Veronmaksajilta 70% palkkatuki jopa 35 000 siirtolaiselle

Suomi on reilujen kädenojennuksien maa, varsinkin silloin, kun se käsi on veronmaksajan taskussa. Elinkeinoelämän keskusliitto, joka edustaa yli 15 000 yritystä Suomessa, on esittänyt merkittävää kädenojennusta yrityksille.

Esityksen mukaan turvapaikan saaneen työllistänyt yritys, saisi 70 prosentin palkkatuen. Tarvetta on perusteltu Suomen osaamispulalla, joka koskee EK:n mukaan kaikkia aloja ja on este kasvulle.

Kysymys väistämättä herää: Miten eriarvoiseen asemaan tällainen palkkatuki suomalaisen työnhakijan asettaisi? Sitä julkisuuteen annetut lausunnot eivät kerro.

EK:n mukaan tavoite olisi kasvattaa vuotuisen 15 000 maahanmuuttajan lisäksi 20 000 – 35 000 ulkomaalaista Suomeen paikkaamaan osaajapulaa vuoteen 2023 mennessä. Tukitoimia perustellaan sillä, että on parempi, jos henkilö on tukitoimin työllistettynä kuin pitkään työttömänä. Tukitoimien uskotaan maksavan itsensä takaisin. Esitys sisältää myös pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten palkkatuen ylärajan nostamista nykyisestä 30–50 %:sta 30–70 %:iin.

Tavoitteen mukaan työntekoon oikeuttavien oleskelulupien käsittelyaika saisi olla korkeintaan kuukauden, kun nyt niitä on saanut odottaa jopa vuoden.

EK:n tavoitteena on yli 75 prosentin työllisyys. Esityksestä ei käy ilmi se, miten Suomen työllisyysprosentti nousisi edes teoreettisesti, jos ulkomailta tuodaan Suomeen 35 000 ihmistä, jotka yritetään työllistää. Suomen työllisyysprosentti nousee tehokkaiten, kun työllistetään täällä olevat henkilöt ensin ja näin ei tapahdu jos suomalainen on yhä eriarvoisemmassa asemassa saada töitä. Jos ulkomaalaisen työllistäminen ei onnistu työllisyysprosentti laskisi entisestään, koska maassa on enemmän ihmisiä.

Työnantajajärjestön esitys herättää seuraavia kysymyksiä:

Kuinka paljon maksaa suomalaisille veronmaksajille kaikkien suomalaisten yritysten palkkatuet?
Kuinka paljon maksaa suomalaiselle veronmaksajalle yrityksille suunnattu 70 prosentin työllistämistuki 35 000 henkilön osalta ja kuinka pitkään tukea maksettaisiin?

Kuinka paljon maksaa kieliopinnot 35 000 henkilön osalta?
Kuinka lupaa voidaan käsitellä kuukaudessa, kun nyt siihen menee jopa vuosi, tai vielä vähemmän tilanteessa jossa hakijoiden määrä kolminkertaistuisi?
Jos lupaprosessia nopeutetaan, kenen turvallisuuden kustannuksella se tapahtuu?

Miten ulkomailta Suomeen houkuteltu työvoima ilmiönä ehkäisee ilmastonmuutosta, josta esitys puhuu?

Miten siirtolaisen työllistäminen auttaa suomalaisia työttömiä, joiden veroista ulkomailta tulleiden työllistäminen ja kouluttaminen kustannetaan?

Kuinka varmistuttaisiin siitä, että saapuvat henkilöt työllistyisivät, ennen kuin he saapuvat?

mvlehti.net/2018/11/20/veronmaksajilta-70-palkkatuki-jopa-35-000-siirtolaiselle/

About Ahmed Demir

Turkish businessman born and living in Turkey all time. I do not write in this site. I only publish what people are sending to me.

1 Comment

  1. Ja mitä oikeesti hyödyllistä osaamista nämä tänne tulleet ovat tuoneet?

Comments are closed.