VÄÄRYYDEN LIITOT, ISLAMIN NOUSEMINEN SEKÄ KANSALALLISVALTIOIDEN TUHO

Eurooppalainen politiikka on muuttunut muutamassa vuodessa totalitaristisen vallan muodostumiseksi. Otan tässä esille jotaikin huomioita asiaan liittyen —(1) Eurabia on poliittinen uudissana, joka viittaa oletukseen, että islaminuskoisesta väestöstä tulee Euroopassa muutaman sukupolven kuluessa enemmistö maahanmuuton ja korkean syntyvyyden seurauksena.Termiä “eurabia”, eli Euroopan islamisaatio – pidetään salaliittoteoriaan perustuvana vihailmauksena, jonka taustalla olisi vastaavanlainen rasistinen syy, kuin antisemitismillä (lue > fi.wikipedia.org/wiki/Eurabia). Onko siis kyseessä vain utopistinen salaliittoteoria, vai onko todellisuudessa Eurooppa liittämässä itseään uudenlaisen järjestyksen ja sen mukaisen islamistisen vallan alaisuuteen?

1970-luvun alkupuolella käynnistynyt, ja suurelta osin Ranskan arabipolitiikkaan perustuva ajatus Euro-Arab-vuoropuhelusta syntyi vuonna 1973 Yom Kippur -sodan ja ensimmäisen öljyshokin jälkeen Ranskan presidentin Georges Pompidoun ja hänen ulkoministerin Michel Jobertin ansiosta. Osapuolet olivat Euroopan talousyhteisö ja Arabiliitto.Katso aiheeseen liittyen: www.youtube.com/watch?v=qj9qg7Gylh4&feature=shareTämä liittoutuma sisälsi rahallisen, sekä maahanmuuttoon (työvoimaan) liittyvän sopimuksen, jonka sisällä yhä vaikuttaa islamin oma – uskonnollispohjainen (koraani) päämäärä – alistaa Eurooppa sen alaisuuteen (“jihadistinen-islam”).Arabivaltiot siten jo hallitsevat Eurooppaa rahallisesti tehdyn sopimuksen kautta, ja siten tämän sopimuksen kautta EU on sidottu arabijohtajien päämääriin islamisoida koko Eurooppa, ja alistaa se islamin alaisuuteen.

Eurooppalainen oikeusjärjestelmä on sidottu tähän sopimukseen myöskin, jonka tähden oikeustuomiot muslimipohjaisille rikoksen tekijöille alkavat jo muodostua eurooppalaisessa oikeuskäytännössä epäoikeudenmukaisiksi. EA-sopimus (Euro-Arab) edellytti täten tulevalle islamisaation tekemiselle ehdot, jossa maahanmuuttajien pitää saada vastaavanlainen “status” (asema) yhteiskunnassa kuin paikallisten eurooppalaisten. Tämän nojalla eurooppalaista yhteiskuntaa islamisoidaan yhä laajemmin, ja tässä Euroopan omaa kristillistä identieettiä murretaan (muutetaan toisenlaiseksi).Suomi liittyi kansanäänestyksensä jälkeen EU:n jäseneksi. Suomesta, Ruotsista ja Itävallasta tuli 1.1.1995 Euroopan unionin jäseniä. EU:n sisäinen rakenne ei jättänyt Ruotsia eikä Suomea EA-sopimuksen ulkopuolelle, vaan vuonna 2013 Suomi muodosti oman maahanmuuttosuunnitelmansa (julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79043/Maahanmuuton%20tulevaisuus%202020%20-%20ty%c3%b6ryhm%c3%a4n%20ehdotus.pdf?sequence=1&isAllowed=y), ulottuen vuodelle 2020 – joka sanoo tekstissään seuraavaa:

  • (1) Maahanmuutto edistää väestön hyvinvointia ja vahvistaa Suomen kilpailukykyä.
  • (2) Maahanmuuttajat voivat hyödyntää osaamistaan ja osallistua yhteiskunnan rakentamiseen.
  • (3) Maahanmuutto on ennakoitua ja hallittua.

“Suomi tarvitsee osaavia työntekijöitä, mutta se ei yksin riitä. Maassa jo olevien maahanmuuttajien työllisyysastetta on kyettävä nostamaan. Heidät on otettava mukaan rakentamaan yhteistä tulevaisuuttamme.” “On varmistettava, että taloudelliset voimavarat ovat riittävät, jotta maahanmuutto-politiikkaa kyetään toteuttamaan tehokkaasti.”

Tämän maahanmuutto suunnitelman ja sen sopimuksen allekirjoittajana oli silloinen KD:n edustaja, sisäasiainministeri Päivi Räsänen. Tämän sopimuksen vaikutus on ollut huomattava nyt elettävälle vuodelle 2019 asti.

Ensivuosi 2020 osoittaa, miten tätä sopimuksen sisältöä konkreettisesti ryhdytään Suomessa toteuttamaan. Näemme jo nyt, esim. Vihreiden Maria Ohisalon toimivan tämän suunnitelman mukaisesti. Maahanmuuton prioriteettia nostetaan, ja sen ohella hyvinkin voimme havaita kansanvallan alas ajamista, sekä Suomen oman kansan oikeuksien vähentymistä. Tätä muutosta tulisi arvioida kriittisesti, eikä sanoa – että kaikki kritiikki on vain nationalismia (vaarallista kansallismielisyyttä), tai salaliittoteoriaa Eurabiasta.

Iltalehti uutisoi 26.08.2019 Maria Ohisalon sanoina seuraavaa: “Sisäministeri Ohisalo: Turvapaikan hakeminen on perusoikeus, joka menee kaiken muun edelle.” Tällaisenaan, suhteutettuna edellä mainittuun maahanmuutosuunnitelmaan, Ohisalon sanoissa ei ole mitään ihmeellistä. Se vain toteuttaa jo tehtyä suunnitelmaa, ja sen taustoja EU:n ja arabivaltioiden välillä (EA-sopimus > Euro-Arab). Vihreiden antikristillinen ja EU:n päämääriä islamisaatiossa ajava aate tässä – ei ole ainoastaan maahanmuuttopolitiikan suoranainen tekijä, vaan sen eräänlainen “nukke-poliitikko”, jota EU sekä isompi todellisuus ja valta, käyttää hyväkseen oman päämääränsä saavuttamiseksi. Lähtökohta siis kaikelle on EU:n ja arabivaltioiden sopimuksissa, ulottuen EU:n liittymisen kautta nyt Suomenkin osaksi.Suomen EU-hurmos, ja käsitteellinen utopia, olla mukana isoissa päätöksissä, ja näin vaikuttamassa maailman ja Euroopan politiikassa, on pelkkä “saippuakupla”. Suomi on sinisilmäisyydessään antautunut palvelemaan EU:n luomaa islamisaatio politiikkaa, näennäisen “kristillis-humanistis-vihreiden”-ideologioidensa kautta. Näennäisesti kaikki näyttää rakkaudelliselta ja hyvältä, mutta todellisuudessa – kyseessä on heikkojen, köyhien, vanhusten sekä “nationalisteiksi”-leimattujen tuhoamissuunnitelma. Kristinusko – sen todellisessa raamatullisessa muodossa, joutuu tämän järjestelmän vainottavaksi!

Näemme tämän suuntaista linjausta (EU-komissaari) Jutta Urpilaiselta (www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/tilaajille-7.140698?aId=1.495891&fbclid=IwAR3DuaYxwxkPqs2yLYVqCPXBqPKHGaaq20q3qtXY7NtQ52P2Huq-PRVFfI0), joka ajaa nyt EU:ssa suomalaisena naispoliitikkona nationalismin ja ns. “populismin” (eli EU kritiikin) poistamista EU:sta. Raamattu, Jumalan Sanana tulee myöskin vihapuheen tekijäksi. Näemme että tämän suuntaista asennetta on jo nousemassa.Tämä merkitsee myös rehellisyydessä toimivien kansallismielisten, ja jopa kristillisten liikkeiden sekä puolueiden toiminnan kieltämistä. Tämä sopii EU:n maahanmuuttopolitiikkaan, koska kansallismieliset juuri vastustavat EU:n islamisaatio ohjelmaa (Eurabia ). Edelleen tämän havainnoiden näemme, että vihapuhekeskeinen ongelma liitetään nyt myös rasismin, ja siinä maahanmuuttajien eduksi. Puolueet jotka kritisoivat hallitsevaa EU/arabia-maahanmuuttoa, leimataan jo pienestäkin rasismin edustajiksi ja vihapuheen levittäjiksi.Kristinusko, joka mukautuu ekumeenisessa hengessä antikristuksen ja laittomuuden salaisuudeen alaisuuteen, alkaa toimimaan tämän saman järjestelmän hyväksi! Tätäkin näemme jo tapahtuvan!Suomen ekumeeninen liike sivustollaan liittyy vihapuheen pois kitkemiseen EU-hankeen mukaisuudessa: “Rikosuhripäivystyksen kanssa uhrien, uhrien läheisten ja silminnäkijöiden ilmoituksia Suomessa tapahtuneista viharikoksista. Ilmoitusten pohjalta laadittava varjoraportti on osa oikeusministeriön hallinnoimaa Against Hate -EU-hanketta.” (www.ekumenia.fi/etusivu/ajankohtaista_-_aktuellt/uskot-foorumi_keraa_ilmoituksia_viharikoksista/)

Vatikaani on tässäkin mukana, kuten nykyisen paavin kautta – allekirjoittaessaan “Human Fraternity” sopimuksen Abu-Dhabissa, ja näin liittoutuen islamin kanssa.Vihapuheen kitkeminen on tekopyhää universalistista oppia, jolla pyritään poistamaan pelastuksen evankeliumin julistaminen (raamatullinen ristin evankeliumi), sekä yhteiskunnallinen kritiikki, kasvavaan islamisaatioon nähden. Toimintaa leimaa “hyvän-tahtoisuus”, sekä “rakkaudellisuus”, mutta se on luonteeltaan totalitaristista, koska se vaatii järjestelmänsä alla olevaa myöntymään niihin ehtoihin vihapuheesta, jotka tukevat tätä järjestelmää itseään – eli ekumeniaa, islamisaatiota sekä kansallisvaltioiden alas ajamista.Tällaisenaan tietenkin kaikki väärät todistukset ja sen mukainen puhe on rangaistavaa, ja sitä tulisikin kitkeä pois. Mutta suhteessa laajempaan kontekstiin, kyseessä on universalistinen yhden uskontojärjestelmän luominen, johon EU on liittynyt jo EA-sopimuksen kautta. Tätä täsmentää Rooman kirkon luoma “veljeysliitto” (“human-fraternity”) islamin kanssa, joka kirjoitettiin Abu Dhabissa. Suomalainen luterilaisuus on myös mukana universalistisessa hankkeessa, kuten Suomen Kuvalehti uutisoi “Islam ja kristinusko puhuvat samasta Jumalasta” (26.7.2016 – Jyri Komulainen) (suomenkuvalehti.fi/rajalla/2016/07/26/islam-ja-kristinusko-puhuvat-samasta-jumalasta/?fbclid=IwAR1LWkPedPds4g4SojUPuV7BDnnRau-6Y-zRrOjaGBrpVvae5IvES2Yc3B0)

EU siis aloittaa pian vihapuheen kontroloimisen, johon tulee rasistisen puheen pois kitkeminen, ja tällä se avaa enemmän tilaa islamisaatiolle, ekumenialle sekä universalismille (uskontojen-yhteys). Nyt jo Suomessa on noussut muslimitaustaisten henkilöiden antamia “rasismi”-syytöksiä, etenkin Perussuomalaisia kohtaan, koska he vastustavat EU:n maahanmuuttopolitiikkaa. Eli tämän ymmärrettynä EU joutuu väistämättä luomaan rangaistuspohjaisen asetuksen vihapuheelle, että islamin ja ekumenian levittäminen – tekemänsä sopimuksen mukaan (EA-sopimus > Euro-Arab) – täyttyisi. Tilanne tässä muodossaan on todella paha, sillä se toimii tietoisesti —

  • (1) kansallisen väestön alas ajamisessa (köyhdyttäminen, sekä työttömyys),
  • (2) sanavapauden rajoittamisessa (vihapuhe ja siitä rankaiseminen),
  • (3) “nationalismin”, eli oikean kansallismielisyyden kriminalisoimisessa (ns. “populismin” pois kitkeminen, median hallinta sekä inernet-sensuuri).

Oma näkemykseni on vielä näihin liittyen, että tämä hallitseva regimentti myös (4) suunnittelee vähemmistön “tuhoamista”, eli tietoista määrätyn kansanryhmän vakavaan köyhyyteen ja siinä tietoisesti yhteiskunnalliseen vähemmistöasemaan ajamista. Vastavoimat tällaisessa tilanteessa synnyttävät tietenkin kapinaa ja mellakoita, jotka kriminalisoidaan – ja sen nojalla otetaan yhä enemmän rangaistuskeskeistä valtaa yhteiskunnassa.Pedon valta Ilmestyskirjassa on uskonnollista, taloudellista sekä poliittista. Havaitsemme näitä merkkejä myös EU:n arabisopimusten, sekä sen mukaisen islamisaation keskellä – kuten Suomen nykyisessä maahanmuuttopolitiikassa, ja siihen kytkeytyvissä tekijöissä (eli myös sisäpoliittiset sekä työvoimapoliittiset muutokset).Toiset kieltävät Euroopassa tapahtuvan islamisaation, ja puhuvat sen sijaan positiivisesta globalisaatiosta ja monimuotoisuudesta. Totuus kuitenkin on, että suurin osa ongelmista – etenkin Ruotsissa – liittyvät juuri islamistispohjaiseen lähtökohtaan, ei toisten mielestä niin neutraaliin globalistiseen, positiiviseen muutokseen. Islamistisen äärifundamentalismin ja siinä olevan agendan kautta terroristi-iskut, sekä julkisilla paikoilla tapahtuneet iskut ovat tulleet osaksi nyt myös eurooppalaista yhteiskuntaa.Vuosi 2020 tulee näyttämään mitä Suomi joutuu tekemään kirjoittamansa maahanmuuttosuunnitelman johdosta.

www.facebook.com/notes/petri-kuusela/v%C3%A4%C3%A4ryyden-liitot-pedon-nouseminen-sek%C3%A4-kansalallisvaltioiden-tuho/2447428005541555/

About Ahmed Demir

Turkish businessman born and living in Turkey all time. I do not write in this site. I only publish this site what many people (+100) are sending to me without reading content.

2 Comments

  1. Saatanaliset voimat on liikkeellä ja jotenkin tälle pitäisi saada nopeasti loppu. Muuten tulee meille loppu.

Comments are closed.