Maahanmuuttajat valtaavat Suomen muutamassa vuosikymmenessä

Suomen asukasluku on tällä hetkellä noin 5,5 miljoonaa. Siitä suomalaistaustaisia on 5,1 miljoonaa ja ulkomaalaistaustaisia 0,4 miljoonaa.

Kantasuomalaisten lukumäärä on laskussa alhaisen syntyvyyden ja vanhusväestön korkean kuolleisuuden vuoksi. Maahanmuuttaajien lukumäärä on sitä vastoin kasvanut viime vuosina noin 5 % vuodessa. Väestökehitys on johtamassa siihen, että maahanmuuttajat valtaavat Suomen muutamassa vuosikymmenessä kantasuomalaisilta.

Olettakaamme, että kantasuomalaisten määrä vähenee vuodessa 2 % tulevina vuosina. Tällöin kantasuomalaisten määrä laskee nykyisestä 5,1 miljoonasta 1,86 miljoonaan 50 vuodessa.

Jos maahanmuuttajien määrä vastaavasti kasvaa 5 %:lla vuodessa tulevina vuosinakin, Suomessa on 50 vuoden kuluttua nykyisten 0,4 miljoonan sijasta noin 4,6 milkoonaa ulkomaalaistaustaista asukasta. Maahanmuuttajat ovat näin olle vuonna 2069 Suomen isäntiä. Heitä on peräti 2,74 miljoonaa enemmän kuin meitä vanhoja kantasuomalaisia.

Niiden suomalaisten, jotka ovat huolissaan ilmaston mahdollisen lämpenemisen vuoksi lastensa tulevaisuudesta, kannattaisi kiinnittää huomiota siihen, mikä on heidän lastensa tulevaisuus maahanmuuttajien hallitsemassa Suomessa.

About Ahmed Demir

Turkish businessman born and living in Turkey all time. I do not write in this site. I only publish this site what many people (+100) are sending to me without reading content.