Ei Isis-Lapsia Maahan

Hollannin vetoomustuomioistuin on päättänyt, että valtiolla ei ole velvollisuutta aktiivisesti edistää Syyrian Daesh-järjestöön liittyneiden äitien lapsia palaamaan maahan. Tämä Haagissa toimiva tuomioistuin muutti alempien oikeuksien päätöstä.

Alempi tuomioistuin oli aikaisemmin päättänyt, että valtion pitää aktiivisesti osallistua 56 lapsen palauttamiseksi Isis-leireiltä. Kaikki kyseenä olevat lapset ovat alle 12 vuotiaita. Suurin osa alle 6 vuotta.

Hallituksen tilaston mukaan Pohjois-Syyriassa on noin 55 taistelijaa, jotka matkustivat sinne Hollannista.

Lähteenä uutisten virta

About Ahmed Demir

Turkish businessman born and living in Turkey all time. I do not write in this site. I only publish this site what many people (+100) are sending to me without reading content.

1 Comment

  1. Onko Syyria luvattu Hollannille siirto­maa­neuvotte­luissa? vai mistä on tullut halu lähettää joukkoja vie­raaseen valtioon. Se, että joukot lähetetään “pelas­tamaan oman maan kansa­laisia” on vain veruke.

    Aktiivinen puuttuminen toisen maan sisäisiin asioihin on vain siirto­maa­herruuden näyttä­mistä ja toteutta­mista.

    Ainoa oikea tapa saada kansalaiset omaan maahan on neuvotella menette­lyistä, kustannuk­sista, ja käytännön toimista [Syyrian] hallituksen kanssa. Ja vaikka näissä neuvotte­luissa päästäi­siinkin yhteis­ymmärryk­seen, vielä vastaan tulee kysymys ihmis­oikeuk­sista:

    Jos ei haluu!

    Pitää saada, ostaa ja neuvotella myös äidin suostumus paluuseen. Paljonko äidille pitää maksaa ja luvata etuuksia, että suostuu. — Ja onko lopultakaan suve­reenilla valtiolla mitään velvolli­suutta pitää kiinni näistä lupauk­sista? Ei ole. Eihän valtio muuten suvereeni olisi.

Comments are closed.