Näin kokoomus ja keskusta ovat tuhonneet Suomen.

Suomi ja Suomen kansa on nykyisin ajautunut ennen näkemättömän vainon, alistuksen ja erikoisesti häpäisyn kohteeksi. Historian saatossa Suomi oli täysin kolonialistisessa orjuudessa Ruotsin hirmuhallinnon ikeessä, ja Venäjän sortokausista (s. 1 ja s. 2) selvisimme suhteellisen hyvin; itse asiassa Euroopan unioni jäsenenä Suomi ei ole niin itsenäinen kuin oli Venäjän keisarillisena Suomena. Nykyisin Suomen poliittiset johtajat, ja eduskunta sekä hallitus kokonaisuudessaan pitävät yllä poliittista parodiaa, jonka tarkoituksena on Suomen ja sen kansan häpäiseminen, alistaminen ja nöyryytys.

Yleisradiolla vuonna 2015 esitelmöinyt historian professori Markku Kuisma alleviivasi suomalaisten elävän tiedostamattaan maassaan poliittisen diktatuurin alaisuudessa.

Akseli Gallen-Kallelan Sammon taonta vuodelta 1893 on realismia edustava Kalevala-aiheinen maalaus. Eri taide suunnilla oli vaikutuksensa kansallisen heräämisen ja kansallisromantiikan syntymisessä.

Suomen alistettu asema läntiseen naapuriin ja sitten itäiseen suurvaltaan olivat vielä jotenkin ymmärrettävissä, sillä ennen vuotta 1917 Suomessa etsittiin kansallista identiteettiä, eikä maa ollut vielä itsenäinen. Kuitenkin 1917 Suomen kultuurellinen itsenäisyys alkoi vahvistua. Vuonna 1917 Suomi itsenäistyi lähinnä idealistiseen kansalliseen heräämiseen sisältyvänä suomenmielisyytenä, mutta taloudellisesti Suomi ei ole koskaan ollut itsenäinen.

Suomen nykyistä sortokautta on vaikea ”ymmärtää”

Jäljempänä olevassa kirjoituksessa emme puutu esimerkiksi suoraan Brysselistä ja rahoitusmarkkinoilta tulevaan sortoon, vaan siihen kuinka alistaminen välittyy negatiivisesta globalisaatiosta suomalaisten Brysselin poliittisten villakoirien kautta Suomen yhteiskuntiin.

Nykyisin Suomen poliittiset johtajat ja eduskunta sekä hallitus kokonaisuudessaan pitävät yllä poliittista parodiaa, jonka tarkoituksena on Suomen ja sen kansan häpäiseminen, alistaminen ja nöyryytys. Parodia on ivamukaelma, jolla Suomi ja suomalaiset tehdään naurunalaiseksi.

Kuten otsikossa sanottiin, harvalla suomalaisella lienee vilpittömästi halua ymmärtää modernia sortokautta, missä annettaisiin ymmärrystä nykyisten poliittisten päättäjien mädäntyneelle toiminnalle. Tämä poliittinen näytelmä saa voimaan pahoin; Siinä Suomen poliittinen johtajisto mukaan lukien eduskunta ja hallitus, virkakoneisto ja niitä tukeva verorahoin toimiva joukkotiedonvälitys sekä viihdemaailma, toimivat kuin yhtenä miehenä taloudellisen, yhteiskunnallisen ja henkisen itsenäisyyden tuhoamiseksi, jonka taustalla on suomalaisiin vuosikymmeniä vaikuttanut sionistisen eliitin valtavirtaisen joukkoviestinnän, viihdeteollisuuden ja poliittisen hegemonian kauhistuttavan rappeuttava vaikutus; ihmismielen jaloimmat tunteet, kuten isänmaallisuus, uskonto ja avioliitto, ovat täysin tuhottuja sekä häväistyjä.

Nykyisin Suomen kansallisvarallisuutta ja suomalaisten työntuloksia myydään monikansallisten suuryhtiöiden omistukseen, yhtiöitten, jotka ovat kiinnostuneita vain ja ainoastaan pikaisten voittojen maksimoimisesta ja kustannukset jäävät sen valtion hoidettavaksi, jossa ulkoistettu yritys sijaitsee. Kantaväestön asema Suomessa kurjistuu, köyhien määrä kasvaa jatkuvasti ja hyvinvointivaltio toimii vain maahanmuuttajien tai ”turvapaikanhakijoiden” osalta. Samalla juutalaisten multimiljonäärien1 värväämä elintasopakolaisten vyörytys Eurooppaan vaatii jatkuvasti suurempia osuuksia varauksina valtion tulevaan budjettiin. Elintasopakolaisinvaasion pyrkimyksenä on suomalaisen ja laajemmin koko Eurooppalaisen väestön etninen puhdistus, jolloin kantaväestö ajanoloon korvaantuisi poliittisen Lähi-idän populaatiolla.

Edelliseen viitaten, sionismia ajavalla ”juutalaisella” (kasaarikansa, josta polveutuvat aškenasijuutalaiset) eliitillä oli jo ennen Euroopan unionin perustamista suunnitelmallinen halu luoda Eurooppaan eri populaatioiden ja kulttuurien sulatusuuni. Pan-Eurooppa –liikkeen isänä tunnetun Coudenhove-Kalergin ennustuksen mukaan tulevaisuuden Euroopasta muodostuisi todellinen eri ihmisrotujen sulatus-uuni sekä  yhteiskuntaluokat katoaisivat. Tuleva euraasialais-negroidinen rotu, joka muistuttaisi ulkonaisesti antiikin egyptiläisiä, asettaisi kansojen erilaisuuden tilalle yksilöllisen monimuotoisuuden. Kasaaripankkiirit innostuivat näistä Coudenhove-Kalergin kirjoituksista jopa niin paljon, että lahjoittivat täysin odottamatta 60 000 kultamarkkaa Paneurooppa-liikkeelle, joka oli siis Coudenhove-Kalergin ajatuksille perustuva liike.2

Suomen poliittinen hirviömäinen entiteetti on alhaisen tyrannimainen, häpeämätön sekä käsittämättömän petturimaisen egoistinen. Tämä tulee esille esimerkiksi talouspolitiikassa ja ulkopolitiikassa, mutta tässä kiinnitämme huomiota etupäässä ”turvapaikanhakijoiden” invaasioon, joka sisältyy nykyisellään monikulttuurisuuspolitiikkaan.

Esimerkkejä alhaisen poliittisen entiteetin kaiken tuhoavasta toiminnasta:

1. Röyhkeä elintasopakolaisten vastaanottaminen vuodesta 2015 alkaen, mikä tarkoittaa pitkäkestoista etnistä ja kulttuurillista tuhoamista

Kommentaari

”Turvapaikanhakijoiden” massiiviselle vastaanottamiselle ei riitä perusteiksi hokema siitä, että kunkin EU:n jäsenmaan tulee kantaa kortensa kekoon Euroopan ”pakolaiskriisissä”. Suomen poliittiset päättäjät, virkamieskoneisto ja lännen media tietävät hyvin, että kysymyksessä ei ole ”pakolaiskriisi”, vaan tiettyjen globaalien poliittisten voimien sekä rahavaltiaiden synnyttämä väestönsiirto poliittisesta Lähi-idästä Eurooppaan.

Kroteski poliittinen entiteetti mainiosti käsittää Lähi-idän nuorisopullistuman siirtymisen Eurooppaan aiheuttavan välittömän eurooppalaisen väestön kulttuurillisen ja etnisen asteittaisen tuhoutumisprosessin.

Selvennettäköön hiukan käsitettä nuorisopullistuma:

Väestötieteellisen realismin perusteella lännen yhdeksi pääuhaksi jo 21 vuosisadan ensimmäisellä neljänneksellä muodostuu Lähi-idän ja Saharan eteläpuolisen Afrikan nuorisopullistuma. Nuorisopullistuma tarkoittaa sitä, että yli 20 prosenttia väestöstä on nuorisoa, jotka ovat iältään 15–24 vuotta. Vastapainona Itä-Aasian ja latinalaisen Amerikan työikäisen ikäluokan pullistumalle vallitsee Japanissa ja Euroopassa vanhuuspullistuma. Nykyisin kutakin 100 iäkästä henkilöä (55–59 -vuotta) kohden Saksassa ja Itävallassa on 70–80 teinipasifistia. Kuitenkin lähitulevaisuudessa jokaista 100 veteraani-ikäistä kanta-asukasta kohden tulee olemaan jo 300–700 hillitöntä ilman koulutusta, tulevaisuuden näköaloja sekä selkeitä elämän päämääriä vailla olevaa afrikkalaista.3

Suomen poliittinen entiteetti tietää, että maahanmuuttajainvaasio on pitkän ja suunnitelmallisen kansanmurhaprosessin osavaihe.4

Turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen pahentaa kriisiä

Vuoden 2014 ja -15 vaihteessa maailmassa oli yhteensä miltei 60 miljoonaa pakolaista.5 Mikäli turvapaikanhakijoista suuri osa on 18–40 vuoden välillä olevia miehiä, niin tällöin heitä olisi tarvittu taistelemaan maansa vapauden puolesta, sekä kehittämään sen yhteiskunnallisia olosuhteita paremmaksi.

Pakolaisneuvonta esittää faktatietona, että: Vakavat aseelliset konfliktit ja ihmisoikeusloukkaukset tapahtuvat usein maailman köyhemmissä maissa. Köyhyys siis ruokkii sotien ja konfliktien syntymistä.

Kuitenkin tässä yhteydessä tulisi huomioida, että:

”Turvapaikan” myöntäminen saapuville ryhmille, jotka ovat häviävän pieni osa maailman köyhien ja pakolaisten määrästä, ei helpota hädässä olevia ihmisryhmiä, mikäli jossakin tällainen todellinen kriisi on menossa, joskin hiipumassa esimerkiksi Syyriassa. Lähtömaasta turvapaikan hakuun lähtevät voimakkaimmat yksilöt. Tällöin lähtömaassa syntyy eritasoisten kykyjen poistuessa resurssivajetta yhteiskunnallisten ja valtiollisten ongelmien ratkaisemisessa. Tämä prosessi lisää vain pakolaisten määrää. Kokemus myös osoittaa, että ”turvapaikan” hakijoiksi lähtee paljon häikäilemätöntä ja rikollista ainesta, jotka koituvat välittömäksi rasitteeksi vastaanottaja maalle.

2. Hirvittävät kustannukset

Kommentaari

Norjassa on arvioitu, että jokainen turvapaikan saanut irakilainen tulee elinaikanaan maksamaan noin seitsemän miljoonaa kruunua eli noin 800 tuhatta euroa. Mikäli olettaisimme jokaisen tulijan kustannukseksi Suomessa saman, maksaisi koko vuoden 2015 tulleet suomalaiselle veronmaksajalle yhteensä noin kahdeksan miljardia euroa.

3. Turvapaikanhakijat ovat aiheuttaneet saastaisen irvokkaita rikollisuuden muotoja

Suomen nykyinen monikulttuurisuus- ja pakolaispolitiikka muistuttaa jossakin suhteessa kreikkalaista mytologiaa Troijan sodassa käytetystä sotajuonesta, jossa kreikkalaiset onnistuivat tunkeutumaan piirittämäänsä Troijaan piiloutumalla sisälle onttoon puuhevoseen, jonka troijalaiset itse raahasivat kaupunginmuuriensa sisäpuolelle kuvitellen sitä lahjaksi.

Monijumalaisten tarustojen aikana ja mytologian syntyvaiheeseen sijoittuvassa maailmantilanteessa tarustossa esitetty troijalaisten erehdys oli ymmärrettävää. Mutta sijoittaessamme vertauksen nykyisen Suomen tilanteeseen tilanne vaikuttaa häpeälliseltä. Siinähän täysin tiedostaen tilanteen johtavat poliitikot, uusliberaalisen arvomaailman saasta, virkamieskoneisto ja niitä palveleva valhe- eli valtamedia raahaavat jo negatiivisen globalisaation miehittämään Suomen ”kaupunkivaltioon” valtavan onton puuhevosen, jonka sisällä ja julkisesti myös selässä röyhkeilee poliittisen Lähi-idän nuoria miehiä. Koska virallinen ja ”suvaitsevainen” Suomi tekee maansa miehityksen tahallaan, puuhevosta tarvitaan vertauksessa vain hiukan kansalaisten hämäämiseksi.

Rikollisen aineksen osuus maahanmuuttajissa on tietysti pienempi kuin kunnollisten, mutta riittävän suuri aiheuttamaan koskettavia häiriöitä yhteiskunnassa. Sitä paitsi maan etniseen rakenteeseen ja kulttuuriin on väestönsiirroilla tuhoisa vaikutus, riippumatta siitä, kuinka suuri prosentuaalinen osuus tulijoista on kriminaaleja. Siten esimerkiksi poliittisesta Lähi-idästä saapunut populaatio muuttaa vähitellen maan alkuperäistä kulttuuria ja etnisyyttä aina sitä voimakkaammin, mitä enemmän kyseistä väestöä maahan virtaa.

Suomen poliittinen valtakoneisto miehittää maamme näillä tunkeutujilla, vaikka he tietävät, että:

heidän täydellinen ylläpitonsa tulee hirvittävän kalliiksi, ja se on poissa kantaväestön hyvinvoinnista,

että tunkeutujat eivät ikinä integroidu suomalaiseen yhteiskuntaan,

että muukalaiset lopulta romuttavat suomalaisten arvoliberaalien välityksellä maan alkuperäisen kulttuurin ja väestön etnisen rakenteen,

että tunkeutujien joukossa maahan tullut uusi rikollisuuteen taipuvainen ainesosa tulee röyhkeästi raiskaamaan, murhaamaan, pilkkaamaan ja ujuttamaan maahan pedofiiliringin toiminnan, jonka kaltainen perversio sotii jopa rangaistustaan suorittavien suomalaisten vankien moraalikäsitystä vastaan.

Viitaten yllä olevaan Oulun raiskaus- ja pedofiilirenkaan rikosvyyhti laajenee entisestään. Talven kuluessa poliisin tutkinnassa on ollut 29 törkeää seksuaalirikoskokonaisuutta. Epäiltyjä näissä on kaikkiaan 30 ja lähestulkoon kaikki näistä rikoksista epäilyt ovat ulkomaalaistaustaisia. Alaikäisiä uhreja ilmoitetaan olevan 20. Samalla uutisoidaan, että viimevuoden puolella uutisoitu 10-vuotiaan raiskaukseen liittyvä hyväksikäyttö oli jatkunut jopa yli vuoden. Tästäkin epäillään syylliseksi ulkomaalaistausta miestä. Epäillyt ovat kiistäneet teot.

Toki kantasuomalaisetkin tekevät näitä rikoksia, mutta ulkomaalaistaustaiset tekevät niitä suhteessa väestön määräänsä moninkertaisesti enemmän, ja tällainen pedofiiliringin järjestäytynyt toiminta on uusi rikollisperversiteetin muoto maassamme, mikä on rantautunut tänne ”turvapaikanhakijoiden” myötä. Ehkä turvapaikkaa hakevissa on väestön keskimäärää enemmän rikollista ainesta.

Oulun poliisi julkaisi hiljattain tilaston Oulun poliisilaitokselle ilmoitetuista raiskauksista ja lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä vuosina 2014 -2018.

Vuosien 2017–2018 rikosmuutokset osoittavat, että ulkomaalaisten tekemät rikokset ovat kasvussa ja suomalaisten vastaavat laskussa.

Tilaston rikoksien summat suhteutettuna esimerkiksi vuodelta 2017 ulkomaalaistaustaisten väestön määrään Oulun seudulla ja samoin menetellen suomalaisten kohdalla ilmenee, että Oulun seudulla ulkomaalaistaustaiset tekivät vuonna 2017 noin 14,6 kertaa enemmän rikoksia suhteessa väestönmääräänsä, kuin kantasuomalaiset suhteessa omaan lukumääräänsä. Tosin tilastosta ei selvene se, ovatko merkityt suomalaiset osaksi ulkomaalaistaustaisia, jotka ovat hankkineet vain Suomen kansalaisuuden.

Turvapaikanhakijat päiväkotivierailulla.

Kommentaari

Luonnollisesti meille riittäisi omat kotitekoiset rikollisemme, emmekä kaipaisi siihen mausteeksi poliittisen Lähi-idän nyansseja.

Eurooppalaisten järjestäytyneiden valtioiden raunioittamisen kampanja kauhistuttavan muukalaisinvaasion kautta on ollut käynnissä jo yli kymmenen vuotta. Tämän invaasion tarkoituksena, kuten jo yllä mainittiin, on kansanmurhaprosessi, joka toteutuu Eurooppalaisen geneettisen rakenteen ja maiden kulttuurin täydellisellä tuhoamisella.

Tämän jälkeen globaali harvainvalta voi asettaa omat hegemoniset valtarakenteensa tuhoutuneiden yhteiskuntajärjestelmien sijalle. Ilman kansallisia arvoja ja identiteettiä oleva uusi Eurooppalainen populaatio muodostaisi lopulta sekoittuneen monokulttuurisen yhteiskunnan. Tällainen tasapäinen ja robottimainen väestö tarjoaisi eliitille mainion orjalauman, jolle riittäisi palkkioksi ”leipä ja sirkushuvit”.

Yllä mainittu väestönsiirto liittyy sosiologiaan. Globaalin eliitin tutkimuslaitokset voivat kartoittaa sitä tietoa, joka tapahtuu yhteiskunnan rakenteen sekä sen sosiaalisten arvojen ja asenteiden muutoksesta. Tässä tutkittavana kenttänä toimivat muun muassa globalisaatio, maahanmuutto sekä maahanmuuttajien kotoutuminen, väestön rakenteen muutos, kulttuurin erilaistuminen ja niin edelleen. Tämä tutkimus ilmeisesti tapahtuu vaiheittain, esimerkiksi maahanmuuttaja määrien kasvuprosessien mukaan. Niinpä ensimmäiset ”turvapaikanhakijoiden” vyöryt Suomeen vuosina 2015–2018 tarjoavat sosiologisen tutkimusalueen muiden muassa siitä kuinka suomalainen yhteiskunta on sopeutunut muukalaistulvaan, ja kuinka yhteiskunta tulee sopeutumaan vielä suurempaan ”turvapaikanhakijoiden” hyökyaaltoon. Täten esimerkiksi sisäministeriö pystyy varautumaan kaikin mahdollisin keinoin ja lainsäädännöllisesti massiivisiin pakolaiskriiseihin.

Monikulttuurisuuden taustalla on ”juutalainen” eliitti

Jo viihdemaailman järkkymättömästä juutalaistaustaisuuden6, monikulttuurisuuden ja sukupuolineutraaliuden agendasta voidaan päätellä, että sionistinen eliitti on sellaisen ilmiön taustalla kuin monikulttuurisuus. Se, joka hallitsee ja kontrolloi valtamediaa, vaikuttaa voimakkaasti yhteiskunnan hallintaan.

Lisäksi valtamedia on vaiennut itsensä kuoliaaksi siitä, että kansanvaellus Eurooppaan on järjestetty tiettyjen sionististen eturyhmien kaksoismoralismiin perustuvalla valtavien rahojen siirtelymekanismien välityksellä.

Tässä jo paljastui syy siihen, miksi Suomen poliittinen mafia ja sitä suosiva virkamieskoneisto valhemedioineen haluaa kiihkeästi tuhota Suomen yhteiskuntajärjestyksen ja kantaväestön pakolaisvyörytyksellä sekä siihen liittyvällä monikulttuurisuuden kirjolla.

Miksi Suomen poliittinen mafia suostuu Suomen ja suomalaisuuden hävittämiseen liberaalilla pakolaispolitiikalla, samoin kuten Eurooppalaisten järjestäytyneiden valtioiden raunioittaminen tapahtuu hirvittävän muukalaisinvaasion kautta? Miksi virallinen Suomi on vihollinen omalle maalleen?

Tähän löytynee selviä vastauksia, joista esitettäköön muutamia:

Suomen poliittinen johtajisto toimii sionistisen eliitin vaikutteisen läntisen median ohjauksessa ja painostuksessa. Täytyy olla todella rohkea ja omistautunut pyrkimyksilleen, mikäli uskaltaa vastustaa valta- eli valhemedian painostusta.

Suomen poliittiset vaikuttajat saavat tuntuvia palkkioita negatiivisen globalisaation toimijoilta, jos poliitikot suostuvat globalistien vaatimuksiin. Katsokaamme esimerkiksi Timo Soinia, joka heiluttaa häntäänsä Brysselille, josta saapuu valtava lobbaajien7 vaikutus Suomen hallitukseen ja eduskuntaan. Lipevästä ja nöyristelevästä ryömimisestä globalistien jaloissa ovat saaneet eritasoisia virkoja palkkiokseen ainakin: Suomen tuhoajat Martti Ahtisaari, Paavo Lipponen, Tarja Halonen, Jyrki Katainen, Aleksanteri Stubb, Olli Rehn, Juha Sipilä, Sauli Niinistö, Anne Berner ja niin edelleen.

Osa johtavista politikoista ja muista poliittisista vaikuttajista ovat syntyneet negatiivista globalisaatiota edustavien perheisiin, joten sosiaalinen tausta on muovannut heidät omaksumaan poliittiseksi ideologiakseen tuhoisan uusliberalistisen imperialismin suuntauksen, johon myös sisältyy massiiviset väestönsiirrot poliittisesta Lähi-idästä Eurooppaan.

Osa politiikoista on kytköksissä tai osakkaina yhtiöissä, joita negatiivinen globalisaatio hyödyntää. Näistä kytköksistä voidaan esimerkkinä esittää eturistiriidat. Muun muassa Kimmo Sinivuori istui EFILA:n (lakifirmojen ylläpitämä ja rahoittama järjestö) neuvoa-antavassa toimikunnassa samaan aikaan, kun touhusi ulkoasiainministeriön kauppapolitiikan yksikössä, jonka toimenkuvaan sisältyi EU:n kauppapolitiikkan valmistelu ja investointien suojaaminen koskien sopimusten neuvottelemista. Hän siis oli Suomen valtion virkamiehenä lobbausjärjestössä, hoitaen samanaikaisesti virkamiehenä samaan asiaan kuuluvia tehtäviä.7

Onko Suomi ja suomalaiset menetetty?

Suomi ajautuu entistä tiiviimmin kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden ”orjuuteen” tulevaisuudessa ja mitään sosiaalista turvaverkkoa ei tule kymmenen vuoden kuluttua olemaan. Tällä pakolaispolitiikan vauhdilla maa islamisoituu pikaisesti, ja 30 vuoden kuluttua kantasuomalaiset ovat harvinaisuus; ainutlaatuinen kulttuurimme ja geneettinen perintömme kuolevat pois vain siksi, että Suomen sisäiset viholliset nuo kirotut maan- ja valtiopetturit niin haluavat tapahtua.

Suomessa ei ole nykyisin ainuttakaan puoluetta, jonka edustajia voitaisiin äänestää. Jopa isänmaalliseen kaapuun pukeutuneet uudet puolueet ovat jo ennen voimistumistaan turmeltuneet sionistien keitoksissa.  Näiden puolueiden tilalle tarvitaan turmeltumaton liike.

Uuden puolueen tavoite olisi tehdä yhteiskunnallinen murros, jossa taloudelliset toimijat, rahoitusmekanismit, tuotantolaitokset, tuotantosuhteineen kokisivat dramaattisen muutoksen, ja siten päästäisiin muuttamaan koulutuksen, median, tieteiden, kulttuurin ja lainsäädännön formaattia edistyksellisemmäksi. Näin menetellen tapahtuisi sekä yhteiskunnallinen että poliittinen vallankumous. Vallankumous ei kuitenkaan onnistuisi ilman radikaaleja toimenpiteitä, sillä on aivan turha kuvitella, että vallassa oleva negatiivisen globalisaation lakeijat luopuisivat hegemoniastaan, asemastaan ja instituutioistaan suosiolla. Oikea vallankumous ei ole koskaan kesäteatteria.

Nykyisin maan taloudelliseen taantumaan yhteiskunnalliseen ja sosiaaliseen eriarvoisuuteen ja vallitsevaan epäoikeudenmukaisuuteen on osoitettavissa neljä pääsyytä, jotka ovat:

Jäsenyys Euroopan unionissa

Liittyminen euroon

Antautuminen kansainvälisten rahoituslaitosten uhriksi

Pakolaispolitiikka

Jotta saavutettaisiin mahdollisimman täydellinen itsenäisyys ja vapaus, pitäisi vanhat ja mädäntyneet valtiostruktuurit poistaa täydellisesti. Rappeutuneen valtion poliittisen puolue- ja virkamieskoneiston sekä sitä palvelleen median purkaminen eivät yksistään riitä. Muutokseen sisältyisi oikeusprosessit kaikkia niitä tahoja kohtaan, jotka olivat vastuussa valtiopetoksesta. Yleensä tällöin olisi syytä ottaa käytäntöön uudelleenkoulutus tulevaa valtiota varten.

Suomessa pitäisi ottaa käyttöön talousdemokratian reformi, joka tarkoittaisi itsenäistä rahataloutta. Rahanluontioikeus varattaisiin valtiolle. Suomi eroasi EU:sta ja eurosta, sekä muista haitallista sopimuksista kuten isäntämaasopimuksesta. Suomen ei pitäisi liittyä Natoon, vaan sitä vastoin harjoittaa puolueettomuuspolitiikkaa, muodostaen ystävälliset suhteet Venäjän kanssa.

Pakolaispolitiikkaan kriittisesti suhtautuvat poliittiset liikkeet puhuvat mielellään vastuullisesta pakolaispolitiikasta. Mikäli maassamme onneksemme tapahtuisi yllä kuvatun kaltainen käänne, olisi silloin mahdollista ja myös välttämätöntä laajentaa vastuullisuuskäsitettä tarkoittamaan lähestulkoon kaikkien poliittisen Lähi-idän ihmisten siirtämistä pois Suomen alueelta. Tämän jälkeen yhtään ”turvapaikanhakijaa” ei otettaisi vastaan Suomen puolelle. Kehitysapu tulisi lakkauttaa heti.

Aivan hyvin voitaisiin soveltaa kansallissosialismin parhaita puolia. Niitä olisivat muiden muassa sääntelevä valtiovalta, työnarvon antikapitalistinen korostus, tavoite rajoittaa plutokratiaa sekä koron ja ulkomaanvelan vaikutusta kansallisessa talouselämässä. Lisäksi suunnitelmataloutta kannattaisi kokeilla, samoin kuin vaihtotaseensa stabiloimista kiintiöimällä maahantuonnin sekä harjoittamalla ulkomaista tavaroiden vaihtokauppaa, jolloin rahan käyttäminen kaupankäynnissä syrjäytyisi tai vähenisi. Tämä tarkoittaisi myös sekataloutta.

Kansa kokonaisuudessaan kokoaisi yhteisen voimansa keskusjohtoisen hallinnon alaisuudessa yhteisen hyvän eteen. Etusijalla tulisi olla isänmaa, oma kansa ja sen kulttuuri uskontoineen, ja vasta sitten ajateltaisiin ulkomaiden tarpeita.

Kysymyksessä olisi kansan proletarismi, vaan ei luokkaproletarismi. Itse asiassa sota olisi luokkasodan teoriaa vastaan.

About Ahmed Demir

Turkish businessman born and living in Turkey all time. I do not write in this site. I only publish what people are sending to me.