Jokainen uusi turvapaikanhakija ja pakolainen maksaa veronmaksajille 5 833,30 kuukaudessa!

Lapsilisiä leikataan, bensa kallistuu, opintuen ehtoja kiristetään, työttömyysturva muuttuu vastikkeelliseksi, jotta hallitus voi hoitaa rakasta panostustaan turvapaikanhakijoihin.

Yksi turvapaikanhakija tai pakolainen maksaa 70 000 euroa vuodessa veronmaksajille. Suurin osa turvapaikanhakijoista ja pakolaisista yli 90% tulee elämään koko elämänsä sosiaalietuuksilla. Jo nyt Suomi maksaa yli 13,6 miljardia euroa vuodessa kaikille ulkomaalaisille, jotka elävät sosiaalietuuksilla. Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten määrät kasvavat jatkuvasti, joten myös kulut kasvavat jatkuvasti. Siksi Sipilällä ja Orpolla on jatkuvasti kiire leikata ja korottaa veroja, koska mikään leikkaus tai verojen korotus ei riitä, koska kulut kasvavat jatkuvasti. Uusista turvapaikanhakijoista tulee 700 miljoonaan euron kulut vuodessa. Uusista pakolaisista tulee vuodessa 56 miljoonan euron kulut. Turvapaikanhakijoihin ja pakolaisiin menee siis 756 miljoonaa euroa vuodessa. Tällä rahalla olisi voitu nostaa opiskelijoiden opintotukea 40%, poistaa työttömiltä 20% vero ja nostaa 20% työttömyyskorvauksen määrää, nostaa kansaneläke 1000 euroon kuukaudessa. 1000 pakolaista maksaa 70 miljoonaa euroa vuodessa. 10 000 pakolaista tai turvapaikanhakijaa maksaa 700 miljoonaa euroa vuodessa. 30 000 turvapaikanhakijaa maksaa 2,1 miljardia euroa vuodessa. Valtio tuhlaa rahoja miljardeja euroja turvapaikanhakijoihin ja pakolaisiin ja ulkomaalaisten sosiaalietuuksilla elävien kuluihin. Se kaikki raha on poissa kantasuomalaisten elämästä. Juuri siksi kantasuomalaisilta aina leikataan ja korotetaan veroja.

Valtioneuvoston tiedote 6.4. 2016 vuosien 2017–2020 julkisen talouden suunnitelmasta purkaa kannustinloukkuja niin, että työttömät pistetään aktiiviseksi työttömyysetujen saamiseksi.

Työttömyysturvan vastikkeellisuus voimistuu, työttömien työn vastaanottovelvollisuus tiukkenee.

Hallitus on päättänyt säästää opintotuesta kiristämällä opintotuen ehtoja. Korkeakouluopintoihin tarkoitettu tukiaika myös lyhenee.

Turvapaikanhakijoista johtuvat menot ovat noin 700 miljoonaa euroa, 70 000 euroa / vuosi / turvapaikanhakija eli 5833, 30 euroa / kuukausi /turvapaikanhakija.


turvapaikanhakija raha valtion määrävarat

Valtiolla on rahaa: turvapaikanhakijoita ja pakolaisia varten johon menee miljardeja euroja vuodessa.

”Julkisen talouden suunnitelman määräraha-arvioiden laskentaoletuksena on 10 000 vuosittaista turvapaikanhakijaa, kun se syksyn kehyspäätöksessä oli 15 000 vuosittaista turvapaikanhakijaa.”

”Turvapaikanhakijaennuste on valmisteltu poikkihallinnollisesti SM:n johdolla. Turvapaikanhakijoiden kasvaneesta määrästä johtuvat menot ovat kokonaisuudessaan noin 700 milj. euroa vuoden 2019 tasossa.” (Valtioneuvosto 6.4.2016.)

Opintotuen ehtojen kiristämisestä ja opintotukileikkauksista koituvan pitkän aikavälin säästövaikutuksen hallitus arvioi 122 miljoonaksi euroksi, mikä olisi sekin vain reilut 17 prosenttia turvapaikanhakijoiden hyväksi tarvittavasta hurjasta kuluerästä.

700 000 000 euron vuotuinen menoerä turvapaikanhakijoille ei ratkaise turvapaikanhakijoiden tilannetta pysyvästi, vaan tämän vastaanottovuoden jälkeen turvapaikanhakija siirtyy sosiaalitoimen asiakkaaksi.

Kohtuullisen moni pitkäaikaistyötön ja eläkeläinen olisi kiitollinen, jos saisi 5 833,30 euroa / kuukausi valtion tukea, jonka summan hallitus varaa turvapaikanhakijalle kuukautta kohti.

Eikö moni työtön, matalapalkkainen tai köyhä eläkeläinen voisi käydä kääntymässä Haaparannassa ja palata takaisin ilmoittautuen heti turvapaikanhakijaksi Suomeen, jotta Suomen valtio varaisi hänellekin noin paljon tukea ja rahaa?

mvlehti.net/2018/12/07/vuonna-2016-valtioneuvosto-jokainen-turvapaikanhakija-maksaa-veronmaksajille-5-83330-kuukaudessa/

About Ahmed Demir

Turkish businessman born and living in Turkey all time. I do not write in this site. I only publish what people are sending to me.

1 Comment

  1. Tää menee jatkossa siihen, että suomalaisilta leikataan kaikki tuet ja matuille jaetaan viimeiset hilut, mutta ennen pitkää ei niillekään ole mitään jaettavaa.

    Sitten osa paskakasoista lähtee pois, ja tänne jää kurjan ja köyhän maan rippeet, joka ei enää jaloilleen nouse.

Comments are closed.