Juutalaisen eliitin vallan keskittyminen

Nykyisten yhteiskuntien sortumisesta negatiivisen globalisaatioon sekä ”pakolaistulvien” ja poliittisen sensuroinnin ikeestä syytetään stereotyyppisesti pakolaisryhmiä, vihervasemmistolaisia tai sosiaalidemokraattisia nuoria, Islamistista maailmaa ja muslimeita.

Yllä mainitut ryhmät toimivat kuitenkin vain ja ainoastaan instrumentteina (välineellinen arvo) maailmanlaajuisessa taloudellisen ja poliittisen hegemonian keskittämisessä. Tässä artikkelissa palaamme näiden globaalien mätäpaiseiden syntyjuurille, joita on kymmeniä, joskin keskitymme kolmeen pääkohtaan, kuten:

Rahoitusmaailmaan,

sotien syntyyn, ja siihen liittyen ”pakolaistulviin” sekä

valtamedian ja viihdemaailman hallintaan ja niiden vaikutukseen.

Sana ”juutalainen” esiintyy tässä artikkelissa lainausmerkeissä siitä syystä, että käytännössä juurikaan ei enää ole olemassa muinaisten heprealaisten jälkeläisiä. Nykyiset ”juutalaiset” ovat suurimmaksi osaksi 700-luvulla juutalaisuuteen kääntyneiden turkkilais-mongolidisen kasaarikansan jälkeläisiä. Aikamme aškenasijuutalaiset polveutuvat kasaareista.

 

Kansainvälinen velkarahajärjestelmä

Joku tutkija pystyisi akateemisella rehellisyydellä toteamaan ”juutalaisille” eturyhmille keskittyneen suurimman valta-aseman kansainvälisessä pankki- ja velkarahoitusjärjestelmässä, mikäli hän uskaltaisi tämän asiantilan paljasta. Kuitenkin hänen tutkijan uransa olisi tällöin rajusti vaakalaudalla.

Yksityiset pankit, kaupallisina firmoina luovat rahan, tai nykyisin virtuaalirahan (pelkästään elektronisina numeroina) tyhjästä. Pankit eivät millään muotoa tue taloudellista vakautta, vaan pyrkivät jatkuvasti maksimoimaan voittonsa. Valtiolla ei ole välineistöä puuttua laisinkaan pankkien toimintaan. Laajemmin Euroopan unionin säätämät lait estävät viranomaisia sekä syyttäjiä tutkimasta pankkiirien talousrikoksia. Täten globaali velkarahajärjestelmä perustuu laillistettuun pankkimafiaan.  ovat kaupallisia firmoja, joiden tehtävä ei ole tukea talouden vakautta, vaan ne pyrkivät yksinkertaisesti maksimoimaan voittonsa. Valtiolla ei ole sananvaltaa pankkien toimintaan, ja Euroopan unioni on säätänyt lakeja, jotka estävät viranomaisia ja syyttäjiä tutkimasta pankkiirien talousrikoksia.

Yllä mainitusta olkoon esimerkkinä Euroopan vakausmekanismi (EVM), joka on yksityinen investointipankki, jonka julkilausuttu tehtävä on turvata euroalueen rahoitusvakaus. EVM kuten muutkin yksityiset globaalit pankit toimivat voittojen yksityistämisen ja riskien sosialisoinnin periaatteella.

Kuten sanottua, valtiolla ei ole sanan valtaa pankkien operointiin. Tätä väitettä vahvistaa jo nyt ilmeisesti toteutunut suunnitelma, joka on luovuttanut EU:n pysyvälle vakausmekanismille  – ja myös IMF:lle sekä komissiolle – budjettivaltaa yli jäsenvaltioiden. Tästä huolimatta sopimusluonnoksella ei sidota vakausmekanismiä mihinkään mahdolliseen oikeudelliseen ja poliittiseen vastuuseen teoistaan. EVM:n sääntöjen mukaan: ”EVM, sen varat ja omaisuus on vapautettu kaikista oikeudenkäynneistä, jollei EVM nimenomaisesti luovu tästä vapaudesta tai siitä on sovittu EVM:n tekemässä sopimuksessa. EVM on vapautettu kaikesta takavarikosta ja pakkolunastuksesta. EVM:n asiakirjat ja toimitilat ovat loukkaamattomia.”

Kansainväliset pankit hallitsevat kansallisvaltioiden päätöksen tekoa

Yllä esitetyn asiantilan johdosta pankkien valta nykyisessä Euroopassa perustuu sille, että ne päättävät, ketkä saavat lainaa ja millä ehdoilla. Talousdemokraattien mukaan järjestelmä on riskaabeli, sillä se alistaa valtiot ja demokraattisen päätöksenteon pankkiirien kontrolliin. Pankkien päättäessä rahan luonnin tarkoituksen, viitoittavat ne käytännössä myös Euroopassa toteutettavan politiikan suunnan. Yksityisinä yrityksinä pankit maksimoivat voittonsa; siten ne tavoittelevat mahdollisimman laajaa lainaamista, jotta ne voisivat kiskoa mahdollisimman mittavasti korkoa.

Valtioiden velkataakka, pankkien suurimpina asiakkaina, kasvaessa, lisääntyvät sitä enemmin pankkien tulot. Tämä on erinomainen esimerkki siitä kuinka pankkien hyöty on valtioiden ja kansalaisten tappio. Tästä huolimatta Suomessakin on useiden vuosikymmenien ajan toteutettu tällaista pankkiirien hallinnoimaa – valtiota sekä kansalaisia – köyhdyttävää epädemokraattista politiikkaa. Luultavasti nykyiset poliitikot Sipilöineen ovat tästä taloudellisesta rampauttamisesta äärimmäisen sopivia esimerkkejä.

Erikoisesti on tärkeää muistaa, että uutta rahaa ilmestyy kiertoon kun velkaannutaan yksityisille pankeille. Kansantalouksissa on aina kiertämässä vain velkarahaa ja muuta rahaa ei tuskin ole olemassakaan. Velkaa ei ikinä pystytä maksamaan takaisin kokonaan. Velan pääoman ja sen koron takia velan osuus on aina suurempi kuin raha, jolla velkaa lyhennetään. Velkakierteestä hyötyvät globaalit yksityiset pankit, jotka kahmivat korkorahat ilmaisena rahana. Velan korkorahaa ei siis ole luotu missään, vaan se saadaan esimerkiksi velallisen tekemän työmäärän palkasta. Lisäksi pankkien myöntämät lainat ovat pääsääntöisesti tyhjästä luotuja kirjaamalla ne virtuaalitiedostoihin. Kysymyksessä on laillistetun rahanväärennyskoplan toiminta, jossa kiertoon ilmestyvät lainat lisäävät sähköisten numeroiden määrää rahamääränä.

Tämä tilanne olisi korjattavissa talousdemokratian reformilla, joka varaisi rahanluontioikeuden vain valtiolle.

Puhuttaessa juutalaisten eturyhmien pankkimafiasta, emme voi sivuuttaa Yhdysvaltojen keskuspankkia, Federal Reserve System (FED). FED:n johto on koostunut jo 30 vuoden ajalta ainoastaan henkilöistä, joiden tausta on ”juutalainen”. Vuonna 2015 Janet Yellenin tilalle ennustettiin johtajaksi FED:n Israelin kaksoiskansalaista, FED:n varapuheenjohtajaa Stanley Fischeriä.

Kuitenkin vuonna 2017 Yellen väistyi syrjään, ja presidentti Donald Trump nimitti hänen tilalleen pankin johtokuntaan kuuluvan Jerome Powellin.

FED:n lähihistoriasta voidaan todeta, että Yellen astui Ben Bernanken paikalle. Bernankea edelsi Alan Greenspan. Kaikki he ovat avoimesti ”juutalaisia”.

Se, että FED:n johdossa on kolmenkymmenen vuoden ajan ollut katkeamatta ”juutalainen” edustus ei voi olla sattumaa, vaan ennalta ohjattua sionistista politiikkaa.

”Juutalaiset” Rothschildit edustavat maailmanhistorian synkintä pankkiirisukua. Edes valtavirtahistoria ei kiistä sitä, että Rothschildit hioivat maailmanpolitiikan taloudellisen manipulaation huippuunsa verkostoitumalla kansainvälisesti, ja kytkien valtiot velkaorjuuteen, vääristelemällä järjestelmällisesti poliitikkoasiakkailleen ja rahoittamalla sotien kaikkia osapuolia samanaikaisesti.1; 2

Ei kuitenkaan tarvitse pelätä, ettei ”juutalaistaustainen” vaikutus ulottuisi FED:n historiassa kauemmas kuin 30 vuoden taakse. FED:n historia jo alkujuurineen on vahvasti ”juutalaisvaikutteinen”. Fed aloitti toimintansa vuonna 1913. USA:n keskuspankkijärjestelmään sisältyy 12:a yksityisen pankin yhteenliittymä alueelliseksi keskuspankiksi, jossa New Yorkin Federal Reserven rooli on toimia ylimpänä pankkina. Tälle yksityisen pankin yhteenliittymälle annettiin rahan painamisen monopoli.

Oikeudellinen perusta tälle salakavalimmalle systeemille ryöstää järjestelmällisesti kansaa saatiin runnottua Federal Reseve -lakina, jonka siis Yhdysvaltojen edustajainhuone ja senaatti hyväksyivät vuonna 1913, 23. joulukuuta. Fedillä on siis hävytön oikeus painaa rajattomia määriä dollareita virtuaalisena rahana, joita tämä ”rahanväärentäjämafia” lainaa korkeita korkoja vastaan hallitukselle aiheuttaen hirvittäviä häviöitä Yhdysvaltojen kansalle ja kiertoteitse maailman muille valtioille ja kansoille (Steinhauser 1994).

Mainittu laki Yhdysvaltojen keskuspankista oli juutalaisen pankkiiri Paul Warburgin aikaansaannos. Itse asiassa FED on sionistiseen eliittiin kuuluvien pankkiirien kansainvälisten pankkien omistuksessa (Steinhauser 1994).

 

Sotien synty ja ”pakolaistulvat”

Lähi-idän nykyisen konfliktin juuret ulottuvat Israelin valtion syntyyn heti toisen maailmansodan jälkeen.3 Palestiinaan perustettu juutalaisvaltio on sionistien kansainvälisen petoksen, lahjonnan, murhien sekä arabeihin kohdistuneen terrorin hedelmä.4 Koska Israel on ollut, ja on edelleen lännen sekä erikoisesti Yhdysvaltojen tukema loisvaltio, ovat monet arabimaat mieltäneet Israelin osaksi ”länttä”. Tämä on varmaankin lisännyt painetta muslimifundamentalismin nousuun tietyissä arabimaissa, sillä sitä ei sallineet ennen Israelin valtion perustamista esimerkiksi Egyptin, Libyan ja Irakin arabinationalistiset hallitukset.

ISIS, al-Nusra ja al-Qaida syntyivät Israelin perustamisen jälkeen. Kyseiset terroristiryhmät syntyivät kuitenkin Israelin ja Yhdysvaltojen tuella, joten niitä ei oltu suunnattuna Israelia ja länttä vastaan, vaan vapaita Lähi-idän valtioita vastaan.

Juutalaisvaltio piti arabinationalistien hallituksia geopoliittisina uhkina itselleen, kuten se pitää myös Persiaa eli Irania vaaraksi itselleen, minkä vuoksi osittain lännen ja Israelin liittouma on hankkiutunut eroon kaikista Nasserin, Gaddafin ja Husseinin kaltaisista sekulaareista arabijohtajista. Israel teki myös terrori-iskuja Yhdysvaltoja vastaan ja yritti naamioida ne Egyptin operaatioiksi.5; 6 Lähi-idän alueen sodat ovat antaneet syyn nykyiselle väestön värväykselle Eurooppaan ja samalla tarjoten maaperää ääri-islamismin nousulle.

Lisäksi tulee muistaa, että juutalaisvaltio pyrkii raivaamaan raivaamaan tieltään niiden valtioiden hallinnot, jotka ovat kansallismielisiä ja taloudellisen riippumattomia Lähi-idässä. Tämän hyödyttäisi myös sionistista läntistä uusliberalistista taloutta. Tästä syystä juutalaisvaltio pyrkii nyt tuhoamaan Iranin ja Syyrian hallinnot, kuten se on aikaisemmin Yhdysvaltojen muodostaman koalition avulla tuhonnut muut kansallismieliset sekä taloudellisesti itsenäiset valtiot Lähi-idässä. Siten Iranin ja Syyrian tuhouduttua Israelin geopoliittinen asetelma Lähi-idän uusjaosta olisi mahdollista.

Euroopan pakolaiskriisin eli elintasopakolaisuuden taustalla ovat sionistit, kuten esimerkiksi monimiljonäärin ja sijoittajan George Soroksen luoman Open Society Foundation värväystoiminta.7

 

Valtamedian, viihdemaailman ja kasvatuksen vaikutus

Joukkoviestinnällä on oleellinen merkitys kansainvälisessä politiikassa. Voitaisiin jopa sanoa, että mikäli emme ole perehtyneet joukkoviestinnän alaan, emme voi riittävästi käsittää maailmanpolitiikkaa.

On tosiasia, että Amerikan Yhdysvaltalaisen massamedian eri välineet pyrkivät suuressa määrin muokkaamaan ihmisten mieliä valtaeliitin tarpeiden mukaisesti. Niinpä esimerkiksi amerikkalaisen joukkoviestinnän hallitsijat käyttävät merkittävän suurta valtaa USA:ssa ja myös muualla maailmassa.

Joukkoviestinnän ja viihdeteollisuuden hallinta saa vielä hirvittävän diktatuurisen luonteen, sillä kyseisiä viestintä maailmoja kontrolloi kourallinen ihmisiä, jotka muodostuvat sionistisesta mafiasta – harvainvallasta.

Mainitun viihdeteollisuuden ja joukkoviestinnän näkyvät sekä näkymättömät vaikuttimet ulottuvat miltei jokaiseen kotiin Pohjois-Amerikassa ja myös muualla läntisessä maailmassa.

Joukkoviestinnän kautta tuleva hallinta ei ole vaikuttamista vain USA:n kautta Euroopan unionin maihin, vaan vallitsemista kunkin kansan kautta.

Esimerkiksi Ruotsissa manipuloiva vaikutus tulee sionistisen Bonnierin ja Hjörnen mediaimperiumien välityksellä ja Suomessa esimerkiksi Bonnierin ja juutalaistaustaisen Jane sekä Aatos Erkon säätiön omistamien massamediakanavien välityksellä. Jopa koulutusmateriaali palvelee monikulttuurisuutta, vääristynyttä seksuaalivalistusta, johon sisältyy sukupuolineutraaliuden kasvatus ja muu nykyaikainen henkinen saasta. Pohjoismaissa Bosnierin mediaimperiumi julkaisee yllä mainittuja saastuttavia opetusmateriaaleja.

”Juutalaisvaikutteinen” Bonnier Publications Oy on kustannustalo, joka julkaisee opetusmateriaalin lisäksi esimerkiksi erikoisaikakauslehtiä ja elämäntapalehtiä. Yritys kuuluu kaikissa Pohjoismaissa toimivaan Bonnier Publications A/S:n ja sitä kautta kansainväliseen Bonnier AB -konserniin.

Myös Nordic Broadcasting Oy oli ruotsalaisen (sionistisen) kustannusyhtiö Bonnier AB:n omistama yritys, joka omisti suomalaisen MTV Oy:n sekä ruotsalaisen TV4 AB:n.

Nordic Broadcasting perustettiin Bonnierin ja Proventuksen yhteisyrityksenä, mutta vuonna 2007 Bonnier osti MTV:stä ja Nordic Broadcastingista Proventuksen osuuden. Nordic Broadcasting sulautui MTV:n 31.12.2013.

MTV-konserni siirtyi siis vuoden 2007 kaupoissa kokonaan Bonnierin omistukseen. Nimittäin Bonnier omisti jo aikaisemmin MTV:stä puolet, ja sen (2007) ostojen jälkeen toinen puolikas sijoitusyhtiö Proventus AB:ltä siirtyi Bonnierille.

Mainitun eliitin mediakontrollin vaikutus on järkyttävän suurta USA:ssa ja yleensä länsimaissa. Kaikki mittavimmat tv- ja radioyhtiöt, elokuvan tuottajat, kirjankustantajat, sanomalehdet, aikakauslehdet ja uutistoimistot ovat sionistisen eliitin omistamia. Tohtori Ahmed Ramin on esittänyt selvityksessään esim. USA:ssa toimivan 56 mediayhtiön nimet, jotka ovat ”juutalaisten” omistuksessa.8

Esimerkkejä monikulttuurisuuden manipulaatiosta kasvatuksessa

Euroopan unionin maissa käytetään opetusmateriaalia, joka palvelee suoraan väestönsiirtoa ja samalla Eurooppalaisen etnisen rakenteen tuhoa..

Esimerkiksi Ranskan johtava opetusmateriaalin kustantaja Editions Nathan opetusministeriön sertifikaatiolla julkaisee alakoululaisille suunnattua materiaalia, mitkä sisältävät korostettua manipulaatiota ihmisrotujen sekoittamiseksi.

Muiden muassa alla olevassa kuvassa komeilee aviopari, joka edustaa Lähi-idän alueen kulttuuritaustan omaavaa miestä ja raskaana olevaa ranskalaista naista onnellisesti hymyillen. Parilla näyttää olevan jo ennestään kaksi lasta, joiden ihonväriä dominoi isän perimän vaikutus.

Lisäksi on huomionarvoista, miten valtava vaikutus sionistien viihdemaailmalla voi olla yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja kulttuuriin länsimaissa. Tätä väitettä vahvistaa Yhdysvaltojen varapresidentin Joe Biden pitämä puhe. Puheessaan Biden mainitsi, että homojen feministien sekä maahanmuuttajien pitäisi osoittaa kiitollisuutta nykyisestä hyvästä asemastaan lainsäätäjien sijaan esimerkiksi Hollywoodissa työskenteleville juutalaisille, jotka ovat muuttaneet koko länsimaista kulttuuria peruuttamattomalla tavalla.

Naisia manipuloidaan lapsettomuuteen ja väestönsiirto

Tilastokeskuksen mukaan suomalainen nainen synnytti vuonna 2016 keskimäärin 1,71 lasta, kun väestön uusiutumistaso, eli väkiluvun pysyminen ennallaan, edellyttäisi noin 2,1 lasta. Vuonna 2014 lapsia syntyi 57 232, mikä oli 902 vähemmän verrattuna edellisvuoteen. Tuolloin ilmoitettiin, että syntyneiden määrä oli laskenut jo viidettä vuotta peräkkäin.

Valtamedian yhtenä tarkoituksena on julkaista mielellään uutisia, jotka kertovat naisista, jotka haluavat olla lapsettomia, jostakin syystä. Tällöin puhutaan vapaaehtoisesta lapsettomuudesta, joka tarkoittaa tietoista päätöstä jäädä lopullisesti lapsettomaksi. Näihin yksityistapauksiin ei kannata kiinnittää huomiota, vaan siihen, että media korostaa näitä tapauksia siksi, että ne toimivat yleisesti mielenmuokkaajina suomalaisten naisten lapsettomuus ihanteessa.

Mainittakoon esimerkiksi muutamia tapauksia:

Iltasanomat uutisoivat naisesta, joka on valinnut vapaaehtoisen lapsettomuuden. Haastateltavan mukaan lapsi olisi kuin lemmikki, joka tulisi hankittua vasten tahtoaan.

Ja edelleen:

– Se ei vaan tunnu olevan minun juttuni. En ole koskaan potenut vauvakuumetta, enkä osannut nähdä vauvoja tai lapsia söpöinä, Moisander-Mattila sanoo.

Kuten myös:

Valtamedia tiedottaa mielellään synnytykseen liittyvistä negatiivisista kokemuksista, mutta onnellisista tapauksista ei uutisoida, jos ne eivät palvele monikulttuurisuutta. Selvää lienee, etteivät kaikkien raskausajat, ja synnytyksen jälkeiset jaksot voi olla yhtä onnellisia. Näitä rankempia kokemuksia emme pyri kiistämään, emmekä väheksymään, mutta MTV puhuu halukkaasti näistä vähemmän miellyttävistä raskaus- ja äitiyden alkuajan kokemuksista muun muassa ohjelmassa Äitiyden pilvilinnat ja todellisuus.

pilvilinnatJokaisella naisella on tietysti vapautensa valita lapsettomuus tai äitiys, sitä ei kukaan kiistä. Tarkoituksena on vain keskittää huomiota siihen, että valtavirtainen tiedonvälitys tarkoitushakuisesti julkaisee näitä kielteisiä tapauksia, sillä tarkoituksella, että suomalaisten väestön uusiutumisen taso romahtaisi vielä entisestään. Siten media palvelee golobaalin eliitin agendaa Eurooppalaisen väestön tuhoamisessa, ja samalla uuden populaation asuttamisessa.

Maapallon väestön määrän lisääntyminen ei tarkoita sitä, että suomalaisten tulisi vielä alentaa syntyvyyttään, sillä väestönrajoitustoimenpiteet tulisi keskittää kehittyviin maihin, ennen muuta Afrikan tietyille alueille. Puhutaanko silloin väestön määrän kasvun ongelmista, jos esimerkiksi Eurooppaan sijoittuneet taustaltaan poliittisen Lähi-idän alueen perheet, joissa on parhaillaan yhdellä miehellä kolme vaimoa ja niistä jokainen voi synnyttää viisi lasta. Jos puolestaan kantaväestö harmaantuu, niin tiedämme hyvin mikä on loppu tulos. Kantaväestön osalta se on loppu – finalitas.

Coudenhove-Kalergi -suunnitelma

Sionismia ajavalla ”juutalaisella” eliitillä oli jo ennen Euroopan unionin perustamista suunnitelmallinen tarve luoda Eurooppaan eri populaatioiden ja kulttuurien sulatusuuni. Tätä sionistien kaavailua kuvaa hyvin Coudenhove-Kalergin kirjoituksista innostuneet kasaaripankkiirien piirit.

Teoksessaan Yksi elämä Euroopalle, C-K paljastaa eliittiin lukeutuvan Warburgin rahoittavan Paneurooppa-liikkeen toimintaa. Hän kirjoittaa:

Vuoden 1924 alussa saimme puhelun paroni Louis de Rothschildilta. Hänen ystävänsä, hampurilainen Max Warburg oli lukenut kirjani ja tahtoi tutustua meihin. Suureksi yllätyksekseni Warburg tarjosi täysin odottamatta 60 000 kultamarkkaa. Nuoren liikkeemme talous oli turvattu ensimmäisten kolmen vuoden ajan.

Max Warburg, yksi ainutlaatuisimmista ja viisaimmista miehistä ketä olen ikinä tavannut, rahoitti liikettämme. Hän kannatti Paneurooppa-liikettä elämänsä loppuun asti. Max Warburg järjesti minulle matkan Yhdysvaltoihin vuonna 1925. Tutustuin Paul Warburgiin ja rahoittaja Bernard Baruchiin.

C-K ennustuksen mukaan tulevaisuuden Euroopasta muodostuu todellinen eri ihmisrotujen sulatus-uuni. Lisäksi yhteiskuntaluokat tulisivat katoamaan. Tuleva euraasialais-negroidinen rotu, joka muistuttaisi ulkonaisesti antiikin egyptiläisiä, asettaisi kansojen erilaisuuden tilalle yksilöllisen monimuotoisuuden.9

 

Lopuksi

Tiivistäen voidaan mainita, että näiden kolmen otsikon Rahoitusmaailmaan, Sotien synnyn, ja siihen liittyen ”pakolaistulvien” sekä Valtamedian ja viihdemaailman vaikutuksen kautta Suomen poliittinen johtajisto on kuin yhtenä miehenä tuhonnut maamme taloudellisen, yhteiskunnallisen ja henkisen itsenäisyyden. Kuitenkaan tämä raunioittaminen ei olisi onnistunut ilman sionistisen eliitin eli negatiivisen globalisaation murskaavaa vaikutusta.

Muistamisen arvoista on, että ”turvapaikanhakijat” ja arvoliberalistit toimivat vain globaalin eliitin instrumentteina; siten poliittinen viha tulee keskittää sionisteihin ja vallanpitäjiin.

Suomen vallanpitäjien toiminta täyttää valtio- ja maanpetoksen tunnusmerkit. Parhaillaan maan kansallisvarallisuutta ja suomalaisten työntuloksia avataan kasvottomien ylikansallisten rahaimperialistien hyödyksi, samalla syyllistäen kansaa talouskriisin aiheuttajaksi. Kantaväestön asema kurjistuu ja hyvinvointivaltio on historiaa, ja maan ulkomaisen velan kuormitus kasvaa kansainväliselle pankkimafialle. Samalla juutalaisten multimiljonäärien12 värväämä elintasopakolaisten vyörytys Eurooppaan vaatii jatkuvasti suurempia osuuksia varauksina valtion tulevaan budjettiin.

Suomessa tulisi ehdottomasti aloittaa parlamentaarinen työskentely maan eroamiseksi Euroopan unionista, Eurosta ja Naton isäntämaasopimuksesta. Suomen tulisi siirtyä itsenäiseen talouspolitiikkaan, omaan valuuttaan ja valtiolle pitäisi varata rahanluontioikeus. Suomen tulisi tehdä Islannit ja siirtyä talousdemokratiaan ja ehkä soveltaa suoran demokratian pelisääntöjä. Lisäksi kaikki elintasopakolaiset pitäisi palauttaa lähtömaihinsa, ja rajat tulisi sulkea ”turvapaikanhakijoilta”.

www.magneettimedia.com/juutalaisen-eliitin-vallan-keskittyminen/

About Ahmed Demir

Turkish businessman born and living in Turkey all time. I do not write in this site. I only publish what people are sending to me.

1 Comment

Comments are closed.