Työkyvyttömien työttömien pitää hakea työkyvyttömyyseläkkeelle tai aktiivimallin rangaistukset tulevat automaattisesti heille pysyvästi.

Lääkärin lausunto työkyvyttömyydesta tekee siitä lainvoimaisen ja henkilöstä tulee virallisesti lain kirjaimen mukaan heti työkyvytön, kun lääkäri kirjoittaa siitä lausunnon. Aktiivimalli koskee kaikkia työkyvyttömiä työttömiä, jotka eivät hae työkyvyttömyyseläkkeelle. Siksi jokaisen työkyvyttömän pitää hakea työkyvyttömyyseläkkeelle ja valittaa jokaisesta kielteisestä päätöksestä huolellisesti ja tarkasti korkeimpaan asteeseen. Mikäli korkeimmassa asteesta tulee kielteinen tulee aina laittaa uusi hakemus ja lisätä mitä tahansa uusia perusteita. Tätä tulee toistaa niin kauan kunnes työkyvyttömyyseläke myönnetään. Koko tänä aikana aktiivimallin rangaistukset eivät koske, koska henkilöä joka on hakenut työkyvyttömyyseläkettä tai valittanut kielteisestä työkyvyttömyyseläke päätöksestä.

Mikäli on mahdollista voimia ja jaksamista tulisi korkeimman asteen kielteisen päätöksen jälkeen. Viedä vakuutusyhtion tai kelan virkailija, joka on päätöksen tehnyt viedä oikeuteen laittomasta päätöksestä ja virkarikoksista. Mikäli ei jaksa tai jostain muusta syystä pysty oikeuteen viemään tätä asiaa tulee hakea työkyvyttömyyseläkettä ja valittaa kaikista kielteisistä päätöksistä tarkasti ja huolellisesti. Sekä aloittaa koko prosessi uudelleen aina korkeimman asteen kielteisen päätöksen jälkeen.

Aktiivimalli ei koske työttömiä jotka ovat hakeneet työkyvyttömyyseläkettä.  Käsittelyajat ovat jo nyt monta kuukautta ja takuulla pitenevät vuodenvaihteen jälkeen, kun kortistoon työnnetyt sairaat hakevat eläkkeelle.

Jokainen joka saa lääkäriltä työkyvyttömyyspaperit kannattaa ne hakea ja laittaa hakemus. Sekä muistaa valittaa aina kaikista mahdollisista kielteisistä päätöksistä perusteellisen huolellisesti korkeimpaan asteeseen. Aloittaa koko rumba uudelleen uudella hakemuksella mikäli korkeimmassa asteessa tulee kielteinen päätös. Tätä tulee jatkaa niin kauan kunnes myönteinen päätös tulee. Eli hakemus ja jos tulee kielteinen päätös perustellinen valitus aina korkeimpaan asteesen asti. Sitten jos korkeimmissa asteessa tulee kielteinen niin uusi hakemus ja alusta koko homma. Tätä jatketaan niin kauan kunnes tulee myönteinen päätös ja koko aikana aktiivimallain rangaistukset eivät koske hakijaa. Tarvittaessa, kun kaikki valitusasteet on viety läpi ja saanut kielteisen päätöksen niin viedä päätöksen tehnyt virkailija oikeuteen laittomista päätöksistä

Työkyvyttömyyseläkehakemuksen teko on helppoa.
Valmis lomake löytyy tuolta:
www.kela.fi/documents/10192/3861304/EtkKela7002.pdf

Miten voitat vakuutuslääkärit, kelalääkärit, vakuutusyhtiöt ja kaikki virkailijat oikeudessa 95% varmuudella.
suomimedia.wordpress.com/2016/09/07/miten-voitat-vakuutuslaakarit-ja-kelalaakarit-oikeudessa-95-varmuudella/

About Ahmed Demir

Turkish businessman born and living in Turkey all time. I do not write in this site. I only publish what people are sending to me.