Ulkomaalaisille sosiaalietuuksia yli 30 000 euroa vuodessa Suomessa.

Ulkomaalaisten sosiaalietuudet ovat rajussa kasvussa. Jo 2013 vuonna ulkomaalaiset saivat keskimäärin 4,4 kertaa enemmän, kuin vastaavassa asemassa olevat kantaväestö keskimäärin. Asumistukia 2,4 kertaa enemmän. 2018 ulkomaalaiset saavat jo keskimäärin 5,6 kertaa enemmän sosiaalietuuksia, kuin vastaavassa asemassa olevat kantaväestö keskimäärin. Asumistukia 3,2 kertaa enemmän keskimäärin, kuin kantaväestön vastaavassa asemassa olevat. Yksi ulkomaalainen saa jo yli 30 000 euroa vuodessa sosiaalietuuksia.

Käy lukemassa OECD:n sivustoilta, mikäli sivistyskielien tekstiä osannet.

read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2013/the-fiscal-impact-of-immigration-in-oecd-countries_migr_outlook-2013-6-en#page5

1) Tilanne jatkuu edelleen monilta osin samanlaisena, ja jopa pahempana. MOT 15.2.10 (ks. pvm): “Somaliasta muuttanut nainen ja 2 lastaan saivat 22 kuukauden aikana erilaisina avustuksina yhteensä lähes 56 000 euroa. Turvapaikka Suomesta on pääsylippu taloudelliseen paratiisiin.

Suomen tarjoama rahallinen toimeentulo turvapaikanhakijoille oli anteliainta koko Euroopassa. Ilmainen asunto ja reilut käyttörahat pitkäksi venyvän turvapaikkakäsittelyn ajalta ovat houkutelleet Suomeen ns. turvapaikkaturisteja. (Nykyään Suomessa ei ole kannattavaa olla suomalainen).

Maahanmuuttajaperheen tulot muodostuvat esimerkissä lapsilisistä, äitiysrahasta, kotihoidontuesta, kotihoidontuen Helsinki-lisästä, asumistuesta ja perheenisän työmarkkinatuesta, yhteensä 2 283 euroa. Toimeentulotukena maksettava vähimmäistuki perheelle olisi 1 436 euroa, joten sitä ei makseta koska edellä mainitut ns. ensisijaiset tuet jo ylittävät perheen hyväksyttävät menot.

Ratkaisevan kaulan kilpailijoihinsa Suomi vetää perhepoliittisella erikoisuudellaan, kotihoidon tuella, jota ei tunneta sellaisena juuri missään muualla. Esimerkissämme se tuotti perheelle lähes 700 euroa kuussa.

9 lapsen yksinhuoltajaäiti Shima sai sosiaaliavustuksina yhteensä 3 562 euroa kuussa. Vuodessa se merkitsee noin 43 000 euron verotonta tuloa. Lasten isästä ei ole päätöksessä mitään mainintaa. Ihmetystä herättääkin, että Shima ei ole saanut lainkaan elatustukea, ei lasten isältä eikä kunnaltakaan. Elatustuki saattoi olla haussa tai aikeissa hakea.

Kun elatustuki saadaan pyörimään, saa Shima kunnalta 9 lapselleen 1 256 euroa kuukaudessa. Siitä vähennetään kuitenkin toimeentulotuen osuus, jonka jälkeen Shiman verottomat kuukausitulot ovat noin 4 000 euroa. Shiman tulolaskelma koskee vain ns. toimeentulotuen perusosaa. Siinä eivät näy mahdolliset harkinnanvaraiset lisätuet tilapäiseen rahapulaan.

Sen sijaan oikeudenkäynnin kautta tuli yleiseen tietoon, että Etiopiasta Suomeen muuttanut Sahra sai sosiaalivirastosta huomattavan määrän juuri harkinnanvaraista toimeentulotukea. Toimeentulotuki ylitti normin 7-kertaisesti.

Somalian kansalainen Sahra tuli Suomeen perheenyhdistämisen perusteella. Hän kertoi Suomen Addis Abeban suurlähetystössä, että hänellä on mies Suomessa ja miehen kanssa yhteinen lapsi. Viisumi, oleskelulupa ja matkalippu Suomeen tulivat automaattisesti. Päivää ennen matkalle lähtöä Sahra oli synnyttänyt toisen lapsen Etiopiassa. Hänet Sahra nouti Suomeen kolmen kuukauden kuluttua. Tuolla matkalla Sahra tuli jälleen raskaaksi ja synnytti lapsen Suomessa.

Elettyään Helsingissä vajaat 2 vuotta Sahra marssi ulkomaalaispoliisiin ja ilmoitti, ettei oleskelulupaan hänen puolisokseen merkitty mies ollutkaan hänen miehensä, eivätkä lapset heidän yhteisiä lapsiaan. Oikea mies asui edelleen Etiopiassa. Valeaviomies oli oikean miehen veli. ”Halusin päästä Suomeen hinnalla millä hyvänsä, ja päällimmäisenä syynä oli se, että poikani oli sairas ja halusin saada hänelle kunnon hoidon.”

Sahra oli todistanut avioliittonsa valeaviomiehen kanssa paperilla, jonka hän oli ostanut 200 dollarilla Addis Abebalaisesta (Etiopia) väärennöspajasta. Se on olevinaan Sharia-tuomioistuimen myöntämä avioliittotodistus, jonka oli allekirjoittanut sheikki Ahmed Ali. Paperissa ei ole sanaakaan avioliitosta tai vihkimisestä. Silti se meni täydestä suomalaisiin viranomaisiin. Petoksen paljastuttua Sahraa ei kuitenkaan palautettu takaisin Afrikkaan.

Valeavioliiton tunnustettuaan Sahra haki ja sai turvapaikan suojeluntarpeen perusteella. Vuoden ja 10 kuukauden aikana Kansaneläkelaitos oli ehtinyt myöntää Sahralle noin 19 000 euroa lapsilisiä, kotihoidon tukea ja äitiysrahaa. Toimeentulonormin mukaan Sahran olisi pitänyt saada kohtuullisiin elinkustannuksiinsa 23 538 euroa. Normista siis puuttui noin 5 000 euroa, ja se Sahralla oli oikeus saada toimeentulotukena. Mutta viiden tuhannen asemesta Sahralle maksettiin 22 kuukauden aikana toimeentulotukea 36 872 euroa. Normi siis ylittyi 7-kertaisesti.

Jos ajatellaan esimerkiksi vuotta 2009, jossa koko väestö lasketaan mukaan, niin taloutta kohti myönnettiin toimeentulotukea noin 3000 euroa. Alkuvaiheen maahanmuuttajille on myönnetty toimeentulotukea 5000 euroa.

Sahran perheen avustustulot olivat verottomina lähes 2 500 euroa kuussa. Summa sisältää asumismenot. Jotta kolmen lapsen yksinhuoltajalle jäisi palkasta saman verran käteen, pitää kuukausipalkan olla Helsingissä 3 700 euroa.

Valeavioliiton paljastuttua Sahraa ja hänen valemiestään syytettiin oikeudessa törkeästä petoksesta ja heiltä vaadittiin vahingonkorvauksena Kelan ja Helsingin kaupungin avustuksina maksamia 56 000 euroa. Käräjäoikeus ja hovioikeus tuomitsivat valepariskunnan syytteen mukaisesti ehdolliseen vankeuteen sekä maksamaan takaisin perusteetta maksetut avustukset. Sahra valitti Korkeimpaan oikeuteen. Sen seurauksena ylin tuomioistuin vapautti hänet tuomitusta rangaistuksesta sekä korvausvelvollisuudesta.

Korkeimman oikeuden mielestä Sahralla oli oikeus saamiinsa sosiaalietuuksiin ja toimeentulotukeen, koska hänellä oli niihin vaadittava voimassa ollut oleskelulupa. Sillä, että Sahra oli saanut oleskeluluvan antamalla vilpillisesti viranomaisille vääriä tietoja perhesuhteistaan, ei korkeimman oikeuden mielestä ollut merkitystä.

Ratkaisussaan korkein oikeus varta vasten totesi, että ulkomaalaislaissa ei ollut säännöstä siitä, että väärien tietojen perusteella myönnetty oleskelulupa olisi mitätön. Tätä aukkoa laissa ei ole vieläkään tukittu.

Koveneva maahanmuuttopaine Suomeen aiheutuu ennen muuta perheiden yhdistämisestä. Suomea voidaan pitää anteliaimpana pakolaisperheiden yhdistäjänä Euroopassa, ellei koko maailmassa. Suomi mm. maksaa ainoana Euroopan maana Suomeen tulevien perheenjäsenien matkakustannukset. Tämän vuoden budjettiin varattu lähes miljoonan euron määräraha yhdistettävien perheiden lentolippuihin on loppumassa jo alkuvuodesta, ja määrärahaa joudutaan korottamaan.

Perhekoko saattaa olla erittäin suuri. Somaliasta tuleva hakemus voi pitää sisällään jopa 15-20 -henkisen kokonaisuuden, koska siinä on myöskin mukana muita omaisia: isoäiti ja isoisiä ja kasvattilapsia on hyvinkin paljon, yhdessä perheessä voi olla 6-8 kasvattilasta.”

Millaiset valmiudet heillä on sijoittua suomalaisille työmarkkinoille? Luku- ja kirjoitustaidottomuus on erittäin suurta tässä joukossa. Jopa 80-90 % heistä on luku- ja kirjoitustaidottomia.

(HUOM!) Suomen Somaliliiton puheenjohtaja, itsekin sosiaalivirastossa työskentelevä Said Aden tuntee maahanmuuttajien kannustinloukun. Palkka ei hevin ylitä tarjolla olevaa sosiaaliturvaa.

Said: “Ns. hyvinvointivaltion rakenne harhaanjohtaa maahanmuuttajan siinä mielessä, että se tietyllä tavalla lamauttaa, Se voi olla joidenkin kohdalla myös esteenä kotoutua”.

Ekonomisti Jaakko Kiander: ”Vuoden 2009 talouskriisin jälkeen, meillä ei ole minkäänlaista uhkaa työvoimapulasta. Tällä hetkellä ongelmana on korkea ja kohoava työttömyys”.

Onko kehitysmaista peräisin olevaa suurta maahanmuuttajajoukkoa pidettävä työttömyyden vallitessa voimavarana vai taakkana?

Kiander: ”Taloudellisessa mielessä se on tietysti taakka, ja se lisää sosiaalimenoja eikä kasvata tuotantoa. Olisi tärkeää, että keskityttäisiin siihen, että onnistuttaisiin integroimaan jo nyt maahan muuttaneet ihmiset työmarkkinoille, ennen kuin lähdetään houkuttelemaan lisää sellaisia maahanmuuttajia, joiden työllistymistodennäköisyys on heikko.”.

Kukaan ei tiedä, mikä on omaksutun maahanmuuttopolitiikan kokonaishinta. Se tiedetään, että maahanmuuttajien toimeentulotuki, asumistuki ja työttömyyskorvaukset maksavat yhteensä lähes 300 miljoonaa euroa ja voidaan laskea, että ulkomaalaisväestön nauttimiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluksiin kuluu runsaat 200 miljoonaa vuodessa. (Em. siis aikana, jolloin turvapaikanhakjijoita tuli 3000-5000 vuodessa. Vuonna 2015 tuli yli 32 000 turvapaikanhakijaa.)

Kelan etuuksista, eläkkeistä, tuista, päivähoidosta ja esimerkiksi maahanmuuttobyrokratian hinnasta virkamiehistöineen ei löydy summattua tietoa.

Ruotsissa maahanmuuton kustannukset syövät jo 22 % maan koko verokertymästä.”
yle.fi/aihe/artikkeli/2010/12/29/maahanmuuton-hinta…

2) Helsingin Uutiset 28.4.2016: Maahanmuuttoviraston arvion mukaan tänä vuonna jätetään jopa 17 000 perheenyhdistämisen hakemusta. Viime vuonna hakemuksia jätettiin 770. Edelliseen vuoteen verrattuna turvapaikanhakijoiden määrä kymmenkertaistui vuonna 2015 yli 32 000 henkilöön. Sen myötä myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden perheenjäsenten oleskelulupahakemusmäärien ennakoidaan kasvavan räjähdysmäisesti. www.facebook.com/groups/Maahanmuuttokriittiset/permalink/1199420086737886/

3) Iltalehti 18.9.2015: “Jättilista: Näin eri Euroopan maat tukevat turvapaikanhakijoita.” www.facebook.com/groups/Maahanmuuttokriittiset/permalink/1184057521607476/

4) Somaleja on ollut Suomessa jo 25 vuotta. Somaleista vain alle 20 % käy töissä ja maksaa veroja palkastaan. Yli 80 % somaleista siis elää yhteiskunnan (veronmaksajien) heille kustantamilla tuilla. Mm. irakilaisten ja afganistanilaisten työllistyminen on ollut yhtä heikkoa. Katso lisätietoja linkistä. www.facebook.com/groups/Maahanmuuttokriittiset/permalink/1181859211827307/

5) Yle Uutiset 17.5.2016: Maahanmuuttovirasto (Migri): “Afganistaniin, Irakiin ja Somaliaan on turvallista palata.” www.facebook.com/groups/Maahanmuuttokriittiset/permalink/1200705613276000/

www.facebook.com/groups/Maahanmuuttokriittiset/permalink/1238526816160546/

About Ahmed Demir

Turkish businessman born and living in Turkey all time. I do not write in this site. I only publish this site what many people (+100) are sending to me without reading content.