Ilja Janitskinin tuomion analyysi

Janitskinin, Bäckmanin, Tuomisen maksettavaksi lankeaa vastapuolten oikeudenkäyntikuluja kymmeniätuhansia euroja. Kaikkiaan jutussa kertyy tuomituille maksettavaa vajaat 240 000 euroa. Juttu tulee menemään korkeimpaan oikeuteen asti ja tuomio ei ole lainvoimainen. Hyvänä uutisena kaikki nyt tuomitut ovat varattomia ja mitään korvauksia eivät Jessika Aro ja muut tule koskaan saamaan. 240 000 euroa jää asianosaisten ja valtion omaksi tappioksi.

Katso videot.

Tuomio kokonaisuudessaan lue.
www.nykysuomi.com/2018/10/18/ilja-janitskinille-lahes-kahden-vuoden-tuomio-mv-oikeudenkaynnissa/

Lue myös
suomimedia.wordpress.com/2018/06/15/ilja-janitskinin-oikeudenkaynti-teatteria-tuomio-ja-lopputulos-jo-tiedossa/

Juttu kaatuu varmasti hovissa: Haastehakemuksessa ei edes kerrottu lain mukaisesti Jessikan siviilivaatimusten suuruutta.

Päätös kertoo vain siitä kuinka huonossa jamassa Suomen oikeuslaitos on. Syyttäjä ei osaa tehdä edes haastehakemusta oikein, eikä yksikään kolmesta tuomarista huomaa edes sitä että haastehakemus oli selvästi puutteellinen !

Laillinen haaste on oikeudenkäynnin ehdoton edellytys.

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa.
5 luku
Syytteen vireillepanosta
Haastehakemus

3 §
Haastehakemuksessa on ilmoitettava:

6) asianomistajan vaatimukset, joita syyttäjä 3 luvun 9 §:n nojalla ajaa

www.legal-tools.org/doc/78bb68/pdf/

HAASTE
vk.com/doc331558566_468985551?hash=e330af1c786b6d9a9b&dl=1bcf452bc99dc734b4

TUOMIO ON PÄIVÄNSELVÄSTI VÄÄRÄ.

Vakavin syyte koskee Ylen toimittajaan Jessikka Aroon kohdistunutta kirjoittelua.

Syyttäjän mukaan Janitskin syyllistyi törkeään kunnianloukkaukseen, kun MV-sivustolla esitettiin liki kolmessakymmenessä jutussa Aroa koskevia valheellisia tietoja tai vihjauksia, jotka aiheuttivat vahinkoa, kärsimystä tai halveksuntaa.

Yksin tämän syytteen perusteella syyttäjä vaatii Janitskinille vuoden ja kahden kuukauden vankeusrangaistusta.

Kunnianloukkauksista tulisi antaa max sakkotuomioita euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan.

Wikipedia:
Euroopan
neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on päätöslauselmassaan 1577/2007
Towards decriminalisation of defamation, johon EIT on ratkaisuissaan
toistuvasti viitannut, kehottanut jäsenvaltioita muun muassa poistamaan
kunnianloukkausta koskevista säännöksistä vankeusrangaistuksen uhan.

www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2013/20130019#idp3137536

Summary
Freedom
of expression, guaranteed by Article 10 of the European Convention on
Human Rights, as interpreted by the European Court of Human Rights, is
one of the cornerstones of all democracy, ensuring its vitality.
While
anti-defamation laws can pursue legitimate aims, criminal sanctions may
have a “chilling effect” and restrict free debate. Improper use of
these laws – whether in the criminal or the civil sphere – places a real
“Sword
of Damocles” over all who wish to avail themselves of their freedom of
expression, especially the media. Ultimately, the whole of society
suffers the consequences of the pressure that may be placed on
journalists.

That
is why the Assembly deemed it expedient to address this issue. The
Committee on Legal Affairs and Human Rights now invites it to take a
clear stance for the outright abolition of prison sentences and against
disproportionate award of damages.
www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=11684&Lang=EN

Tuomioistuin on tainut keksiä rangaistus ja vahingonkorvurasteikot ihan omasta päästään.

Jotta perustuslain mukainen yhdenvertaisuus toteutuisi, niin tuomioistuimet käyttävät vakio korvausmääriä mm. kärsimyskorvauksia määräessä.

Taulukko jota tuomioistuimet käyttävät kunnianloukkaus korvauksia määrättäessä

3 Kunnia

3.1 Kunnianloukkaus RL 24:9, 24:10 3.1.1 Esitetty valheellinen tieto tai vihjaus tai halvennettu toista muulla tavoin kahdenkeskisessä kanssakäymisessä tai siten, että teko tulee vain vähäisen henkilöpiirin tietoon. 200–1 000 €

3.1.2 Esitetty valheellinen tieto tai vihjaus tai halvennettu toista muulla tavoin siten, että se tulee tai on omiaan tulemaan rajoitetun, mutta ei aivan vähäisen henkilöpiirin tietoon. 800–2 000 €

3.1.3 Esitetty valheellinen tieto tai vihjaus tai halvennettu toista muulla tavoin siten, että se tulee tai on omiaan tulemaan laajan henkilöpiirin tietoon. 1 500–5 000 €

3.1.4 Esitetty erityisen vahingollinen, valheellinen tieto tai vihjaus tai halvennettu toista muulla tavoin erittäin vakavasti siten, että se tulee tai on omiaan tulemaan laajan henkilöpiirin tietoon. 5 000–10 000 €

julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/76552/hevan_suosituksia_kh.pdf?sequence=1

TOKI TUOMIOISUIMESSA ON SOPIMUSVAPAUS, EI OLE ESTETTÄ SILLE ETTÄ SYYTETTY SUOSTUU MAKSAMAAN VAIKKA ZILJOONAN.

MV juttujen uskottavuus. Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnon suosituksien mukaan vahingonkorvausten määrää arvioitaessa pitää ottaa huomioon jutun USKOTTAVUUS.

MV:stä on tehty tutkimuskin. Vain 1% uskoo MV lehden juttuja. eli 99% ei usko. Joten rangaistuksestakin pitäisi ottaa 99_% pois.

Helmikuussa 2016 julkistettiin TNS Gallupin tekemä kysely, jonka

tulosten mukaan vain yksi prosentti 7.–9.-luokkalaisista pitää MV-lehden

ja Magneettimedian kaltaisia sivustoja luotettavina.

fi.wikipedia.org/wiki/MV-lehti

About Ahmed Demir

Turkish businessman born and living in Turkey all time. I do not write in this site. I only publish what people are sending to me.