Tšetšenia

Rauha näyttää vakiintuneen pysyvästi Tšetšeniassa.

Ja rauha on kokonaan Vladimir Putinin ansiota. Hän on valtiomies, joka tältä vuosisadalta jää historiaan. Rauhan rakentaja ja itsenäisesti toimiva valtiomies, jonka tavoitteet ovat moraalisesti kestävällä pohjalla.

Ilman kokemusta Tsetsenian rauhan rakentamisesta Putinilla ei olisi ollut mitään asiaa Syyriaan!

Mutta toisaalta voisi ajatella, että johtopäätös on hieman hätäinen sillä Tsetsenian sota on jatkunut jo pari-, kolmesataa vuotta.

Tässä sanasta sanaan uutinen vuodelta 1846:

Sanomalehti Kanawa, 18.02.1846, on kääntänyt suomeksi St Beterburgische Zeitungissa julkaistun artikkelin Wenäjän sotatie Tschetschnassa. — Loppuosa kommentista on suoraa lainausta.

PIETARPORISTA

Kaukason sodassa on se tähänasti ollut Wenäjän sotajoukolle suureksi vastukseksi ja vahingoksi, että vuorimaat, joiden läpi valtatiet kulkevat kantaavat synkkää metsää; sillä nämät metsät ovat olleet vihollisille soveliaina piilopaikkoina joista ne usiasti yhtäkkiä ovat karanneet läpikulkevan Wenäjän sotajoukon päälle, ja joihin ne voitetuinaki ovat saattaneet paeta, vahingon suotta tehtyä.

Näitä metsiä on sentähden nykyjään ruvettu sotajoukolla kaatamaan ja polttamaan taikka kassaroimaan niillä paikoin, jossa viholliset tavallisesti kovasti vastustelivat ja Wenäläisiä joka läpimatkalla paljon surmasivat.

Niin lähti viimmeisen Joulukuun sydämmessä, jo kesällä saadun käskyn mukaan, Kenraali Freytag Grosnajan linnasta Tschetschnan tienoille kuulusaa Goitinskin metsää hävittämään 10 Pataljoonin sotajoukolla, joka oli varustettu 10:llä kanoonalla ja kaikilla aseilla, joita tähän työhön tarvittiin; ja yht’aikaa ja yksille tienoille näiden kanssa meni Sundsan kylästä 20 Kompaniaa jalka- ja 7½ Svadronaa hevoisväkeä, 8 kanoonan keralla, edellisille turvaksi.

Paikalle päästyä ryhtyi Freytagin väki 17 päivänä mennyttä Joulukuuta työhön, ja Tschetschnaloisille suureksi mielipahaksi ja alakuloisuudeksi kuului nyt kirveen pauket ja näkyi lakkaamaton yötä ja päivää kytövä tuli 5:teen päivään asti menneen Tammikuun jona työ lopetettiin, kaadettua ja poltettua kahen puolen maantietä yhteensä liki 350:nen Dessiatinan ala peloittavaa metsää, joka vuosikausia on ollut asujainten turvana.

Se entinen tämän metsän läpi kulkeva kaitanen tie, jota Tschetschnalaiset, siinä Wenäläisille joka läpimatkalla tehdyn kovan vastuksen suhteen, ei muuksi kutsuneet kun ”Wenäjän sotatieksi”, on nyt tullut kahta kanoonan kantamaa entisestään leviämmäksi, ja ansaitsee nyt oikeen todella nimen ”Wenäjän sotatie”.

Tschetschnalaisia ja muita Kaukasolaisia oli kyllä, ylimmäisen päämiehensä Schamilin käskyn mukaan, kokounut enempi kun 10’000 miestä Soitinskin Metsää varjelemaan, ja melkein joka päivä oli näitä vastaan vähin tappeleminen: mutta kuitenkaan koko ajalla ei muuta vahinkoa Wenäläisille tullut, kun että Upseereja 1 kuoletettiin, 6 haavoitettiin, 2 muuten vioitettiin ja sotamiehiä 8 kuoletettiin, 62 haavoitettiin ja 9 muutoin vioitettiin: todella ”wähä menekki niiden etujen suhteen, jotka tämän yrityksen onnellisesta menestyksestä lähtevät”.

St. Peterburgische Zeitung

About Ahmed Demir

Turkish businessman born and living in Turkey all time. I do not write in this site. I only publish this site what many people (+100) are sending to me without reading content.

1 Comment

  1. GeoPolitiikka koostuu kahdesta osasta:

    1: Geo
    Se on pysyvä ja muuttumaaton.

    2: Politiikka
    Se muuttuu ja vaihtelee poliittiseten tuulen mukana.

Comments are closed.