Hallituksen Julistus Suomen Kansalaisille Tammikuussa 1918

Se kansalaisveri, joka viime päivinä on vuotanut, vaatii maan hallitusta kääntymään kansan puoleen.

Kansamme on vasta nähnyt sisimmän toiveensa täyttyvän. Se on saavuttanut valtiollisen riippumattomuuden, jonka jo useat Europan vallat ovat tunnustaneet. Suomen kansan kehityksen tiellä ei nyt enää ole mitään ulkonaista estettä. Ylintä valtaa Suomessa käyttää maan eduskunta ja sille vastuunalainen hallitus. Meidän sekä eduskunta- että kunnallinen järjestyksemme ovat kansanvaltaiset.

Kansalaistottelemattomuutta

Walitettavasti on niitä, jotka eivät tyydy tähän rauhan, lain ja vakaumuksen tiehen, vaan ryhtyvät toisenlaisiin keinoihin tarkoitustensa perille viemiseksi.

Wenäläisten taholta on kansamme keskuuteen levitetty sitä ajatusta, että Suomessakin on kansanvaltainen kehitys mahdollinen ainoastaan sisäisen vallankumouksen avulla.

Sellaisia kansamme aineksia, joihin tuollainen ajatus on saatu istutetuksi, on venäläiseltä tahotta asestettu, ja täten on maamme saatettu kansalaissodan partaalle. Täällä olevien venäläisten joukkojen puolelta on viime päivinä tapahtunut mitä törkeintä sekaantumista Suomen asioihin sekä suoranaisia mieltäkuohuttavia rikoksia Suomen kansalaisten henkeä, omaisuutta ja vapautta vastaan. Ja, mikä on kaikista valiteltavinta, eräät Suomen kansalaiset omat vuorostaan olleet venäläisiä joukkoja tähän kiihoittamassa ja yhdessä näiden kanssa kääntäneet aseensa Suomen kansalaisia vastaan, yhdessä näiden kanssa harjoittaen väkivaltaisia ja rikollisia tekoja.

Suomen hallituksella ei ole, vaikkakin se on eduskunnalta saanut valtuudet toimia lujan järjestysvallan aikaansaamiseksi, keinoja ylläpitää maassa rauhaa ja järjestystä, niin kauan kuin venäläiset sotajoukot täällä oman maamme rikollisia aineksia avustaen toimivat kaiken rauhallisen elämän uhkana.

Tähän katsoen Suomen hallitus on pitänyt velvollisuutenaan esittää Wenäjän hallitukselle vastalauseen venäläisten joukkojen Suomen sisäisiin oloihin sekaantumista vastaan sekä uudelleen vaatia näiden joukkojen poistamista Suomen alueelta. Niinikään hallitus on katsonut, velvollisuutensa vaativan esittää niille ulkovalloille, jotka ovat meidän riippumattomuutemme tunnustaneet, vastalausenootin kurittoman venäläisen sotaväen täälläoloa ja sen väkivallantöitä vastaan.

Hallitus Kääntyy Kansalaisten Puoleen

Suomen hallitus katsoo välttämättömäksi kääntyä myös kaikkien Suomen kansalaisten puoleen. Ainoastaan järkähtämätöntä järjestystä ylläpitämällä voimme säilyttää vasta saavuttamamme itsenäisyyden, järjestyshäiriöt voivat joko

 1. kerrassaan tuhota kansamme riippumattomuuden ja vapauden,
 2. saattaa maamme vieraan valtaan tai
 3. silpomisen alaiseksi.

Jokainen järjestyksen häiritsijä on Suomen kansan ja sen itsenäisyyden vihollinen.

Mutta vielä suuremmassa määrässä koko kansaamme alentavaa on, että maan kansalaiset liittyvät vieraisiin joukkoihin ja niiden kanssa yhdessä harjoittavat rikosta ja väkivaltaa omia kansalaisiansa vastaan. Tämmöinen toiminta on rikos Suomen kansaa vastaan ja samalla rikos itse yhteiskuntajärjestystä vastaan. Ne tähtäävät Suomen Eduskuntaa vastaan, joka on maassamme korkeimman valtiovallan haltijana. Jos tällainen toiminta pääsee voitolle, niin Suomen kansa häviää pois sivistyskansojen joukosta, Suomen valtio oikeusvaltioiden joukosta.

Isänmaan hätä velvoittaa meitä kääntymään kaikkien Teidän puoleenne. Me toivomme, että jokainen Suomen kansalainen on nykyhetkenä oleva valmis niihin uhrauksiin, jotka maamme ja kansamme vaaranalainen asema saattaa vaatia kultakin yksityiseltä ja kaikilta yhteisesti. Kaikkien yhteisten ponnistusten päämääränä tulee olla yksinomaa kansalaisrauhan säilyttäminen. Millään ehdolla ei voi sallia mitään ärsyttäviä tai kostotoimenpiteitä eikä minkäänlaista yksityisluontoista esiintymistä vastoin järjestysvallan määräyksiä.

Kansalaiset! Liittykää kaikki yhteisesti tukemaan kotienne rauhaa, lähimmäistenne henkeä, omaisuutta, henkilökohtaista vapautta ja loukkaamattomuutta. Järjestyksen ylläpitäminen on Suomen kansan itsenäisyyden ja tulevaisuuden puolustamista.

Suomen Senaatti:

 1. P. E. Swinhufwud.
 2. Kyösti Kallio.
 3. Onni Talas.
 4. Heikki Renwall.
 5. Alexander Frey.
 6. E. N. Setälä.
 7. Jalmar Castrén.
 8. Arthur Castrèn.
 9. Juhani Arajärwi.
 10. E. Y. Pehkonen.
 11. O. W. Louhiwuori.

Lähde:

About Ahmed Demir

Turkish businessman born and living in Turkey all time. I do not write in this site. I only publish this site what many people (+100) are sending to me without reading content.