Aktiivimallin” moraali

Sipilän ”aktiivimallista” löytyy kaikki fasistisen orjalain piirteet selkeästi. Ensiksi sitä tarvitaan robotiikasta johtuvan voiton tuotannon hiipumisen kompensoimiseen. Automaatiohan on vähentänyt ainoat lisäarvon tuottajat, työläiset, pois tuotantoprosessista. Lisäarvon suhteellinen osuus sijoitusten määrään verrattuna on sijoituksen voittoprosentti.

Lisäarvo on se ilmainen arvo, jonka kapitalisti riistää jokaisen työläisen työstä työpäivän aikana. Nykyisellä tehokkuudella työpalkan korvaaminen kapitalistille (eli työvoiman uusintavien ”palkkatavaroiden”) tuottaminen tapahtuu jo työpäivän ensimmäisen tunnin aikana. Kapitalisti ei siis menetä maksamiaan palkkarahojaankaan.

Työvoimakulujen korvaamiseen käytettyä työaikaa päivässä Karl Marx nimitti välttämättömäksi työajaksi. Loput 7 tuntia työpäivästä työläinen tekee kapitalistille lisätyötä, jonka kapitalisti ottaa korvauksetta haltuunsa, eli varastaa ne laillisesti yksityisomistajan oikeudella. Tuona aikana työläisen tekemät lisätuotteet kapitalisti realisoi markkinoilla lisäarvoksi. Tämä on kapitalistisen talousjärjestelmän moraalinen perusta. Tätä varten laki ”aktiivimallista” on laadittu.

Kun koko yhteiskunta on luokkayhteiskunnan kaudella luovutettu pääoman voiton tuotantoa varten, niin toki sille voidaan asetta velvoite, että sen on vastattava kaikista elämänvälineiden tuotannon vaatimuksista. Kun automaatio ja robotiikka on poista valtavan määrän ihmisiä arvoa luovasta tuotannosta ja aiheuttanut työttömyyttä, nälkää kurjuutta, sairautta ja riutuvien työläisten kuolemia, niin ”aktiivimallilla” pyritään vähentämään ongelmia parantamalla voiton osuutta suhteessa sijoituksiin pienentämällä työttömyys vakuutuksen (työttömyyskorvauksen) ostoarvoa.

Täytyy muistaa, että kaikki kapitalistin pääomat ovat aikaisemman riiston kertymiä. Kaikki kapitalistien voitot ovat työläisten luomimaa lisäarvoa. Myös työttömyysvakuutuksen kulut maksaa työläinen itse, myös sen ”työnantajan” osuuden, joka maksetaan lisäarvosta, ja se luonnollisesti pienentää voiton suuruutta.

Aktiivimalli yhtenä, eikä vähäisimpänä, tarkoituksena on pakottamaan ottamaan vastaan alipalkattua työtä mistä tahansa, tai rangaistuksena on joutuminen työttömyysturvan ulkopuolelle. Tämä on aktiivimallin julmin moraalinen sisältö. Tämän vuoksi yhteiskunnassa vallitsee luokkajako ja riistettyjen luokkaviha. Tämän vuoksi ovat tapahtuneet kaikki vallankumoukset, joissa kapitalistien viha on tappanut Suomessakin kymmeniä tuhansia elämänsä puolesta taistelevia työläisiä.

Kun Sipilän hallitus ja Eduskunta vietti eilen hiljaisen hetken tappamiensa punavainajien muistoksi, Hiljainen hetki tapahtui murhamiesten kyynisyydellä sen jälkeen, kun ”aktiivimalli” oli saatu voimaan tuottamaan lisää uhreja tulevaisuudesta. Tuossa hiljentymisessä krokotiilin kyyneleet virtasivat.

Työttömät ja työssä olevat työläiset sulkivat Lauri Kivisen Tv:n, ja ajattelivat, että tämän vuoksi luokkavihasta on tehty rikos. Pitää vain alistua jumalallisen Sipilän riiston uhriksi?

mvlehti.net/2018/01/27/lukijan-kynasta-aktiivimallin-moraali/

About Ahmed Demir

Turkish businessman born and living in Turkey all time. I do not write in this site. I only publish what people are sending to me.