Sisäministeriö valmistautuu pakkolunastamaan kantasuomalaisten asunnot turvapaikanhakijoiden käyttöön.

Sisäministeriö julkaisi vuoden 2017 lokakuussa raportin, jossa käsiteltiin turvapaikanhakijoiden vastaanottoa kolmen eri skenaarion näkökulmasta: Suomeen saapuu korkeintaan 10 000, 100 000 tai jopa yli miljoona  turvapaikanhakijaa vuodessa (sivulta 179 alkaen sisäministeriön raportissa). Raportista paljastuu, että vuonna 2015   15 000 turvapaikanhakijaa kerkesi tulla maahan ilman rekisteröitymistä. Rekisteröinnin jälkeen maahan tuli yli 32 000 turvapaikanhakijaa. Suomeen tulikin 2015 vuonna todellisuudessa yhteensä yli 50 000 turvapaikanhakijaa. 2015 oli testi miten kantaväestö reagoi tulijoihin. Kantaväestö ei vastustanut ja kantaväestö luokitellaan lampaiksi, jotka voidaan viedä teurastettavaksi ilman juuri mitään suurempaa vastarintaa.

”7.1.3.6 Suositukset ”vakavan kriisin” skenaariossa
• Poikkeuslainsäädäntöön turvautumisen osaamisen kehittämistä
• Kuntien itsehallinto vastaan perustuslain säätämisjärjestys pohdittava kunnolla
läpi (Kuntien itsehallinto jyrätään yli ja kaikkiin kuntiin laitetaan 75%-375% väestöstä turvapaikanhakijoita.)
• Kapasiteetti ei riittäisi majoittamiseen, laajat leiriolosuhteet luotava (YK:n ohjeistamana) Aidatut ulkoleirit kantasuomalaisille ja turvapaikanhakijat kantasuomalaisten asuntoihin.
• Yksityisasuntojen ja lämmitettyjen varastojen käyttöönotto mukaan. (turvapaikanhakijoille asuntoja lisää. Kantasuomalaiset ulkoleireille)
• Valmiuslain mukainen säätelyn tarkastus (ruuan laatu, rakennusten ja ajoneuvojen
käyttöönotto) Rakennukset ja ajoneuvot otetaan kantasuomalaisilta pois ja ne annetaan turvapaikanhakijoille.

Valmiuslaki mahdollistaa esim. asuntojen pakkovuokrauksen matuille 7 luvun 53 §:n mukaan:

53 §
Asumaan sijoittaminen

Jos asuntokannan säännöstelyviranomainen arvioi, ettei asunnonomistajan laajennettu ilmoitusvelvollisuus ole riittävä toimenpide asuntojen käyttöön saamiseksi, on sellainen asunnon haltija, jolla on hallussaan useampia huoneita kuin yksi huone ruokakunnan kutakin jäsentä kohden keittiötä mukaan lukematta, velvollinen ilmoittamaan ylimääräiset huoneet asuntokannan säännöstelyviranomaiselle vuokralaisen osoittamista varten (asumaan sijoittaminen).

Tämähän on mainittu myöskin siinä sisäasiainministeriön virallisessa valmiussuunnitelmassa, missä yhtenä skenaariona tänne kaavaillaan saapuvaksi miljoona matua vuodessa. Silloin lähtevät suomalaisilta asunnot ja autot – korvauksetta! Korvauksetta siksi, että kuvitteletteko tosiaan valtion maksavan käyvän korvauksen pakkovuokrattavasta asunnosta, mukaan lukien sen mihin kuntoon matut repivät sen siellä oleskellessaan. Näistä on kuultu, että täysi sisäremontti tarvitaan sen jälkeen kun matut ovat asunnossa elämöineet.

78 §
Moottoriajoneuvon käyttöoikeuden luovutusvelvollisuus

Moottoriajoneuvon omistajan tai haltijan on 3 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa maanpuolustuksen, väestönsuojelun, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden tai yhteiskunnan toiminnan turvaamisen kannalta välttämättömien kuljetusten hoitamisen sitä vaatiessa luovutettava omistamansa tai hallinnassaan oleva moottoriajoneuvo tiekuljetusviranomaisen käyttöön.

Tarkemmat säännökset moottoriajoneuvojen käyttöoikeuden luovutuksessa noudatettavasta menettelystä annetaan valtioneuvoston asetuksella.

 

Kaikkien kantasuomalaisten sosiaalietuuksien maksatus loppuu ja rahat annetaan turvapaikanhakijoille.

fi.wikipedia.org/wiki/Sosiaaliturva

www.infopankki.fi/fi/elama-suomessa/maahanmuuttajana-suomessa/suomen-sosiaaliturva

Jos haluat katsoa tai kuunnella lyhyen version tiivistelmä raportista 10 minuuttia niin alla linkki.

Vihreät haluavat turvapaikanhakijat suomalaisten koteihin pakolla.
www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/563410-vihreat-haluaa-turvapaikanhakijat-suomalaisten-koteihin-jarjestelma-on-rikki

Ulkomaalaiset saavat keskimäärin 4,4 kertaa suurempia sosiaalietuuksia ja 2,4 kertaa suurempia asumistukia, kuin kantasuomalaiset tukiensaajat. Tämän paljasti OECD jo vuonna 2013.

Tärkeinä toimina kantaväestön vastarinnan murtamisessa on ovat sensuuri, valeuutis ja vihapuhe väitteillä. Oikeuslaitoksen tehtävä on tuomita kantasuomalaisia vihapuheesta mahdollisimman paljon. Poliisin ja valtamedian tehtävä on pimittää ja jättää tutkimatta mahdollisimman monta ulkomaalaisten tekemää rikosta. Poliisin pitää aina käyttää suurinta osaa resurseista kantaväestön vihapuheen tutkintaan. Kun kantaväestön suut saadaan tukittua netissä ulkomaalaisten rikollisuudesta ja kustannuksista. Voidaan kantaväestöä manipuloida valtamedian avulla suostumaan ottamaan useita miljoonia turvapaikanhakijoita. Facebook, twitter ja youtube sensuuria on lisättävä. jotta kaikki monikulttuurisuutta vastustavat mielipiteet saadaan pois netistä. Kantasuomalaiset on alistettava yhden ainoan oikean virallisen totuuden alle ja se on monikulttuurisuus on rikkaus, muita mielipiteitä ei hyväksytä, eikä sallita. Turvapaikanhakijoita saapuessa isoja määriä kantaväestön maasta pois lähteminen tullaan estämään.

Suurin osa turvapaikanhakijoista 97% on muslimiehiä joiden uskonto on islam. Poliittiset päättäjät pitävät rajat tietoisesti auki jatkuvasti ja tarkoitus on saada miljoonia muslimiehiä Suomeen elämään sosiaalietuuksilla koko elämänsä. Sisäministeriö ja poliishallitus on kokoomuksen halussa. Kokomuus aikoo tuoda Suomeen miljoonia muslimimiehiä. EU on suunnitellut jo vuonna 2010, että Suomeen laitetaan 62 miljoonaa turvapaikanhakijaa. Maanpetturi poliitikot tulevat tekemään kaikkensa, että Suomi saadaan täytettyä miljoonilla turvapaikanhakijoilla. Sisäministeriö valmistautuu ottamaan EU:n suunnitteleman kalergi suunnitelman kantasuomalaisten hävittämiseksi

Kalergi suunnitelma.
kantasuomalainen.net/2017/11/08/suomen-tuhoamisohjelma/

Raportin mukaan miekkareita siedetään, koska saadaan paremmin kartoitettua ja hallittua suuttuvaa porukkaa keskittämällä väki miekkareihin. Sekä helpompi vangita suuttuvaa porukkaa. Sisäministeriön raportissa myös rakennellaan tekaistuja perusteita etnisten suomalaisten kansanmurhaamiseksi.

Valtioneuvosto: “Suomalaisten halukkuuteen vastaanottaa miljoonittain turvapaikanhakijoita vuodessa tulisi perehtyä.” Tärkeintä on asteittain lisätä turvapaikanhakijoiden määrää jatkuvasti tai ottaa suoraan miljoonia, jotta kantaväestö ei ehdi vastustamaan. Suomeen tulee jatkuvasti turvapaikanhakijoita ja kantaväestö totutetaan siihen, että tulijoita tulee jatkuvasti, eikä asialle voi muka mitään. Väestönvaihto pitää suorittaa tehokkaasti ja nopeasti, että kantaväestö ei ehdi reagoida. Kantasuomalaiset on tuhottava, jotta saadaan tilaa miljoonille uusille turvapaikanhakijoille. Tavoite on 62 miljoonaa turvapaikanhakijaa Suomeen vuoteen 2050 mennessä ja Suomen muuttaminen islamistiseksi valtioksi.

EU-raportin mukaan Suomeen mahtuu 62 miljoonaa ihmistä lisää

“Keskustelu poliittisella tasolla vaikuttaa vääjäämättä myös hallintoon. Mahdollisen poliittisen kriisin ilmaantuessa asiantuntijat vaativat poliittisen kriisin sivuuttamista tarvittaessa nimittämällä tilapäishallinto tai virkamieshallitus.” Poliitikot lähtevät turvaan muihin maihin, kunnes kantaväestö on hävitetty ja korvattu turvapaikanhakijoilla. 

Aivan alimpana ovat kaikki lähteet, kuten sisäministeriö raportti kaikki videot ja kuvat ovat myös lähteinä. Jos et jaksa lukea raporttia katso tai kuuntele ensimmäinen video alhaalta vain 20 minuuttia. Jos kiinnostus heräsi katso tai kuuntele myös toinen video alhaalta kesto 27 minuuttia. Kaikki videot ovat myös lähteinä siksi on suositeltavaa katsoa tai kuunnella kaikki videot ensin ja vasta sitten muut lähteet.  Jos haluat perusteellisesti perehtyä asiaan katso tai kuuntele kaikki videot ja sitten lue kaikki dokumentit. Eu raportti 62 miljoonaa turvapaikanhakijaa Suomeen alla ja jos ei jaksa lukea katso alla oleva kuva.

ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/pdf/final_report_relocation_of_refugees_en.pdf

static.mvlehti.net/uploads/2016/06/Suomi-as-maara-EU.jpg

Raportissa turvapaikanhakijoille suunnitellaan annettavaksi myös poliisi oikeudet ilman koulutusta, jotta kantasuomalaiset saadaan tapettua poliisin, armeijan ja turvapaikanhakijoiden voimalla. Kantasuomalaisilta pyritään viemään kaikki ampuma aseet pois hyvissä ajoin, jotta kantasuomalaiset on helpompi tappaa. Sisäministeriön raportissa todetaan, että kantasuomalaisilta voidaan poikkeuslain turvin viedä koska tahansa mitkä tahansa asunnot alta ja ne annetaan turvapaikanhakijoille. Kantasuomalaisilta voidaan myös viedä kiinteistöt ja ajoneuvot ja ne annetaan turvapaikanhakijoille  Eli kantasuomalaiset tullaan poliisin toimesta heittämään pihalle heidän omistamistaan tai  vuokralla olevista asunnoista ja ne tullaan antamaan turvapaikanhakijoille. Mikäli asunnon omistaja ei luovu suosiolla asunnosta. Poliisi tulee vangitsemaan kaikki asunnon luovutusta vastustavat tutkintavankeuteen jopa kuukausien ajaksi. Mikäli on aihetta epäillä, että asunnon omistaja ja asunnossa asuvat. Yrittäisivät saada asuntonsa takaisin voidaan heidät vangita vuosiksi. Vaikka asian veisi oikeuteen veisi asian käsittely useita vuosia ja sen aikana olisi asunnon omistaja asunnoton ja häviäisi jutun.

Sisäministeriö arvioi, että vain muutama prosentti kantasuomalaisista täytyy vangita, koska ne kieltäytyvät antamasta asuntoa tai ajoneuvoja. Sisäministeriö katsoo, että kantasuomalaiset pärjäävät ilman asuntoja, ajoneuvoja ja rahaa, mutta turvapaikanhakijat eivät pärjää. Siksi turvapaikanhakijoille turvataan asunnot ja ajoneuvot ottamalla ne kantasuomalaisilta pois. Erityinen ryhmä jolta sisäministeriö aikoo viedä asunnot ovat sairaat, vanhukset, opiskeljat, toimeentulotuella elävät, tulottomat ja työttömät. Kuitenkaan kukaan ei ole turvassa, jos Suomeen tulee vaikka 3 miljoonaa turvapaikanhakijaa niin 3 miljoonalta kantasuomalaiselta viedään asunto, ajoneuvot ja annetaan turvapaikanhakijoille. Sillä ei ole mitään merkitystä omistaako asunnon vai ei. Asunnon ja ajoneuvojen pakkolunastamisesta ei saa mitään korvauksia.

Samassa raportissa todetaan, että vaikka tulijoita olisi useita miljoonia vaikka kymmeniä miljoonia. Rajoja ei tulla sulkemaan missään vaiheessa. Kaikki tulijat otetaan vastaan, olipa niitä 5 miljoonaa tai 62 miljoonaa. Kantasuomalaisten omistamat ajoneuvot ja kiinteistötkään eivät ole turvassa ne voidaan, koska tahansa pakkolunastaa ja antaa turvapaikanhakijoiden käyttöön, raportin mukaan. Poliisin tärkein tehtävä on turvata ja varmistaa turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten asuminen, auto, ruoka ja vesihuolto. Poliisi katsoo, että mikäli tulijoita on miljoonia on turvattava riittävä vesi, asunto ja ruoka tulijoille. Tämä kaytännössä tarkoittaa kauppojen pakkolunastamista valtiolle, jotta ruoka ja vesi saadaan toimitettua vain ja ainoastaan turvapaikanhakijoille. Tulijoiden määrän ollessa suuri ei ruoka riitä kaikille siksi ruokaa ja vettä jaetaan vain turvapaikanhakijoille ja pakolaisille ei kantasuomalaisille. Kantasuomalaiset kyllä pärjäävät ilman ruokaa ja vettä, mutta turvapaikanhakijat eivät pärjää ilman niitä, arvioi poliisi.

Sisäministeriön raportissa tietoisesti vähätellään turvapaikanhakijoiden kustannuksia. Vuonna 2015 tulleet 32 000 turvapaikanhakijaa maksoivat veronmaksajille yli miljardi euroa vuodessa. Raportin turvapaikanhakijoiden kustannukset tulee kertoa kolmella, jotta saadaa oikea arvio. 100 000 turvapaikanhakijaa siis maksaa 6 miljardia vuodessa ja miljoonaa turvapaikanhakijaa 69 miljardia euroa vuodessa veronmaksajille.

Raportin mukaan, jos Suomeen tulee useita miljoonia turvapaikanhakijoita. Tulee asunnoista, ruuasta ja vedestä pulaa. Yhteiskunnan tärkein tehtävä on silloin varmistaa, että jokainen turvapaikanhakija ja pakolainen saa riittävästi ruokaa, vettä, asunnon, lääkkeitä ja ajoneuvoja. Kaikille näitä ei riitä, siksi on kantasuomalaiset jätettävä ilman ruokaa, vettä, lääkkeitä, asuntoja ja ajoneuvoja. Tehokkain tapa kriisitilanteissa saada lisää resursseja on varmistaa ja ottaa kantaväestöltä ja vähentään kantaväestön määrä jättämällä kantaväestö ilman asuntoa, ruokaa, vettä ja lääkkeitä, jotta mahdollisimman moni kantaväestöstä kuolee. Kantasuomalaiset on jaoteltu kolmeen ryhmään kriisitilanteissa A B C. C-ryhmään johon kuuluvat tulottomat, toimeentulotuella elävät, työttömät, sairaat, eläkeläiset ja opiskelijat ovat se ensi sijainen ryhmä, jolta pakkolunastetaan asunnot, kiinteistöt, ajoneuvot. Sekä jätetään ilman asuntoa, ruokaa, vettä ja autoa. B-ryhmä kattaa sitten kaikki työssäkäyvät, jotka eivät kuulu A-ryhmään, joilta seuraavaksi pakkolunastetaan asunnot, kiinteistöt, ajoneuvot. Sekä jätetään ilman asuntoa, ruokaa, vettä ja autoa. A-ryhmään kuuluvat kaikki kansanedustajat, presidentti, poliisit, raja-valvojat, sairaanhoitajat, lääkärit, armeijan henkilökunta, pakolaiset, turvapaikanhakijat ja kriisitilanteissa tarvittaviin viranomaisiin. A-ryhmältä ei pakkolunasteta mitään ja ne saavat ruokaa ja vettä. Kriisitilanteissa on hyväksyttävä, että kaikki ryhmät paitsi A-ryhmä voidaan uhrata ja jättää kuolemaan. C-ryhmän koko on arvioitu noin 3 miljoonan kokoiseksi. B-ryhmä noin 2 miljoonaa ja A- ryhmä noin 600 000. Kriisitilanteissa turvataan ja varmistetaan ainoastaan A-ryhmän selviytyminen elossa. B ja C-ryhmät jätetään kuolemaan ilman asuntoa, autoa ja omaisuutta.

Useat kymmenet miljoonat turvapaikanhakijat suuntaavat lähivuosina Suomeen. Jos et kuulu A-ryhmään maanpetturi poliitikot tulevat viemään omaisuutesi ja jättämään sinut kuolemaan yksin. Mitä aiot nyt tehdä, koska tiedät miten vihollinen maanpetturi poliitikot tulevat viemään omaisuutesi ja jättämään sinut kuolemaan yksin lähivuosina? Jo nyt maanpetturi poliitikot käyttävät jatkuvasti kasvavan määrän maksamistasi veroista turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kustannuksiin. Vihollisen suunnitelmat on nyt kaikkien luettavissa ja on korkea aika jokaisen alkaa vastatoimenpiteisiin. Suomesta kannattaa jokaisen, joka pystyy muuttaa pois ja myydä omaisuutensa. Turvallisia maita joihin kannattaa muuttaa ovat Viro, Sveitsi, Puola, Unkari, Islanti, Australia ja Norja.

Näin pitkällä Suomen islamisaation edistäminen on jo ja kansa nukkuu. Missä tahansa muussa maassa kaikki turvapaikanhakijoita kannattavat puolueet olisivat oppositiossa ja kannatus heikko. Viimeistään nyt on aika herätä, koska kaikilta kantasuomalaisilta voidaan viedä ajoneuvot, asunnot ja kiinteistöt koska tahansa ja antaa ne turvapaikanhakijoille ja kantasuomalaiset jätetään kuolemaan. Jo nyt kaikki eduskuntapuolueet paitsi perussuomalaiset käyttävät useita miljardeja euroja vuodessa turvapaikanhakijoihin ja pakolaisiin. Summa kasvaa joka vuosi, koska tulijoita tulee aina vain lisää. Suomeen on arvioitu tulevan lähivuosina 5- 15 miljoonaa turvapaikanhakijaa, jotka maksavat 70- 150 miljardia euroa vuodessa veronmaksajille. Hallituspuolueet ovat varautuneet kattamaan menot valtion velkaa lisäämällä sekä jatkuvilla leikkauksilla ja verojenkorottamisella. Mikäli vastustaa tätä kehitystä liity jäseneksi Suomenkansa ensin.

Mikä on Suomen Kansa Ensin?

Katso kaikki videot jotka ovat olleet myös lähteinä.

Lähteet:

www.youtube.com/watch?v=lb31lmvxPxk

Kokoomus kannattaa 1,8 miljoonan maahanmuuttajan tuomista Suomeen.

Lähteet:

Yli 2 miljoonaa turvapaikanhakijaa tulossa Suomeen.
kantasuomalainen.net/2018/07/01/yli-2-miljoonaa-turvapaikanhakijaa-tulossa-suomeen-kesan-aikana/

Sisäministeriö valmistautuu kriisitilanteissa massamaahanmuuttoon mutta ei rajojen sulkemiseen
www.kansalainen.fi/sisaministerio-valmistautuu-kriisitilanteissa-massamaahanmuuttoon-mutta-ei-rajojen-sulkemiseen/

Sisäministeriö valmistautuu kriisitilanteissa massamaahanmuuttoon mutta ei rajojen sulkemiseen

Lukijan kynästä: Suomeen ei kannata rahdata yhtään ylimääräistä ihmistä!

Lukija: Avoin kirje Suomen hulluille, piittaamattomille ja pelkureille päättäjille Suomen tilanteesta

Yli 2 miljoonaa turvapaikanhakijaa tulossa Suomeen.

Suomen tuhoamisohjelma

Sisäministeriö valmistautuu pakkolunastamaan kantasuomalaisten asunnot turvapaikanhakijoiden käyttöön.

twitter.com/1Vitikainen?lang=fi

EU-raportin mukaan Suomeen mahtuu 62 miljoonaa ihmistä lisää

julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80810/vo%20kyky%20julkaisu_netti_FINAL.pdf

ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/pdf/final_report_relocation_of_refugees_en.pdf

About Ahmed Demir

Turkish businessman born and living in Turkey all time. I do not write in this site. I only publish what people are sending to me.

26 Comments

 1. Lisäksi kansalaisten omistamien rakennusten ja ajoneuvojen käyttöönotto-oikeuksia tulisi miettiä myös sisäministeriön hallinnonalan näkökulmasta.”
  Eli perustuslaillisen omaisuuden suoja uhrataan elintasopakolaisten alttarille ja kansalaisten omaisuus otetaan pois ja annetaan elintasopakolaisille.

  Nämä kokoomuksen ministerit näyttävät olevan toinen toistaan kuvottavampia. Jokaiselle lusmulle pitäisi löytyä joku helavatan syy jäädä maahan – jos ei muuten, niin vaatimuksia vähentämällä:
  “Mykkäsen korostaa kuitenkin, että Suomessa turvapaikanhakija, jolla on henkilöllisyys ja taustat kunnossa, voi hakea kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen työperäistä oleskelulupaa.
  – Meillä ei ole aikeita katkaista tätä mahdollisuutta, kuten joissain maissa on tehty, Mykkänen sanoo.
  Mykkänen kertoo tekevänsä töitä myös sen eteen, että joillakin aloilla vaatimukset pätevyystodistuksista ja suomen kielen taidosta poistettaisiin.”
  yle.fi/uutiset/3-10324494
  Stoorin kouluttamaton afgaani tulee siis Iranista, ja kehtaa ihan pokkana väittää: “– Haen Suomesta turvapaikkaa, sillä Afganistan ei ole turvallinen maa minulle, Morteza kertoo (!!!) “

 2. Artikkelissa sanotaan mitä sanotaan.Sisäministeriön selvityksessä puhutaan miljoonastakin ja selvitystarpeesta kuinka Suomalaiset saataisiin ehkä suopeiksi vaikka vähän useammallekin miljoonalle.Asuntojen ja ajoneuvojen lunastuksista parempien ihmisten tarpeisiin jne.Koko tuotos löytyy valtioneuvoston omilta sivuilta – kannattaa käydä lukemassa jos on vaikkapa verenpaine liian alhaalla.Se sisältää rivien välissä myös valaisevaa luettavaa maanpetturihallinnon toimista edellisen invaasion aikana – esim. rajavartiolaitoksella oli valmiudet ja suunnitelma pysäyttää invaasio mutta petturi orpolle jonka alaisuudessa se toimi oli tärkeämpää saada rikkautta ja voimavaraa.Seuraavaan invaasioon jo valmistaudutaan mutta ei valtion tai kansalaisten etuja valvoen vaan maahantunkeutujien.

  Mikäli tosiaan tulijoita on yli miljoona tai miljoonia. Kantasuomalaisilta otetaan ajoneuvot ja asunnot pois ja annetaan ne tulijoille. Lisäksi koska ruoka, vesi, lääkkeet ja asunnot eivät riitä koko kansalle jätetään miljoonia kantasuomalasista ilman suoraan kuolemaan, jotta kaikille tulijoille riittää. Sisäministerio on valmis tappamaan 5 miljoonaa kantasuomalaista jättämällä heidät ilman ruokaa, asuntoa, vettä ja lääkkeitä, jotta tänne tulijoilla riittää. Nyt se on virallista ja kaikkien tiedossa miten nämä eduskuntapuolueet järjestävät kantasuomalaisten kansanmurhan. Nyt jokainen tietää miten se tulee tapahtumaan ja on aika toimia ja ruveta varautumaan. Ennemmin poltan omakotitaloni ja autot kuin annan niitä turvapaikanhakijoille. Liittykää ja äänestäkää suomenkansaensin.fi/

 3. Sivu 192, keskeiset uhat SM:n näkökulmasta esitettynä kuvassa.

  Sisältää mm.:

  Kunnat haluttomia ottamaan vastaan tai kotouttamaan
  Poliittinen tahto loppuu tai jakaantuu vakavasti
  Sosiaaliset jännitteet lisääntyvät eri ryhmien välillä
  Turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien tyytymättömyys lisääntyy
  Maltillisen enemmistön asenteet koventuvat ja ääriryhmät saavat lisää kannatusta
  Suomen hallitukseen kohdistuva paine turvapaikkapolitiikan kiristämiseen ja poikkeustoimiin nousee
  Haavoittuvassa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden tilanne heikkenee

 4. Sivu 87, “3.4 Varautuminen tulevaan – skenaariolaskelmia vastaanottotoiminnan kustannuksista”

  Lainaus
  Mielenkiintoisimmat laskelmat koskevat oletusta hakijamäärien merkittävästä noususta. Skenaarioissa 3a ja 3b oletetaan, että määrät nousevat 100 000 hakijaan tai jopa miljoonaan hakijaan vuodessa. Kustannusarviot näiden skenaarioiden osalta ovat samassa järjestyksessä 2,3 miljardia euroa ja 22,7 miljardia euroa. Arviot ovat suuntaa-antavia, koska hakijamäärien noustessa todennäköisesti vastaanottojärjestelmässä vietetty aika pitenee ja siten myös vuorokausikustannukset kasvavat. Lisäksi uusien vastaanottokeskusten perustaisesta aiheutuu kustannuksia, joita ei tässä ole huomioitu.

  Lainaus
  Vertailupohjaa kustannusten suuruusluokasta antaa esimerkiksi valtion budjettitalouden menot, jotka olivat vuodelle 2017 55,5 miljardia euroa 26. Mikäli vastaanottotoiminnan kustannukset olisivat skenaario 3b:n mukaiset ja mikäli valtion budjetti pysyisi nykyisellään, kattaisivat kokonaiskustannukset yli 40 prosenttia valtion budjettitalouden menoista.

 5. SUOMEEN OTETAAN MILJOONIA MUSLIMIMIEHIÄ JA SUOMI ISLAMISOIDAAN. SILLE ASIALLE TE RASISTIT ETTE VOI YHTÄÄN MITÄÄN. VAIKKA KUINKA YRITÄTTE PALJASTELLA KUSTANNUKSIA, ONGELMIA, RIKOLLISUUTTA JA MUITA TURVAPAIKANHAKIJOISTA JA PAKOLAISISTA. NYT VAAN PITÄÄ ESTÄÄ JOKAINEN SUOMIMEDIAN PALJASTUKSEN LEVIÄMINEN SOMESSA JA LEIMATA KAIKKI NÄIDEN PALJASTUSTEN LEVITTÄJÄT NATSIRASISTEIKSI. TOTUUS EI SAA PALJASTUA KOSKAAN!

 6. Kokeilkaa pakkolunastaa kämppäni ? väännän niskat nurin joka helvetin pelleltä.?

 7. Näin nämä helvetin maanpetturi poliitikot tulevat toteuttamaan kantasuomalaisten kansanmurhan. Itse myyn omaisuuteni pois ja muutan turvallisempaan maahan. Suomi on jo nyt maailman kovin verottamaan ja veroille saa suhteessa vähiten vastinetta. Ne jotka pystyvät on aika jättää paskamaa nimeltä Suomi. Nyt on siitä kyse, että ne jotka lähtevät täältä selviävät hengissä. Ne jotka jäävät Suomeen tulevat kuolemaan. Valinta on siis jokaisella haluaako elää vai kuolla.

 8. Täällä olevasta kirjoituksesta löytyy videot, kuvat ja linkit kaikkiin lähteisiin ja suora linkki myös sisäministeriön raporttiin. Suvakit taas riehuu ja valehtelee ja yrittävät estää ihmisiä lukemasta totuutta. Sisäministeriän raportti on täyttä totta. Lukekaa hyvät ihmiset, katsokaa tai kuunnelkaa kaikki nuo videot ja katsokaa kuvat, lukekaa sitten nuo lähteet. Täyttä totta valitettavasti ja tämä on hyvin arka aihe siksi naton trollit, suvakkien trollit ja valtamedia trollit yrittävät väittää valeuutiseksi ja roskajulkaisuksi. Katsokaa tai kuunnelkaa videot ja katsokaa kuvat totuus on karu ja se ei muutu miksikään.

 9. Missä on kansalaisten medialukutaito, jota valtamediassa toistellaan. Vaikka uutiset olisivat ikäviä ja rajuja niin silti pitäisi tarkistaa videot, kuvat ja lähteet aina. Kun tuon tekee jokainen paljastuu, että täyttä totta on kaikki jota täällä on kirjoitettu ja paljastettu. Itse olen lukenut suomimediaa jo useita vuosia ja linkit löytyvät lähes aina lähteisiin jopa kuvien ja videoiden kera. Yhtään valeuutista en ole löytänyt koskaan tältä sivustolta. Se mikä valtamediaa, korruptuneita poliitikkoja ja niiden lähipiiriä harmittaa suunnattomasti, että netistä löytyy ainakin yksi vaihtoehtomedia, joka kertoo totuuden tarkasti vaikka totuus olisi kova ja raaka. Kaunistelematon totuus kaikista niistä asioista, jotka ovat Suomessa pielessä ovat tämän sivuston ansiosta paljastuneet ja saaneet ihmisiä heräämään.

 10. Jokaisen tulisi ymmärtää, että minkä tahansa vakavan kriisin sattuessa, vaikka 5 miljoonan turvapaikanhakijan tulo Suomeen. On fakta, että ruoka, juomakelpoinen vesi, asunnot ja ajoneuvot eivät tule riittämään kaikille. Siksi yhteiskunta joutuu keskittämään nämä resurssit vain niille, jotka ovat yhteiskunnan toiminnan takia tärkeitä A-ryhmälle siis. Muut joudutaan jättämään valitettavasti ilman, koska kaikille ei riitä on luonnollista, että kantasuomalaiset jätetään ilman ja ne tulevat kuolemaan. Tänne tulevat turvapaikanhakijat ovat yleensä rahattomia ja varattomia joten ei heitä voi jättää kuolemaan vaan on jätettävä kantasuomalaiset kuolemaan. Turvapaikanhakijat ja pakolaiset kuuluvat A-ryhmään kaikki muut kuuluvat C-B-ryhmiin, jotka jätetään kuolemaan, kunhan heidän omaisuus on ensin otettu heiltä pois ja se omaisuus jaetaan A-rymälle.

 11. On aivan selvä fakta, että yhteiskunta huolehtii niistä kaikista, joihin yhteiskunnalle on resursseja huolehtia. Jos vakava katastrofi tai kriisi sattuu. Ei yhteiskunta pysty mitenkään huolehtimaan kaikista vaan osa joudutaan pakosta jättämään suurin osa kantaväestostä kuolemaan. Ensin kuitenkin yhteiskunta joutuu ottamaan kuolemaan jätettäviltä omaisuuden pois, jotta se riittää niille, jotka on valittu selviämään elossa. Mikseivät ihmiset käsitä yksinkertaisia asioita?

 12. NATSIRASISTIT TEILLÄ EI OLE MITÄÄN OIKEUTTA LEVITTÄÄ NÄITÄ PALJASTUKSIA NETISSÄ!
  Sano EI NATSEILLE äläkä levitä näitä natsien paljastuksia netissä!!!

  1. Anne sinäkin päädyt kuolemaan ja nälkiintymään telttoihin suomalaisena.Kun omaisuutesi,autosi,talosi tai vaikka olet vuokralla niin ählämille se annetaan.Siinäpä märiset sitten kohtaloasi.Tuskin kuulut A ryhmään.

 13. Tätä sivustoa vastaan on taisteltu useita vuosia, jotta paljastukset ja totuus ei vain leviäisi kovin monelle. Useita miljoonia muslimiehiä tulee Suomeen ja sitä te rasistit ette tule mitenkään estämään. Taistelu totuuden leviämistä vastaan jatkuu ja kaikki keinot ovat sallittuja kunhan ihmiset eivät saisi tietää totuutta!
  -Refugee Hospital

  1. Voi voi miten vähäälyisiä te suvakit olette.Teitä odottaa sama kohtalo kuin kaikilla muilla suomalaisilla muslimien valloittaessa Suomen vaikka ministeriön avustama.Omasuutenne viedään ja annetaan teidän kultamunille.Ja itse te päädytte nälkäisinä paleltumaan telttoihin muiden suomalaisten kanssa.

 14. Miksi miljoonia matuja tuodaan Suomeen. Vastaus lyhyesti: pitämään palkat matalina ja asuntojen hinnat korkeina ja massatyöttömyys korkeana. Ne ovat tärkeimmät perusteet.

 15. Orwellilaiseen jargontyyliin kirjoitettu muistio, ettei kukaan vaan jaksaisi lukea ja perehtyä asiaan.Näin kansanmurhamme suunnittelu ja toteutus saa jatkua ilman häiriöitä maanpetturihallituksen ja muiden instanssien toimesta.Passin vaatiminen rajalla olisi tosiaan ainut tarvittava toimenpide muukalaisperäisten käännyttämiseksi. Jostain syystä valtavassa globalistien shit-tank ajatushautomossa ei moista tule mieleen. Koska agenda eli eurooppalaisten väestönvaihto ja suomensukuisten kansanmurha!

 16. Jokainen kantasuomalainen mies on hävitettävä ja korvattava muslimimiehillä. Kuolema ja tuho kantasuomalaisille miehille!

 17. Hyvät kantasuomalaiset tämä sisäministeriön raportin vuoto on Suomen suurin paljastus. Nyt valtamedia ja suvakit ovat aloittaneet massiivisen sensuroinnin, jotta totuus ei paljastuisi. Kaikki keskustelu on valtamediassa estetty ja kommentit poistettu. Tämä on niin kovan luokan paljastus, kuinka mätä ja korruptoitunut poliittinen eliitti meitä hallitsee. Suvakit huutavat kurkku suorana ilman, että ovat perehtyneet asiaan “valeuutinen” Kun suvakkeja pyytää kertomaan, että mikä on tässä artikkelissa on valeuutinen niin suvakit valehtelevat päin naamaa, että koko juttu. Kun jokainen on edes katsonut 1-2 videota tästä artikkelista on päivänselvää, että se on totta, ellei ole suvakki joka ei usko mitään muuta kuin oman aatteensa.

  Valtamedia, suvakit ja poliittinen eliitti pelkää ja siksi sensurointi on kovaa. Me olemme suomalaisia ja meillä on oikeus tietää totuus. Meillä on oikeus levittää tätä paljastusta niin paljon kuin me haluamme ja meillä on oikeus keskustella tästä paljastuksesta niin paljon kuin me haluamme. Kaikki yritykset sensuroida ja estää keskustelu paljastavat, että tämä on totta ja sensuroitsijat pelkäävät totuuden paljastumista. Meidän velvollisuus isänmaallisina kantasuomalaisina on kertoa ja levittää tätä tietoa somessa. Sekä pyytää muita lukemaan ja katsomaan kaikki videot. Meidän tulee muistaa, että jokainen joka valehtelee, että valeuutinen on suvakki, joka ei ole edes lukenut ja katsonut tämän artikkelin videoita ja väittää, että koko juttu on valeuutinen, mikä ei ole mahdollista. Tässä artikkelissa on monet eri ihmiset ovat tulleet täysin samaan johtopäätökseen. Monet eri ihmiset ovat yksimielisiä ja tulleet täysin samaan johtopäätökseen sen näkee jo videoissakin. Meidän isänmaallisten pitää nyt levittää tätä somessa ja keskustella asiasta ja kumota kaikki valheet valeuutisista ja pyytää valeuutis väitteiden tekijöitä katsomaan edes videot ja lähteet. Mikäli siitä huolimatta he eivät muuta kantaansa he ovat suvakkeja, jotka eivät halua, että tämä tieto paljastuu.

  Psykologina, kun joku sanoo valeuutinen ilman, että on edes perehtynyt asiaan. Se vaikuttaa jonkin verran ja estää joitakin tutustumasta tähän artikkeliin. Siksi kannattaa pyytää ihmisiä, että katsokaa edes yksi video ja jos kiinnostus heräsi toinen video ja sitten lukemaan koko artikkelin läpi ja katsomaan lähteet.

  Muistakaa levittää tätä somessa niin paljon, kuin mahdollista!

 18. Toivoisin, että mahdollisimman moni, joka on tajunnut, että tämä on totta. Keskittyy nyt siihen tärkeimpään asiaan. Eli mitä aiotte tehdä, kun nyt tiedätte, jos ette kuulu A-ryhmään niin tämä valtio ottaa teidän omaisuutenne pois ja antaa turvapaikanhakijoille ja jättää teidät kuolemaan. Te tiedätte vihollisen suunnitelman ja voitte ruveta toimimaan siten, että pystytte estämään vihollisen suunnitelman toteutumisen tai vaikeuttaa sitä mahdollisimman paljon. Hyviä keinoja estää tämä on myydä omaisuus pois ja muuttaa Viroon, Puolaan, Unkariin, Norjaan, Austraaliaan, Sveitsiin, Islantiin.

 19. Minä olen 40 vuotta tehnyt töitä metsäkoneen kuljettajana ja teen vieläkin. Siinä on aikaa kuunnella vaihtoehtomedioita. Minä heräsin vasta 2015 vuonna totuuteen, koska sitä ennen en lukenut yhtään, enkä kuunnellut vaihtoehtomedioita. Herätys on ollut karu, koska juuri valtamedia on se joka valehtelee ja aivopesee ja salaa totuutta. Nykyaikana totuus on luettavissa vain vaihtoehtomedioista ja valtamediasta ei saa muuta, kuin valheita. Siksi varoitankin teitä nuoria ihmisiä lopettakaa valtamedian lukeminen kokonaan ja lukekaa vain vaihtoehtomedioita. Minua valtamedia on kusettanut ja huijannut lähes koko elämäni ja en usko yhtään mitään valtamediaan enään. Suomimedia on yksi parhaista vaihtoehtomedioista mitä olen 2015 vuodesta asti seurannut. Yhtään valhetta en ole suomimediasta löytänyt ja lähes aina suomimedialla on linkit lähteisiin ja niiden lisäksi on kuvia ja videoita. Eli hyvin kattavat lähteet, joita vastaan on hyvin vaikea hyökätä valeuutis väitteillä.

  Valtamedian ja suvakkien reaktioista näkee aina mikä osuu ja uppoaa. Suvakit aktivoituvat kommentoimaan vain silloin kun totuus paljastuu. Kun totuus paljastuu ja tulee julki on valtamedian ja suvakkien reaktio aina sama sensurointi ja “valeuutis” väitteet. Sen lisäksi alkaa suvakeilla asian vähättely ja selittely, että asia ei olisi niin paha, kuin on paljastettu. Valtamedia ja suvakit siis pyrkivät aina estämään totuuden paljastumisen ja leviämisen. Tämän sisämisteriön raportin tultua julki ei kestänyt kauaa kun valtamedia ja suvakit alkoivat sensuroimaan totuuden leviämistä. Elämme demokratiassa, jossa pitäisi pystyä vapaasti lukemaan ja levittämään uutisia. Kuitenkin elämme sensuurissa jossa valtamedia ja suvakit sensuroivat kaikkea mikä ei heidän agendaansa sovi. Valtamedia ja suvakit haluavat miljoonia muslimiehiä Suomeen elämään sosiaalietuuksilla. Kaikki jotka vaarantavat tämän agendan sensuroidaan. Kuten tältäkin sivustolta monista aiheista suvakit vaativat sensuuria ja uutisten poistamista ja levittämisen estämistä. Suvakit jopa käyttävät natsirasistikorttia jatkuvasti ainoa tavoite on estää totuuden paljastuminen. Te nuoret muistakaa totuus on aina luettavissa vain vaihtoehtomedioista. Alla oma suosikki lista vaihtoehtomedioista joita seuraan säännöllisesti.

  pt-media.org/

  mvlehti.net/

  www.kansalainen.fi

  www.nykysuomi.com

  uutismaailma.com/

  sarastuslehti.com/

  vastavalkea.fi/

  magneettimedia.com/

  kansallinenturvallisuus.com/

  www.paivanlehti.fi/

  riippumatonmedia.com/

  suomimedia.wordpress.com/

  nwohavaintojapromo.blogspot.fi/

  ylewatch.blogspot.fi/

  beta.oikeamedia.com

  tuonenjoutsen.blogspot.fi

  kansallisromantikko.fi/

  rkkuutiset.wordpress.com/

  urkki.net/

  Youtube kanavat joita seuraan

  www.youtube.com/channel/UCJKNfXe7-6zeoaYi9vKh8Tg

  www.youtube.com/channel/UCc-g9T9XD6OXBypRrZo90iw

  www.youtube.com/channel/UCVyzGDPjuxxLSUKrw5zqjOQ

  www.youtube.com/channel/UCgYnuEEib2SdKLHq4PU-4sA

  www.youtube.com/channel/UCow1RewoJEkHqbcs1d7aGlQ

  www.youtube.com/user/jallu360

  www.youtube.com/channel/UCTaI2WLTN47HY1iqVzJuNKA

  www.youtube.com/channel/UCDMDD8Jugks-FFwUXumgxdQ

  www.youtube.com/channel/UCCDUAvcneoTi-RHeMhzwPkg

  www.youtube.com/channel/UC0UA8BO-DjWuyYNUiChc-Jw

  www.youtube.com/channel/UCBdN4AAwK-H_5CkC9I7ebBQ

 20. Näen sen jo mielessäni. Vanhukset pois kodeistaan jonnekin laitoksen nurkkiin, joista he poistuvat luonnollisesti pian. Työttömien omistamat tai vuokraamat talot ja huoneistot valtiolle, ja työttömät jonnekin työleireille, vaikka kantamaan matujen matkalaukkuja heidän vapautuneisiin asuntoihinsa. Syntynyttä sisällissotaa rauhoittamaan valtuutetaan tulijat toimimaan ‘rauhanturvaajina’, mihin monella heistä taitaa koulutus jo olla valmiina.

  Elämme tosiaan viimeisiä aikoja kantasuomalaisten kohdalla.

  Kantasuomalaiset lampaat viedään teurastettavaksi ja hyvin tyhmät kantasuomalaiset lampaat eivät tee yhtään mitään vaan menevät teurastettavaksi.

  Sitä pohdin, millä saa Suomenkin kansan ‘edustajat’ tottelemaan jotain ulkomaista käskyttäjää. Minkälaisissa tilanteissa heidät on esimerkiksi videoitu, mitä voidaan käyttää kiristämiskeinona? Vai onko kyseessä lahjustenotto? Vai hengenmenolla uhkailu?

 21. Suurin syy miksi valtamedia, suvakit ja poliittiset päättäjät leimaavat totuuden aina vihapuheeksi tai valeuutisiksi on se, että ne yrittävät estää ja sensuroida vihapuheen ja valeuutisten varjolla totuutta. Katsokaa video se selittää kaiken.
  www.youtube.com/watch?v=SCuUeP9F1xM

 22. Euroopan unioni on paskin kerho koskaan. Jos ei ole joku työtä vieroksuva jäsenvaltio pelastettavana niin sitten jossain 4000 kilometrin päässä oleva raja ”jota ei voi sulkea” saattaa aiheuttaa väestön vaihtumisen täällä pohjolan perukoilla. Jatkuvasti on joku helvetin kallis tai koko isänmaata muuttava taakankanto menossa. Neekerit virtaa maahan sisään kun ”ei voi pysäyttää” ja sisällä ne myös pysyy koska samoja kehareita ”ei pysty palauttamaan”

  Melkoinen runkkausrinki koko EU. ja Suomi on polvillaan siellä keskellä. Kaikki otetaan vastaan mitä tulee ja kiitetään päälle. Helvetin noloa!

 23. Kun ikävä totuus paljastuu kultamunista = muslimeista. Eli nämä kultamunat tekevät rikoksia tai paljastuu mitä tahansa mitä ongelmia nämä tuovat Suomeen rikollisuus ja kustannukset. Niin aina suvakeilla alkaa asian vähättely ja selittely paremmaksi. Sisäministeriö valmistautuu oman raporttinsa mukaan miljoonaan turvapaikanhakijan tuloon vuodessa. Suomeen on tullut 2015 jälkeen yli 50 000 turvapaikanhakijaa ja joka päivä tulee lisää. Nykyinen tahti on noin 10 000- 15 000 luokkaa vuodessa. Mutta voi koska tahansa nousta 100 000 vuodessa ja jopa yli miljoonaan vuodessa. Sisäministeriö valmistautuu ottamaan kaikki vaikka tulijoita olisi useita miljoonia ja tämä paljastaa sen, että kantaväestön kansanmurha on tavoite. Suvakit ja valtamedia haluavat useita miljoonia muslimiehiä Suomeen elämään sosiaalietuuksilla. Tämän on heidän ainoa tavoite.

 24. Tämä aihe tuntuu olevan hyvin arka. Hommafoorumi poisti hyvin nopeasti viestin, jossa kysyttiin foorumilaisten mielipidettä tästä uutisesta. Linkki tänne oli mukana viestissä.

  Tulee epäilys, että Hommafoorumi on suvakkien käsissä.

Comments are closed.