ISIS:n nousun todelliset syyt Suomessa.

Linkissä uusinta-artikkeli, josta käy rivien välistä ilmi, kuinka identiteettipolitiikka toimii yhtenä terrorismin ja ISIS:n nousun päämotivaationa. Muslimit nähdään vainottuna uhriryhmänä. Itseasiassa länsimaiden tiedostavissa piireissä, mm. feministit, muslimimiehet ovat lähes poikkeuksetta kaiken kritiikin ulkopuolella, eli ts. nostettu uhrihierarkiassa kaikkien suurimman uhristatukseen asemaan, siinä missä valkoista suomalaista heteromiestä voi moittia kaikesta eli hänellä taas on vähiten uhripääomaa.

Valtamedia, koululaitos ja identiteettipolitiikkaa puolustavat päättäjät, joita löytyy eritoten Vihreistä ja vasemmistopuolueista, mutta myös Kokoomuksesta ja RKP:sta, ovatkin myös osasyyllisiä ISIS:in nousuun. Ilman heidän kannattamaansa uhrihierarkiaa ISIS:illä ei ollut niin voimakasta narratiivia, joka olisi mahdollistanut nousun. Narratiivin merkitys usein unohtuu julkisessa keskustelussa, eikä jälkikäteen kukaan tunnu ottavan vastuuta siitä.
Sananvapautta on rajoitettu nimenomaan niin, että muslimeita ei saisi kritisoida. Lakipykälää uskonrauhan rikkomisesta sovelletaan eritoten islamin kohdalla ja harvemmin muista syistä. Johtavat lakiasiantuntijat ovat avoimesti kertoneet, kuinka laki ei ole kaikille sama: sananvapauden rajoituksilla on tarkoitus suojata vain vähemmistöjä eli jatkossakin valkoista suomalaista heteromiestä saa panetella vaikka kuinka pahasti.
Toki ISIS:n nousussa oleellista on myös ulkovaltojen rahoitus ja tuki, eritoten Turkin ja Yhdysvaltojen tuki. Asia, joka on vaiettu kuoliaaksi valtamediassa. En jaksa edelleenkään uskoa, että Yhdysvallat vain ”unohti” yli miljardin arvosta sotilaskulkuneuvoja Irakin Mosuliin, jotka sitten vain ”päätyivät” ISIS:n käyttöön. Olen katsonut useita ISIS:in taisteluvideoita ja Yhdysvaltojen kalustollahan sitä pääosin soditaan. Syyriassa ei olisi ollut mitään ”sisällis”sotaa, ilman usean ulkovallan puuttumista asiaan. Jostain kumman syystä Venäjää jaksetaan syyttää Ukrainan sodasta, mutta samojen tahojen mielestä Syyriassa on sisällissota. Kyllä ulkovaltojen sekaantuminen tulisi myöntää molemmissa tapauksissa.
Kolmas tekijä ja se merkittävin on tietenkin islamin tiukka salafistinen tulkinta. ISIS:in keskuudessa on pyritty emuloimaan profeetta Mohammedin elämää ja otettu hadithien ja koraanin väkivaltaiset jakeet tosissaan. Koko maailman kuolemaan johtavasta terrorismista suurin osa on jo koko 2000-luvun ollut islamistista. Onkin täysin käsittämätöntä, että vuodesta toiseen sadat ja tuhannet menehtyvät Allahin nimissä ja salafistista ja wahhabistista islamia saa vapaasti saarnata tässäkin maassa.

On kaksi loogista vaihtoehtoa:1. Valvoa kaikkia maamme moskeijoita erittäin tarkasti, mm. valvontakameroin ja mikrofonein. Kun tähän ei riitä mitenkään resurssit, eikä lainsäädäntö, täytyy pohtia myös toista vaihtoehtoa:
2. Islaminuskon harjoittaminen täytyy kriminalisoida. Mm. moskeijat laittomiksi, samoin islamististen materiaalin levitys mitä tahansa kanavaa pitkin.
Molemmat vaatisivat puuttumista perustuslakiin ja EU:n lainsäädäntö saattaisi rajoittaa näitä toimia. Kumpaankaan ei ole riittävää poliittista tahtoa.
Kolmas vaihtoehto, mikä nyt on valittu, on hidas ja varma alistuminen islamin edessä. Kalifaatti voittaa varmuudella jo pelkästään suuremman syntyvyyden ansiosta, kun me emme tee mitään.
Tiukemmalla islamintulkinnalla on kysyntää jatkossakin, kun muu yhteiskunta rypee hedonismissa, seksuaalisissa perversioissa ja moraali on ihan hukassa ja jumalan kuolemaa seurannut nihilismi jatkaa voittokulkuaan. Poliittisuskonnollisena kokonaisvaltaisena järjestelmänä islam tarjoaa ratkaisun ja ohjeet kaikkeen, olkoonkin että ISIS:in kohdalla ratkaisu on muita ajatellen karmea.
—””Heidän maailmankuvalleen on tunnusomaista näkemys, jossa uskostaan kiinni pitäviin muslimeihin katsotaan kohdistuvan väkivaltaa, vainoa ja torjuntaa niin paikallistasolla kuin koko globaalissa järjestelmässäkin. Heidän näkemyksensä mukaan Syyrian ja Irakin konfliktien kansainvälinen vetovoima syntyy ennen kaikkea tarpeesta puolustaa ’muslimiveljiä’ ja ’-sisaria’”, tutkijat kirjoittavat.”

www.facebook.com/groups/Maahanmuuttokriittiset/permalink/2945274615485749/

About Ahmed Demir

Turkish businessman born and living in Turkey all time. I do not write in this site. I only publish this site what many people (+100) are sending to me without reading content.