. We are strong we can have in Finland four wifes and unlimited amount lovers. One muslim men can make 10 000 finnish womans pregnant 100 times. I have 20 children and I can fuck all day long 10 000 finnish woman to pregant. Finnish men can not take care financially 10 childrens. We muslism can take care of unlimited amount of children because finnish social benefits Kela Gold.! We never work, we just live with social benefits Kela Gold and we make childrens 10-20 for each woman in finland. Finnish womans can only be free with muslim mens and have purpose of take care of many children what is woman only purpose in the world.
Death to finnish culture!
Death to finnish religion!
Death to Finland and raise of new muslim nation!
Allahu Akbar!!

Write by: Muhamed and Mohamed.

About Ahmed Demir

Turkish businessman born and living in Turkey all time. I do not write in this site. I only publish this site what many people (+100) are sending to me without reading content.

5 Comments

 1. Onko tämä kirjoitus aito. Vai onko tämä jonkun suomalaisen tekemä kirjoitus, joka esitetään maahantunkeutuneiden tekemäksi.

  Kirjoitus mielestäni voisi olla aito. Siitä huokuva viha suomalaisia kohtaan on loogista. Olemme liian kilttejä ja hyväntahtoisia. Sellainen voi herättää halveksuntaa toiskulttuurisissa.

  Muukalaisten perimä vaikuttaa heidän käyttäytymiseensä. Heidän kulttuurinsa on perimän tuote.

 2. Tuo on islamistien imaamien kommentteihin kirjoittama vanha juttu. Ei kukaan suomalainen tuollaista kirjoita. Tuossahan on imaamin ohjeet miten Suomessa jokainen islamisti toimii.

 3. “Ei kukaan suomalainen tuollaista kirjoita.”

  Oikeassa olet. Suomalainen tuskin pystyy omasta päästään keksimään tuollaisia näkökulmia, jos ei ole perehtynyt islamiin esimerkiksi seuraamalla kiihkeimpien muslimien uhoamista. Ne jotka ovat perehtyneitä, tuskin tekeytyisivät uhoajiksi. Puhtain asein puhtaan asian puolesta.

  Muuten olen sitä mieltä, että muslimit ryhmänä tuottaa erilaisia yksilöitä, joista osa on kiihkomielisiä. Tämän takia islam tulee kaikissa muodoissaan poistaa planeetaltamme. Se vie ehkä aikaa satoja vuosia. Mutta vaikka islam poistuu, väestön siihen altistava perimä jää, ellei sen leviämistä estetä ja monistumista sukupolvesta toiseen vähennetä. Tämä ei välttämättä edellytä haitallista perimää kantaviin yksilöihin kohdistuvia radikaaleja toimia. Meillähän on käynnissä tällä hetkellä pitkäjänteinen eurooppalaisten hävitys, joka ilmenee alhaisena syntyvyytenä. Nyt jotain samankaltaista tulisi saada aikaan islamin turmeleman ihmiskunnan osan kanssa.

  Jos suomalaiset ryhdistäytyvät, niin maan tulisi ottaa päätäntävalta itselleen omista asioistaan. Ulkomaalaispolitiikkaan tulisi sisällyttää toimintatapa, jonka mukaan kantaväestön hyvinvoinnille haitallisia ihmisiä ei päästettäisi maahan.

  1. Taqiyya oikeuttaa ja velvoittaa muslimia valehtelemaan ja ker­tomaan har­haanjohtavia puolito­tuuk­sia (kitman), käyttämään ilmauksia, joilla on toinen merkitys, kuin mitä kuulijat olet­ta­vat (tawriya) sekä imitoimaan ei-musli­mien käyt­täytymistä, teesken­telemään näille ystä­vällisyyttä ja soluttau­tumaan heidän jouk­koon sa­laisuuksien sel­vittämiseksi.

   Musli­mien on lu­vallista käyttää näitä menetel­miä kaikissa tilan­teissa, joissa heidän tarvitsee suo­jella henkilökohtaista tai islamin etua. beta.oikeamedia.com/o1-30461

 4. Nyt on tullut hyvää tykitystä foneemilta jatka samaan malliin! Islamistit pitää uunittaa! Problem solved.

Comments are closed.