Sodan Überisoinnista

Lucas Leiroz on julkaissut Geopolitika.Ru -sivustolla

artikkelin

Sodan Überisoinnista

Kerron tässä suomeksi tuon artikkelin johtopäätökset:

Johtopäätökset

  1. Kapitalismi ei ole enää tuottava.
  2. Raha ei ole todellista.
  3. Työläisiin kohdistuva väkivalta ei ole fyysistä.
  4. Työ itsessään on virtuaalista ja lähes epätodellista.

Nykyisenä aikana, jota hallitsee sähköinen raha, verkkokauppa, miehittämättömät lennokit, finanssikapitalismi ja työn “überisoituminen”,

  1. yhteiskunnan kokonaisuus on muuttunut ja siitä on tullut postmoderni järjestö.

Nämä muutokset koskevat myös sodankäyntiä, puolustusta ja geopolitiikkaa. Enää ei tarvitse mobilisoida tuhansien sotilaiden armeijoita kaikkine varusteineen. On tullut helpommaksi ja houkuttelevammaksi salaisesti rahoittaa, tukea ja hallita paikallisia protesteja, puolisotilaallisia joukkoja, taloussaartoja ja terroristihyökkäyksiä.

Pitkällä aikavälillä tämä postmoderni sodankäynti tappaa enemmän ja aiheuttaa suuremmat tuhot kuin perinteinen totaalisen sodan malli. Ja kaikki tämä tapahtuu näkymättömästi. Olemme saavuttaneet tilanteen, jota Carl Schmitt (2005) kutsui sanalla Weltburgerkrieg, globaali sisällissota. Tämä tapahtuu siten, että läntiset voimat provosoivat ja käyvät maailmanlaajuista sotaa jokaista maata, järjestöä ja yhtiötä vastaan, joka vähimmässäkään määrin pyrkii vastavoimaksi liberaalille läntiselle hegemonialle.

Länsi ei fyysisesti miehittänyt Ukrainaa, Syyriaa tai Venezuelaa. Sen sijaan se on hallinnut euromaidania, arabikevättä ja Venezuelan oppositiota.

Kiina

Kiina, joka on anti-liberaali ja anti-läntinen maailman mahti, on uhka Amerikan globaalille hegemonialle. Kiina on elävä esimerkki siitä, että on mahdollista luoda oikeudenmukainen ja kehittynyt poliittis-taloudellinen järjestelmä vaihtoehdoksi liberalismille ja demokratian läntiselle mallille. Tästä syystä länsi käy virtuaalista sotaa Kiinaa vastaan ja Hong Kongin väkivaltaiset mellakat ovat todiste tästä.

Tämän kansainvälisen järjestelmän uuden todellisuuden ymmärtäminen on tärkeä askel Kiinalle ja kaikille kehittyville ei-läntisille valtioille. Tämä tarkoittaa, että Kiina ja sen kanssa samassa tilanteessa olevat maat voivat toimia ponnekkaasti tämän kaltaisia hyökkäyksiä vastaan ja samalla kunnioittaa kansainvälisiä humanitäärisiä normeja.

Sodan Überisointi

Tämän tutkielman lopputuloksena hahmotamme prosessin, jota kutsumme “sodan überisoinniksi” tai aseellisten konfliktien ja sotilaallisten miehitysten virtualisoinniksi. Tätä termiä ei pidä sekoittaa samankaltaisiin temeihin “hybridisota” tai “epäsymmetrinen sodankäynti”. Sodan überisointi on nykykäytäntö, kun puhutaan virtuaalisesta sodankäynnistä, sotilaallisesta hallinnasta ja maailman hallinnasta teknologian keinoin. Hong Kongin protestit, jotka ajavat lännen etuja Kiinassa, ovat yksi parhaimmista esimerkeistä tämän tyyppisestä sodankäynnistä.

Tutkimus on vasta alullaan. Tässä esitetty hypoteesi on innovatiivinen ja ilman mitään vastaavuutta aiempiin tutkimuksiin eikä sillä ole mitään edeltäjää kansainvälisessä akateemisessa keskustelussa. Tämä artikkeli on ensimmäinen askel tutkimuksissa “sodan überisoinnin” saralla.

Käännös
Hunski-Media

Linkki alkuperäiseen artikkeliin, joka on paljon pidempi ja perusteellisempi kuin tämä lyhyt ote siitä ja joka kannattaa lukea
www.geopolitica.ru/en/article/postmodern-face-war-hong-kong-protests-how-does-modern-technology-work-geopolitically

About Ahmed Demir

Turkish businessman born and living in Turkey all time. I do not write in this site. I only publish this site what many people (+100) are sending to me without reading content.